Polityka prywatności i warunki użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem ze strony. Niniejsza strona internetowa stanowi własność i prowadzona jest przez Trek Bicycle Corporation wraz z jej spółkami zależnymi i powiązanymi, w tym, między innymi, Trekbikes.com LLC, która prowadzi sklep internetowy („Sklep”) na stronie (zwane dalej łącznie jako „My”, „Nasz”). Do podmiotów powiązanych zalicza się TrekTravel LLC i lokalny sprzedawca. Poprzez korzystanie z tej witryny użytkownik akceptuje Politykę prywatności i warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nimi, powinien zaniechać korzystania ze strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych warunków w dowolnym czasie. Dlatego należy co jakiś czas sprawdzać ich treść. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian tych warunków oznacza akceptację zmienionych warunków. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 maja 2018.

Polityka ochrony prywatności


Twoja prywatność w Internecie jest dla nas ważna. W ramach prowadzenia tej strony internetowej zbieramy pewne informacje o użytkownikach. Chcemy Cię poinformować o tym jakie dane gromadzimy i co z nimi robimy.

Zbierane przez nas informacje


Zbieramy ogólnie dwa rodzaje informacji o naszych Użytkownikach: dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz adresy e-mail), a także zanonimizowane dane zbiorcze (takie jak informacje na temat odwiedzin na stronie, na przykład: ilu użytkowników loguje się na stronie codziennie).

Dane osobowe


Dane osobowe zbierane są, gdy Użytkownicy przekazują nam informacje w chwili rejestracji do newsletterów lub innych usług wymagających rejestracji, podczas odpowiedzi na ankiety, zakupu produktów w naszym Sklepie, rejestracji w celu licytacji produktów dostępnych na aukcji i/lub rejestracji udziału w konkursach i innych działaniach promocyjnych realizowanych przez nas. Rejestrując się na stronie czy wysyłając zapytanie, należy co do zasady podać swoje imię i nazwisko, adres zwykły i poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych oraz dane konta bankowego (tylko podczas składania zamówienia w Sklepie), a także utworzyć nazwę użytkownika i hasło. Ponadto, gdy wysyła się do nas korespondencję osobistą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, możemy również zapisać informacje w pliku danego Użytkownika. W momencie wyrażenia zgody na przesłanie nam powyższych informacji, informacje te będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych.

Informacje zbiorcze i informacje o korzystaniu ze strony


Informacje zbiorcze, takie jak o stronach, z których Użytkownik korzystał oraz przekazane przez niego dobrowolnie, na przykład w ankietach czy podczas rejestracji na stronie, są zbierane różnymi sposobami. Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy również automatycznie informacje o Użytkowniku. Obejmują one adres strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, adres kolejnej odwiedzanej strony, wykorzystywaną przeglądarkę i adres IP. Adres IP to numer przypisany automatycznie do komputera przy każdym korzystaniu z połączenia internetowego. Serwery www - komputery, które „obsługują” strony internetowe - automatycznie rozpoznają dany komputer na podstawie jego adresu IP, a gdy wysyłana jest prośba o wejście na stronę, rejestrują ów adres Użytkownika. Nie wiążemy adresów IP z jakimikolwiek danymi pozwalającymi na identyfikację danej osoby, więc Użytkownik pozostaje dla nas anonimowy pomimo logowania sesji.

Wykorzystanie plików „cookie”


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dla plików „cookie”. 

