Varování ohledně mechanických prací a úprav

Kdy se do toho pustit sami, kdy se obrátit na profesionála a kdy si to úplně rozmyslet. Před provedením jakýchkoli úprav kola si prosím pozorně přečtete tyto informace.

Jízda na kole je parádní. Jedná se však o složitý stroj. Pokud vám praskne trubka, zavoláte si na opravu instalatéra. A výměnu brzd v autě vám také provede automechanik. Proto je někdy důležité zavézt kolo k profesionálnímu cyklomechanikovi.

Provádění mechanických prací na kolech

Nepouštějte se do úkonů popsaných na těchto stránkách, pokud k tomu nemáte patřičné nástroje nebo vám chybí zkušenosti. Místo toho odvezte kolo na servis do prodejny.

Navzdory množství poskytnutých informací vám nemůžeme sdělit všechno, co potřebujete znát k práci na kole. Některé zde zmíněné úkony může provádět pouze váš prodejce.

⚠ VAROVÁNÍ: Mnohé servisní úkony a opravy kol vyžadují speciální znalosti a nástroje. Neprovádějte žádná seřízení či servis kola, pokud vám vaše prodejna neposkytla informace, jak je řádně provést. Doporučujeme, abyste větší opravy nechali na kvalifikovaném mechanikovi. Nevhodné seřízení či servis může vést k poškození kola nebo nehodě, jež může zapříčinit vážný úraz nebo smrt.

Sestavení kola

K sestavení a prvnímu seřízení jízdního kola jsou nutné odborné dovednosti a speciální nářadí. Tyto úkony měla provádět vaše prodejna nebo kvalifikovaný cyklomechanik.

Pokud zakoupíte pouze rámový set (rám, vidlici a hlavové složení), pak se vše kromě námi určených dílů považuje za úpravy. Obraťte se na prodejnu kol a ujistěte se, že jsou všechny vámi vybrané díly kompatibilní a že máte potřebné nástroje a dovednosti k jejich sestavení bezpečným způsobem.

Úpravy či změny kola

Úpravy dílů mohou narušit bezpečnost kola. To se týká úprav stávajících dílů, přidání dílů či příslušenství nebo výměny originálních dílů za neznačkové. Jakékoli úpravy rámu, vidlice či dílů znamenají, že vaše kolo dále nesplňuje naše specifikace. V důsledku toho dojde ke zrušení platnosti záruky.

Výčet možných úprav je velmi dlouhý. Proto si uvedeme jen několik příkladů neschválených a nebezpečných modifikací:
• Odstraňování laku může oslabit rám, neboť některá kola jsou ošetřena speciální povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich pevnost.
• Odstranění nadbytečných pojistek kola na špici vidlice může snížit bezpečnost kola.
• Přidání rozpěrek, podložek a podobných dílů k rychloupínákům negativně ovlivňuje utažení seřizovací matky.
• Instalace dílu neschváleného pro vaše kolo můžete poškodit jiné díly. Např. představec neschválený k použití s karbonovým sloupkem může tento díl rozdrtit.
• Přidání motoru nebo dalších pohonných systémů zvyšuje hmotnost kola a více namáhá jeho díly. Použití neschválených dílů zruší platnost záruky a zhorší bezpečnost kola.

⚠ VAROVÁNÍ: Jakékoli neschválené úpravy mohou vést k tomu, že rám, vidlice nebo jiné díly přestanou být bezpečné. K zaručení vlastní bezpečnosti nebruste, nevrtejte ani nepilujte žádné díly, neodstraňujte záložní zajišťovací prvky, neinstalujte nekompatibilní vidlice či neprovádějte jiné neschválené úpravy. Nechválené úpravy rámu, vidlice či jiných komponent mohou zhoršit ovladatelnost kola a způsobit pád. Než upravíte nebo přidáte na kolo nějaké příslušenství, poraďte se s prodejcem, abyste se ujistili o kompatibilitě a bezpečnosti.

Přidávání příslušenství na kolo

Ke kolu lze přidávat různá příslušenství, k nimž patří např. blatníky, nosiče, aerodynamická řídítka a dětské cyklosedačky. Ne všechna příslušenství jsou však kompatibilní a bezpečná. Proto instalujte pouze ta schválená prodejnou Trek.

Před jízdou se ujistěte, že jsou příslušenství vámi připevněná na řídítka, např. světla nebo cyklopočítače, bezpečně uchycená. Po uvolnění z řídítek se mohou příslušenství zamotat do drátů předního kola a kolo náhle zastavit. V případě světla nebo cyklopočítače připojeného kabelem k rámu nebo vidlici je riziko zachycení do drátů ještě vyšší.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.