Zrównoważony rozwój

Lepszy biznes, lepsze czasy dla planety

To logiczne, że firma w branży rowerowej troszczy się o środowisko. Nasz produkt pozwala rozwiązać wiele z najbardziej złożonych problemów świata — zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu, a także korki. Jednak za długo już kolarstwo otrzymywało automatycznie pozytywną ocenę w zakresie klimatu. Nawet produkty przynoszące korzyści ludziom i planecie mają wpływ na środowisko, którym należy się zająć.

W 2021 roku przeprowadziliśmy pierwszy audyt emisji, aby lepiej zrozumieć nasz ślad węglowy. Opublikowaliśmy raport o naszych ustaleniach i plan stania się bardziej zrównoważoną firmą. W 2023 roku jeszcze bardziej zagłębiliśmy się w nasze emisje, cele redukcji emisji dwutlenku węgla w całej firmie oraz nowe praktyki biznesowe.

Wpływ na środowisko stał się częścią każdej rozmowy w Treku. Zapoznaj się z naszym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju, aby przyjrzeć się bliżej naszym emisjom, celom firmowym i nowym sposobom zmieniania działalności na rzecz planety.

Zaangażowanie Treka w ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Zobowiązaliśmy się do realizacji ambitnych ograniczeń emisji w perspektywie krótkoterminowej. Nasze zaangażowane obejmuje całą firmę i jest zgodne z Science Based Targets Initiative (SBTi), czyli inicjatywą na rzecz ustalania celów na podstawie danych naukowych. Planujemy zakończyć proces zatwierdzenia celów z SBTi do końca 2023 roku.

Redukcja całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 68% do 2032 roku*

Pozyskiwanie energii elektrycznej wyłącznie z źródeł odnawialnych do 2030 roku

Redukcja całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 30% do 2032 roku*

*względem 2021 roku

Jak zmieniamy branżę rowerową

Energia odnawialna

Siedziba główna i produkcja Treka w USA jest całkowicie zasilana energią odnawialną poprzez weryfikowane kredytowanie energii odnawialnej (RECs, ang. Renewable Energy Credits). Do 2030 roku będziemy kupować i wycofywać kredyty energii odnawialnej dla każdego obiektu należącego do Treka na całym świecie.

Ograniczanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

Przeprojektowaliśmy nasze rowery i opakowania, aby radykalnie ograniczyć wykorzystanie jednorazowych tworzyw sztucznych. Od 2020 roku nasze nowe projekty pomagają uniknąć zmarnowania około 241 502 kilogramów odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych rocznie.

Tworzywa sztuczne z recyklingu

Wciąż znajdujemy wiele nowych możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w rowerach i sprzęcie. Na ten moment 38 z naszych produktów — w tym koszyki na bidony, wewnętrzne części chwytów, produkty tekstylne i kaski — zawierają tworzywa sztuczne z recyklingu.

Ekologiczne szycie

Odzież szosowa i górska Trek zawiera tkaniny wykonane z butelek pochodzących z recyklingu lub odpadów tekstylnych, co przywróciło 24 922 kg materiału ze składowisk.

Tworzenie świata zmian

Wierzymy, że rowery zmieniają świat, dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami, które wykorzystują je jako siłę do czynienia dobra dla naszej planety i ludzi. Wspierając organizacje PeopleForBikes, World Bicycle Relief, NICA i inne, opowiadamy się za znaczącymi zmianami na całym świecie.

Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.