Korzystanie z zebranych informacji


Informacje osobowe, zbiorcze i dotyczące korzystania ze strony możemy zbierać w różnych celach. Na przykład, zbieramy je w celu realizacji zamówień na produkty i usługi oraz przekazania nagród, administracji zapytaniami o informacje oraz zapewniania usług informacyjnych, śledzenia i weryfikacji zgodności z naszymi politykami, jak również z prawami na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym, a także do celów redakcyjnych i zbierania informacji zwrotnych. Możemy korzystać z adresu e-mail, a w rzadkich przypadkach także z adresu pocztowego czy numeru telefonu, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z obsługą klienta lub przy problemach z rozliczeniami. Zebrane przez nas informacje osobowe i zbiorcze mogą posłużyć również do: wprowadzania ulepszeń w Sklepie, administrowania systemem, personalizowania treści i/lub szaty graficznej Sklepu dla danego Użytkownika, a także do powiadamiania Użytkowników o aktualizacjach i promocjach, które mogą być dla nich interesujące. Zawsze staramy się zapewnić Użytkownikowi możliwość zrezygnowania z takiej usługi, jeśli wspomniane informacje są wymagane podczas korzystania z usług w Internecie. Jeśli Użytkownik postanowi później, że wolałby nie otrzymywać takich informacji lub chciałby wycofać zgodę na przechowywanie lub dystrybucję danych, może 1) dokonać aktualizacji informacji o koncie w odpowiedniej części strony, 2) kliknąć „anuluj subskrypcję” na dole wszystkich naszych wiadomości e-mail lub 3) po prostu odpowiedzieć na przesłaną wiadomość e-mail i wpisać w temacie lub w treści wiadomości UNSUBSCRIBE (ang. wypisz).   Jeśli wciąż będą występować problemy, Użytkownik może odpowiedzieć na tę wiadomość lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], opisując szczegółowo problem. W przypadku wysłania wiadomości e-mail z życzenie anulowania subskrypcji na adres [email protected], wiadomość ta musi pochodzić z odpowiedniego adresu e-mail w celu weryfikacji jej prawdziwości, a także ochrony danych osobowych użytkownika. Możemy również wykorzystywać informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach na stronie internetowej do rozwiązywania sporów i zapewnienia zgodności z naszymi Warunkami Użytkowania.

Ujawnianie zgromadzonych informacji stronom trzecim


Nie sprzedajemy, handlujemy, wynajmujemy, ani nie udostępniamy w inny sposób danych Użytkownika stronom trzecim bez jego zgody, z zastrzeżeniem, że definicja stron trzecich nie obejmuje naszych spółek zależnych i powiązanych, licencjobiorców, partnerów, lokalnego/wybranego sprzedawcy, firm transportowych, firm hostingowych czy innych pomagających nam prowadzić niniejszą stronę internetową. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, możemy udostępniać jego dane osobowe jego lokalnemu/wybranemu sprzedawcy.  Możemy dzielić się ze stronami trzecimi informacjami zbiorczymi Użytkownika, jak również informacjami zbiorczymi dotyczącymi korzystania ze strony, w celach reklamowych i promocyjnych. Ponadto, współpracujemy z organami ścigania oraz stronami trzecimi w celu zapewnienia przestrzegania praw własności intelektualnej lub innych.

Odnośniki do innych stron


Należy zaznaczyć, że niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które niekoniecznie muszą przestrzegać identycznej polityki prywatności. Na przykład, kliknięcie przez Użytkownika reklamy na stronie Sklepu może przenieść go do zupełnie innej strony. Powyższe obejmuje odnośniki do reklamodawców, sprzedawców rowerów i dostawców treści oraz kontrahentów, którzy mogą korzystać z naszej marki i/lub logo na podstawie istniejących umów o wykorzystaniu marki lub innych. Strony takie mogą przesyłać własne pliki cookie i zbierać oraz wykorzystywać informacje, których my nie wykorzystujemy. Nie kontrolujemy wspomnianych stron ani sposobu, w jaki wykorzystują dane, ani nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości naszych Użytkowników ma dla nas wielkie znaczenie. Dlatego też wdrożyliśmy różne środki służące do zabezpieczenia tych danych. Po uzyskaniu ich od Użytkownika dokładamy racjonalnych starań o bezpieczne ich przechowywanie w naszym systemie. Nigdy nie posiadamy danych kart kredytowych Użytkowników.  Dane kart kredytowych są przetwarzane przez inne firmy przetwarzające płatności i są do nich stosowane technologie szyfrowania. Wszystkie wprowadzone na tej stronie dane dotyczące konta są chronione hasłem, dzięki czemu wyłącznie Użytkownik może uzyskać do nich dostęp. Nie należy wyjawiać innym osobom swojego hasła czy numeru identyfikacyjnego. Niestety nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Co oznacza, że choć dokładamy wszelkich starań, nie jesteśmy w stanie zapewnić czy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazywanych nam informacji - Użytkownik przekazuje je na własne ryzyko.

