Witamy na starcie

To logiczne, że firma w branży rowerowej troszczy się o środowisko. Nasz produkt pozwala rozwiązać wiele z najbardziej złożonych problemów świata—zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu, a także korki. Jednak za długo już kolarstwo otrzymywało automatycznie pozytywną ocenę w zakresie klimatu. Nawet produkty, które niosą korzyści ludziom i planecie mają swój ślad węglowy. I to z nim właśnie musimy się rozprawić.

W 2020 roku przeprowadziliśmy pierwszy audyt emisji naszej firmy, aby lepiej zrozumieć jej wpływ i stworzyć plan, który uczyni z nas bardziej świadomego i zrównoważonego obywatela planety. Raport ten pokazuje wyniki naszych badań, tłumaczy podejmowane przez Treka działania służące ograniczeniu śladu węglowego firmy, a także określa dokładnie nasze cele oraz wyznacza wizję zmian.

To pierwsze kroki na ścieżce, którą podążamy do celu. Będziemy publikowali regularne raporty i wiadomości odnośnie do naszych postępów oraz dzielili się nauczkami i sukcesami, abyśmy za dziesięć lat mogli czuć dumę z osiągnięć.

10. Ograniczenie frachtu lotniczego

Transport produktów odpowiada w największym stopniu za naszą emisję, niezależnie od formy: powietrznej, morskiej, czy też drogowej. Transport lotniczy wiąże się z 84 razy większą emisją dwutlenku węgla niż morski. Pracujemy nad poprawą naszych procesów wspólnie z całym naszym łańcuchem dostaw, aby ograniczyć kilometraż transportu lotniczego o 75% do 2024 roku.

9. Konsolidacja dostaw do sprzedawców detalicznych

W celu ograniczenia emisji związanej z transportem drogowym nasi sprzedawcy w Europie wykorzystują strategię zbiorczej wysyłki, która pozwoliła znacznie ograniczyć kilometry pokonywane przez produkt z centrów dystrybucyjnych do sklepów. Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem globalnej strategii konsolidacji dostaw do 2024 roku.

8. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych

Nasza siedziba główna wykorzystuje aktualnie prąd pochodzący w 60,6% z wiatru, 33,3% z biogazu oraz 6,1% energii słonecznej. Nasze centrum dystrybucyjne w Kalifornii jest w 100% zasilane ze źródeł odnawialnych, a to w New Jersey przejdzie tę transformację do końca 2021 roku. Do 2023 roku wszystkie zakłady Treka będą zasilane całkowicie energią odnawialną.

7. Ograniczenie podróży służbowych

Podróże służbowe odpowiadają za zaledwie 7% naszych emisji operacyjnych, ale podczas pandemii przekonaliśmy się, że możemy mniej podróżować i dalej zarządzać prężną firmą. W 2021 roku zmniejszyliśmy liczbę podróży o 50% względem poziomu sprzed pandemii i planujemy dalej ograniczać przeloty.

6. Szersze wykorzystanie materiałów alternatywnych

Zobowiązujemy się do projektowania produktów pod kątem gospodarki w obiegu zamkniętym i używania materiałów z recyklingu, nadających się do ponownego przetworzenia, odzyskanych lub odnowionych zawsze i wszędzie, gdy to tylko możliwe. Obecnie 38 naszych produktów zawiera materiały z odzysku lub recyklingu, a to dopiero początek.

5. Tworzenie zakładów produkcyjnych o zerowej produkcji odpadów

W 2020 roku zaczęliśmy badać i ograniczać odpady z naszego zakładu produkcyjnego w USA. Obecnie dysponujemy nowymi systemami, które pozwalają nam opracować procesy i przenieść je do naszych centrów dystrybucyjnych, sprzedawców oraz zakładu produkcyjnego w Niemczech, wszystko w celu produkcji zero odpadów trafiających na wysypiska do 2024 roku.

4. Wytyczanie i ochrona nowych tras

Przekonanie większej liczby ludzi do jazdy na rowerze wymaga miejsc, w których mogą jeździć. Założona w 2021 roku Fundacja Treka (ang. Trek Foundation) zapewnia wsparcie potrzebne do budowy tras rowerowych, infrastruktury publicznej, jak również do ochrony terenów przed zabudową.

3. Usunięcie odpadów plastikowych

W 2020 roku rozpoczęliśmy transport naszego najpopularniejszego modelu, Marlin, w nowych opakowaniach ograniczających o połowę liczbę elementów niepodlegających recyklingowi. Rozszerzyliśmy ten proces na nasze opakowania rowerów i akcesoriów, zmniejszając zużycie tworzyw sztucznych o 196678 kg w jeden rok.

2. Poprawa dostępności rowerów publicznych

Od 2009 roku należący do Treka system rowerów publicznych BCycle ogranicza korki i emisję dwutlenku węgla z transportu, zapewniając jednocześnie zdrowszą i bardziej zrównoważoną alternatywę transportową w 35 miastach. Jesteśmy całym sercem zaangażowani w przyspieszenie jego rozwoju w przyszłości.

1. Zwiększenie udziału rowerów w transporcie

Rowery prowadzą do realnych zmian i największy wpływ, jaki możemy mieć, jest jednocześnie najprostszy do uzyskania: musimy przekonać ludzi do jazdy. Wspieramy organizacje lobbujące na rzecz rowerów, zapewniamy zachęty finansowe miastom i osobom indywidualnym stawiającym na zrównoważony transport, a także budującym lepszą infrastrukturę rowerową.

Wprowadzenie potrzebnych światu zmian wymaga wspólnej pracy wszystkich z nas.
Dowiedz się, co możesz zrobić, by zmienić świat.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.