Rowery są najbardziej wydajnymi środkami transportu na świecie. My ułatwiamy wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Transport w największym stopniu odpowiada za emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. W 2015 roku był źródłem 28% emisji gazów cieplarnianych brutto w Stanach Zjednoczonych. Za prawie połowę (45,1%) odpowiadają pojazdy osobowe, na przykład samochody, autobusy i motocykle.

Aktualnie jednak udział roweru jako środka transportu w amerykańskich miastach, nawet tych z pozytywnym długoterminowym trendem, wynosi mniej niż 3%. Jak łatwo zauważyć, mamy szerokie pole do popisu: Wiemy, że nawet małe zmiany mogą mieć wielkie znaczenie, ale szybkie działanie to klucz.

PlacesForBikes: jak zmierzyć postępy

Trek jest jednym z członków założycieli PeopleForBikes, wiodącej grupy propagującej kolarstwo w Ameryce Północnej, a także głównym sponsorem PlacesForBikes, czyli opartego na twardych danych programu oceny miast zapewniającego wsparcie i wytyczne potrzebne do stworzenia wspaniałych miejsc do jazdy. PlacesForBikes przyznaje wynik Oceny Miasta w 100-punktowej skali, w ramach której łączy Wynik sieci (80%) mierzący jakość sieci dróg rowerowych oraz Wynik społeczności (20%) dla danego miasta, który mierzy postrzeganie jazdy na rowerze przez lokalną społeczność.

Wyniki te podkreślają znaczenie tworzenia bezpiecznych, wygodnych i spójnych sieci dróg rowerowych oraz pomagają miastom i gminom w uzyskaniu natychmiastowych oraz stałych postępów w tworzeniu lepszej infrastruktury rowerowej.

Wynik dla sieci oparty jest na narzędziu Analizy Sieci Rowerowej (ang. Bicycle Network Analysis; BNA) wykorzystywanym przez PeopleForBikes do pomiaru jakości sieci dróg rowerowych w danym mieście. ASR to narzędzie analityczne pozwalające zmierzyć jakość i spójność sieci dróg rowerowych w mieście poprzez:

Ocenę każdej ulicy jako wiążącej się z niskim lub wysokim poziomem stresu dla rowerzysty.

Oszacowanie na ile łatwy jest przejazd rowerem z domu do pobliskich miejsc, takich jak szkoły, zakłady pracy i sklepy spożywcze, przy wykorzystaniu wyłącznie tras o niskim poziomie stresu.

Obliczenie ogólnego wyniku dla miasta w skali od 0 do 100 w oparciu o liczbę miejsc dostępnym przy wykorzystaniu wyłącznie tras o niskim poziomie stresu.

Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.