Warunki korzystania


Własność, ograniczenia w zakresie użytkowania materiałów


Jesteśmy właścicielem bądź posiadamy licencje na całą zawartość niniejszej strony internetowej, w tym, między innymi, na teksty, elementy graficzne czy kod. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w zakresie produktów wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów. Można pobierać, przeglądać i drukować teksty i elementy graficzne z niniejszej strony, wyłącznie jednak do celów informacyjnych i niekomercyjnych oraz pod warunkiem nie wprowadzania jakichkolwiek zmian w nich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie zezwala się na używanie, pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, drukowanie, wyświetlanie, wykonywanie, reprodukcję, publikowanie, licencjonowanie, zamieszczanie, przekazywanie ani rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji lub materiałów z tej strony - w całości lub w części - bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. Trek, Bontrager i Gary Fisher są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trek Bicycle Corporation. Pozostałe znaki towarowe, znaki usług, hasła, loga i nazwy handlowe widoczne na tej stronie są znakami należącymi bądź do nas, bądź do licencjodawcy - strony trzeciej lub innego dostawcy. Żadne z tych znaków, nazw czy logo nie może być używane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela.

Fora


„Forum” oznacza czat, listę dyskusyjną albo funkcję e-mail oferowaną w ramach niniejszej strony. Jakiekolwiek formy nękania na niniejszej stronie, włączając w to nękanie poprzez e-mail lub czat albo przez obsceniczny lub wulgarny język, są zdecydowanie zakazane. Nie wolno ładować na niniejszą stronę, rozpowszechniać przez nią, ani w żaden inny sposób publikować jakichkolwiek pomówień, oszczerstw, gróźb, jak również treści obscenicznych, pornograficznych, naruszających prawa publiczne i prywatne, obelżywych, nielegalnych albo w inny sposób niewłaściwych, które mogą stanowić przestępstwo, naruszenie praw jakiejkolwiek strony albo w inny sposób stanowić naruszenie prawa. Forum można używać wyłącznie w sposób niekomercyjny. Nie wolno bez uzyskania naszego wyraźnego pozwolenia rozpowszechniać albo w inny sposób publikować jakichkolwiek materiałów dotyczących zbiórek pieniędzy, promocji, reklam ani próśb o dobra lub usługi. Umieszczając materiały na jakimkolwiek forum albo przesyłając je do nas, Użytkownik udziela nam nieograniczonego czasowo, bezpłatnego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji, podlegających jedynie wyraźnym ograniczeniom określonym w naszej Polityce Prywatności, do użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych oraz rozpowszechniania takich materiałów albo ich włączania w jakiejkolwiek formie i za pomocą dowolnego nośnika lub technologii, nieznanych obecnie i wynalezionych w późniejszym okresie.

Nie kontrolujemy, ani nie mamy możliwości kontrolować wszystkich informacji i materiałów tworzonych oraz przesyłanych przez Użytkowników korzystających z naszej witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich informacji i materiałów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do blokowania albo usuwania informacji lub materiałów, które uznamy za (a) obelżywe, oszczercze lub obsceniczne (b) fałszywe, oszukańcze lub zwodnicze (c) naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną innej strony albo (d) agresywne lub z innego powodu nie do zaakceptowania przez nas, zgodnie z naszym uznaniem.

Oświadczenie dotyczące warunków Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA

Trek Bicycle Corporation, wraz z jej spółką zależną, Trek Retail Corporation („Trek”), przestrzega warunków Tarczy Prywatności UE-USA oraz warunków Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu USA dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Szwajcarii do USA. Trek przekazał Departamentowi Handlu USA oświadczenie o przestrzeganiu zasad ochrony prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności i zasadami ochrony prywatności, zastosowanie mają zasady ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności i wyświetlić naszą certyfikację, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/. Trek podlega uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission — FTC), Wydziału Komunikacji lub innego autoryzowanego organu ustawodawczego USA w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.

