1. Loading...

Polityka prywatności i warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej należy uważnie przeczytać poniższy tekst. Niniejsza strona internetowa stanowi własność i prowadzona jest przez Trek Bicycle Corporation wraz z jej spółkami zależnymi i powiązanymi, w tym, między innymi, eTrek LLC, która prowadzi sklep internetowy („Sklep”) na stronie (zwane dalej łącznie jako „My”, „Nasz”). Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na naszą politykę prywatności i warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nimi, powinien zaniechać korzystania ze strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania albo usuwania części tych warunków, według własnego uznania i w dowolnym czasie. Dlatego należy co jakiś czas sprawdzać ich treść. Kontynuowanie korzystania ze strony po wprowadzeniu w niej zmian oznaczać będzie ich akceptację. Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2013 r.

Polityka ochrony prywatności

Traktujemy poważnie dbałość o zapewnianie prywatności Użytkownikom naszej strony. W ramach jej działania, zbierane są o nich pewne informacje. Pragniemy poinformować, jakiego rodzaju informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

Zbierane przez nas informacje

Zbieramy ogólnie dwa rodzaje informacji o naszych Użytkownikach: dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz adresy e-mail), a także dane zbiorcze (takie jak informacje na temat odwiedzania strony, na przykład: ile razy w ciągu dnia dany Użytkownik logował się na stronie).

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane są, gdy Użytkownicy przekazują nam informacje w chwili rejestracji do newsletterów lub innych usług wymagających rejestracji, podczas odpowiedzi na ankiety, zakupu produktów w naszym Sklepie, rejestracji w celu licytacji produktów dostępnych na aukcji i/lub rejestracji udziału w konkursach i innych działaniach promocyjnych realizowanych przez nas. Rejestrując się na stronie czy wysyłając zapytanie, należy podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i korespondencyjny, numery telefonów kontaktowych oraz dane karty kredytowej (tylko podczas składania zamówienia w Sklepie), a także utworzyć nazwę użytkownika i hasło. Gdy wysyła się do nas korespondencję osobistą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, dodatkowo możemy również zapisać informacje na karcie danego Użytkownika.

Informacje zbiorcze i informacje o korzystaniu ze strony

Informacje zbiorcze, takie jak o stronach, z których Użytkownik korzystał oraz przekazane przez niego dobrowolnie, na przykład w ankietach czy podczas rejestracji na stronie, są zbierane różnymi sposobami. Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy również automatycznie informacje o Użytkowniku. Obejmują one adres strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, adres kolejnej odwiedzanej strony, wykorzystywaną przeglądarkę i adres IP. Adres IP to numer przypisany automatycznie do komputera przy każdym korzystaniu z połączenia internetowego. Serwery www - komputery, które „obsługują” strony internetowe - automatycznie rozpoznają dany komputer na podstawie jego adresu IP, a gdy wysyłana jest prośba o wejście na stronę, rejestrują ów adres Użytkownika. Nie wiążemy adresów IP z jakimikolwiek danymi pozwalającymi na identyfikację danej osoby, więc Użytkownik pozostaje dla nas anonimowy pomimo logowania sesji.

Wykorzystanie plików „cookie”

Patrz nasza polityka dotycząca plików „cookie”, aby dowiedzieć się więcej.

