Zgłaszanie naruszeń etyki

Zgłoś naruszenie etyki!

System sygnalizacyjny firmy Trek / procedura składania skarg ma na celu zgłaszanie naruszeń naszych firmowych zasad i obowiązujących przepisów (np. ustawy o ochronie sygnalistów, ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw itp.), których zobowiązaliśmy się przestrzegać poprzez Kodeks postępowania firmy Trek i Oświadczenie dotyczące zasad przestrzegania praw człowieka.

Aby móc odpowiednio reagować na naruszenia, musimy je rozpoznawać jak najwcześniej. Informacje o (bezpośrednich) naruszeniach można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected]

Twoje informacje będą dla nas pomocne – tylko w ten sposób możemy odpowiednio wcześnie reagować na naruszenia. Jest to ważne, abyśmy mogli minimalizować szkody wyrządzane naszej firmie, jak również pracownikom i partnerom biznesowym.

Przychodzące zgłoszenia są przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności przez wyznaczonego członka działu prawnego i zgodności.

Oprócz wewnętrznego systemu sygnalizacyjnego firmy Trek możliwe jest również przesyłanie zgłoszeń do zewnętrznych biur ds. sygnalizacji, w tym zewnętrznego biura ds. sygnalizacji rządu federalnego, stanów związkowych i władz lokalnych.

Dziękujemy za pomoc.