Niezależnie od powyższego użytkownicy będący rezydentami kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Szwajcarii mogą przekazywać wszelkie nierozstrzygnięte skargi, żądania, roszczenia lub postępowania sądowe związane z warunkami Tarczy Prywatności UE/USA lub warunkami Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA do rozstrzygnięcia na drodze postępowania arbitrażowego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (http://go.adr.org/privacyshield.html; Międzynarodowe Centrum ds. Rozstrzygania Sporów; Oddział Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego; Obsługa Administracyjna Spraw; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Numer telefonu: +1 856 435 6401; Bezpłatny numer telefonu w USA +1 877 495 4185; Numer faksu +1 877 304 8457; Numer faksu poza USA: +1 212 484 4178; Adres e-mail: [email protected]). W niektórych przypadkach Użytkownik może mieć możliwość wezwania do wiążącego arbitrażu poprzez Panel ds. Tarczy Prywatności. W przypadku dalszej niemożności rozwiązania sporu możliwe jest powołanie się na wiążący arbitraż za pośrednictwem Panelu ds. Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności i wyświetlić certyfikację firmy Trek, odwiedź stronę www.privacyshield.gov/.

Użytkownicy będą mieli możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych przechowywanych przez firmę Trek przez portal, na którym znajdują się ich konta, oraz lokalne Biuro Krajowe oraz ich skorygowania, poprawienia lub usunięcia wszelkich nieprawdziwych informacji. Niezależnie od powyższego nie mamy obowiązku zapewnienia takiej możliwości, jeśli obciążenie lub koszty wynikające z udzielenia dostępu byłyby nieproporcjonalne względem zagrożenia prywatności wnioskującej osoby lub powodowałoby to naruszenie praw innej osoby.

Poszczególne osoby mają możliwość zdecydowania (wyboru przez wyrażenie zgody na przesłanie) o tym, czy ich Dane osobowe zostaną ujawnione stronie trzeciej lub wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały pierwotnie zgromadzone. Dane osobowe gromadzone przy użyciu mechanizmu rejestracji gwarancji nie są wykorzystywane do celów marketingowych, jeżeli Użytkownik nie wyrazi na to zgody.

Odpowiedzialność firmy Trek za dane osobowe otrzymane zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności, a następnie przekazane stronie trzeciej opisano w Zasadach Tarczy Prywatności. Przede wszystkim firma Trek ponosi odpowiedzialność zgodnie z Postanowieniami Tarczy Prywatności, jeśli agenci strony trzeciej, których angażuje do przetwarzania danych osobowych w swoim imieniu, czynią to w sposób niezgodny z tymi Zasadami, chyba że firma Trek wykaże, że nie odpowiada za zdarzenie powodujące szkodę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk związanych z prywatnością lub sposobu, w jaki wdrażamy Zasady Tarczy Prywatności, skontaktuj się z Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich pod adresem Trek Bicycle Corporation, 801 W. Madison Street, Waterloo, WI 53594. .

Wnioski na podstawie RODO


Jak wspomniano powyżej, najprostszy sposób na nieotrzymywanie wiadomości e-mail to kliknięcie na odnośnik „anuluj subskrypcję” na końcu wiadomości e-mail lub zmiana preferencji konta. Wynikające z RODO wezwania związane z danymi osobowymi lub prawa do bycia zapomnianym należy przesyłać na adres [email protected] W przypadku przesłania wiadomości e-mail na adres [email protected] z żądaniem dotyczącym danych osobowych lub prawa do bycia zapomnianym, wiadomość e-mail z żądaniem MUSI pochodzić z danego adresu e-mail w celu potwierdzenia, że żądanie jest właściwe i dla ochrony danych osobowych użytkownika. W celu ochrony informacji użytkownika i ze względu na fakt, że dwie osoby mogą mieć to samo imię i nazwisko, przekazujemy lub usuwamy dane osobowe wyłącznie powiązane z określonym adresem e-mail. Nie usuniemy danych osobowych osoby posiadającej zobowiązanie pieniężne względem Trek, ponieważ uznaje się je za dane powiązane z bieżącą transakcją.

Zastrzeżenie


ZAWARTOŚĆ TEJ WITRYNY JEST UDOSTĘPNIANA W POSTACI „JAK JEST” I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚĆI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAWA. NIE GWARANTUJEMY NIEPRZERWANEGO I BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ USUNIĘCIA BŁĘDÓW. NIE GWARANTUJEMY TEŻ, ŻE NINIEJSZA STRONA I SERWER, NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE GWARANTUJEMY, ANI NIE OŚWIADCZAMY, ŻE UŻYCIE ALBO WYNIKI UŻYCIA MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ WITRYNIE BĘDĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB POPRAWNE. ODPOWIEDNIE PRZEPISY MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM PRZYPADKU.

