1. Loading...

Unconditional Bontrager Guarantee

Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp av en eftermarknadsprodukt från Bontrager har du rätt till byte (mot uppvisande av inköpskvittot i original) hos inköpsstället inom 30 dagar. Betrakta det som en 30-dagars provtur.

Den här garantin omfattar eftermarknadskomponenter, kläder och tillbehör från Bontrager. Bontragers OE-komponenter (Original Equipment), dvs. produkter som säljs som en del av en cykel, är undantagna. Använda artiklar måste vara rengjorda vid återlämnandet. Smutsiga varor returneras till dig på din bekostnad.

Crash Replacement Guarantee

Med vår utbytesgaranti vid kollision, Crash Replacement Guarantee, erbjuder vi kostnadsfritt utbyte av din hjälm under första året om du råkar ut för en kollision. Kontakta helt enkelt oss eller din lokala återförsäljare med den skadade hjälmen, inköpskvittot i original, information om olyckan och en adress dit den nya hjälmen ska skickas.

Bontrager garanti

Hos Bontrager står vi för våra produkter och vill att du ska känna trygghet i dina inköp. Därför erbjuder vi en begränsad garanti som täcker tillverknings- och materialfel hos produkter med varumärket Bontrager eller Trek. Besök din närmaste Trek-återförsäljare för mer information.

Garantin täcker endast produkter från Bontrager och Trek. Produkter som inte uttryckligen anges här är undantagna.

2 år Bromsar, korgar, datorer, skärmar, styren, cykelstöd, lås, pedaler, pumpar, pakethållare, reparationsställ, styva gafflar, sadlar, sadelstolpar, stammar, verktyg, vattenflaskställ, hjul

1 år Kläder, väskor, styrlinda, handskar, handtag, hjälmar, lyktor (med undantag av lampor och batterier), fälgar, skor, däck, slangar

Garantin gäller inte:

• Normalt slitage
• Felaktig installation eller montering
• Felaktigt underhåll
• Skador eller fel orsakade av olyckor, felaktig användning, överbelastning eller vanvård
• Arbetskostnader för byte av reservdelar

Denna garanti åsidosätts helt av omkonstruktioner av den produkt som garantin avser. Garantin är uttryckligen begränsad till reparationer eller utbyten av felaktiga artiklar och nämnda reparationer eller utbyten är den enda åtgärden enligt garantivillkoren. Garantin träder i kraft på inköpsdatumet, erbjuds endast den första ägaren och kan inte överföras. Garantin gäller endast för produkter inköpta hos auktoriserad återförsäljare eller distributör. Trek Bicycle Corporation ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. I vissa länder tillåts inte undantag för oförutsedda skador eller följdskador och ovanstående undantag gäller i detta fall inte. Garantianspråk ska ställas via auktoriserad återförsäljare eller distributör. Inköpskvitto måste uppvisas. Anspråk som inlämnas utanför inköpslandet kan komma att medföra avgifter och ytterligare begränsningar. Giltighetsperiod och garantivillkor kan skilja mellan olika produkter och/eller länder. Denna garanti ger dig särskilda rättigheter enligt lag och dessa rättigheter kan variera mellan olika länder. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Jämför produkter i ditt ställ

Jämför
Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.