Hiszpania


Polityka Prywatności UWAGA PRAWNA. Na podstawie prawa 34/2002 z 11 lipca odnośnie Usług w Społeczeństwie Informacyjnym i Handlu Elektronicznym (LSSI), pragniemy poinformować, że:

Artykuł 10 LSSI: www.trekbikes.com jest domeną internetową stanowiącą własność „TREK BICYCLE CORPORATION”, korporacji ze stanu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą pod adresem 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594. Firma pragnie poinformować, że w zakresie odpowiedzialności za pod-domenę www.trekbikes.com/es odpowiedzialną stroną jest Trek Bicycle S.L., z siedzibą pod adresem Calle Hervidero 7, Poligono Industrial „El Rasco,” San Agustin del Guadaliz, Madryt, Hiszpania 28750 i z nr CIF 98-0396883. Niniejsza uwaga prawna reguluje użycie pod-domeny www. trekbikes.com/es. Korzystanie z niniejszej witryny wiąże się z zaakceptowaniem przez Użytkownika zasad korzystania zawartych w niniejszej Uwadze. Dodatkowo, Trek Bicycle S.L. ostrzega, że możliwa jest zmiana zarówno treści jak i usług na niniejszej stronie, a także zasad użycia, bez wcześniejszego powiadomienia.

Francja


www.trekbikes.com stanowi domenę internetową będącą własnością „TREK BICYCLE CORPORATION”, korporacji ze stanu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą pod adresem 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594. Trek ma we Francji oddział zlokalizowany pod adresem Batiment Platon, 25 Blvd Victor Hugo, 31770 Colomiers Francja, za pośrednictwem spółki zależnej Bikeurope B.V., Ceintuurbaan2, 3847 LG Harderwijk, Holandia.

Informacje i ceny

Ceny podane na tej stronie internetowej to sugerowane ceny detaliczne, które mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszystkie zdjęcia, rysunki, kolory, masy i dane techniczne zawarte na tej stronie internetowej są oparte na informacjach o produktach dostępnych w momencie publikacji. Firma Trek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian kolorów, mas, materiałów, wyposażenia, danych technicznych i modeli bez powiadomienia i w dowolnym czasie. Ewentualne różnice kolorów mogą wynikać z różnic w procesie wyświetlania obrazu. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie niedostępne na niektórych rynkach. Niektóre modele mogą być przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym. Dostępność wszystkich produktów może się różnić. Wartości dla mocy, sprawności i zasięgów dla rowerów elektrycznych i lampek to wartości maksymalne i będą się zmniejszały przez czas życia produktu.

Wykorzystanie systemu czatu na żywo

Ta strona gromadzi dane takie jak Twoja nazwa w czacie, Twój adres e-mail i wysyłana przez Ciebie treść czatu, a także przechowuje je na czas trwania czatu, w celu umożliwienia działania systemu czatu na żywo, który służy odpowiadaniu na zapytania na żywo. Treść czatu oraz podane przez Ciebie nazwa i adres e-mail są przechowywane wyłącznie w aktach w USA. Aby umożliwić działanie funkcji czatu, wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest rozpoznawanie przeglądarek osób odwiedzających stronę, a tym samym odróżnianie od siebie indywidualnych użytkowników korzystających z funkcji czatu na naszej witrynie. Jeśli zebrane w ten sposób dane zawierają odniesienia do osób fizycznych, przetwarzane są one zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest świadczenie usług klientom i analizowanie statystyczne zachowań użytkowników do celów optymalizacji. Możesz uniknąć przechowywania plików cookie, konfigurując ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookie nie były zapisywane w przyszłości na Twoim urządzeniu lub aby już zapisane pliki cookie zostały usunięte. Jednakże wyłączenie wszystkich plików cookie może oznaczać, że funkcja czatu na naszej witrynie nie będzie działać.

eTrek®

Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.