Korzystanie z zebranych informacji

Informacje osobowe, zbiorcze i dotyczące korzystania ze strony Zbieramy w różnych celach. Na przykład, zbieramy je w celu realizacji zamówień i przekazania nagród, administracji zapytaniami o informacje oraz zapewniania usług informacyjnych, reklamowania, śledzenia i weryfikacji zgodności z naszymi zasadami, jak również z prawami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także do celów redakcyjnych i zbierania informacji zwrotnych. Możemy korzystać z adresu e-mail, a w rzadkich przypadkach także z adresu pocztowego czy numeru telefonu, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z obsługą klienta lub rozliczeniami. Zebrane przez nas informacje osobowe i zbiorcze mogą posłużyć również do: wprowadzania ulepszeń na stronie internetowej, administrowania systemem, personalizowania treści lub szaty graficznej Sklepu dla danego Użytkownika, a także do powiadamiania Użytkowników o aktualizacjach i promocjach, które mogą być dla nich interesujące. Zawsze staramy się zapewnić Użytkownikowi możliwość zrezygnowania z takiej usługi, jeśli wspomniane informacje są wymagane podczas korzystania z usług w Internecie. Jeśli Użytkownik postanowi później, że wolałby nie otrzymywać takich informacji lub chciałby wycofać zgodę na przechowywanie lub dystrybucję informacji, może również dokonać aktualizacji informacji o koncie w odpowiedniej części strony lub po prostu odpowiedzieć na przesłaną wiadomość e-mail i wpisać w temacie lub w treści wiadomości UNSUBSCRIBE (ang. wypisz).  Jeśli wciąż będą występować problemy, Użytkownik może odpowiedzieć na tę wiadomość lub wysłać wiadomość e-mail na adres newsletters@trekbikes.com, opisując szczegółowo problem. Możemy również wykorzystywać informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach na stronie internetowej do rozwiązywania sporów i zapewnienia zgodności z naszymi warunkami użytkowania.

Ujawnianie zgromadzonych informacji stronom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych użytkownika, nie handlujemy nimi ani w żaden inny sposób nie udostępniamy ich stronom trzecim bez jego zgody, z zastrzeżeniem, że definicja stron trzecich nie obejmuje naszych spółek zależnych i powiązanych, licencjobiorców, partnerów, lokalnych/wybranych przez Użytkownika sprzedawców, firm hostingowych czy innych pomagających nam prowadzić niniejszą stronę internetową. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, możemy udostępniać jego dane osobowe jego lokalnemu/wybranemu sprzedawcy.  Możemy dzielić się ze stronami trzecimi informacjami zbiorczymi Użytkownika, jak również informacjami zbiorczymi dotyczącymi korzystania ze strony, w celach reklamowych i promocyjnych. Ponadto, współpracujemy z organami ścigania oraz stronami trzecimi w celu zapewnienia przestrzegania praw własności intelektualnej lub innych.

Odnośniki do innych stron

Należy zaznaczyć, że niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które niekoniecznie muszą przestrzegać identycznej polityki prywatności. Na przykład, kliknięcie przez Użytkownika na reklamie na stronie Sklepu może przenieść go do zupełnie innej strony. Powyższe obejmuje odnośniki do reklamodawców, sprzedawców rowerów i dostawców treści oraz partnerów biznesowych, którzy mogą korzystać z naszej marki i/lub logo na podstawie istniejących umów o wykorzystaniu marki lub innych. Strony takie mogą przesyłać własne pliki cookie i zbierać oraz wykorzystywać informacje, których my nie wykorzystujemy. Nie kontrolujemy wspomnianych stron, sposobu korzystania z nich, ani nie przyjmujemy za nie odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo

Bardzo dbamy o bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości naszych Użytkowników. Dlatego też wdrożyliśmy różne środki służące do zabezpieczenia tych danych. Po uzyskaniu ich od Użytkownika dokładamy racjonalnych starań o bezpieczne ich przechowywanie w naszym systemie. Nigdy nie mamy dostępu do danych kart kredytowych Użytkowników.  Dane kart kredytowych są przetwarzane przez inne firmy przetwarzające płatności i są do nich stosowane technologie szyfrowania. Wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika na niniejszej stronie są chronione hasłem, dzięki czemu wyłącznie Użytkownik może uzyskać do nich dostęp. Nie należy wyjawiać innym swojego hasła czy numeru identyfikacyjnego użytkownika. Niestety nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Co oznacza, że choć dokładamy wszelkich starań, nie jesteśmy w stanie zapewnić czy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych podawanych nam informacji - Użytkownik podaje je na własne ryzyko.

Warunki korzystania

Własność, ograniczenia w zakresie użytkowania materiałów

Jesteśmy właścicielem bądź posiadamy licencje na całą zawartość niniejszej strony internetowej, w tym - ale nie tylko - na teksty, elementy graficzne czy kod. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tej strony, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów. Można pobierać, przeglądać i drukować teksty i elementy graficzne z niniejszej strony, wyłącznie jednak do celów informacyjnych i niekomercyjnych oraz pod warunkiem nie wprowadzania jakichkolwiek zmian w nich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie można używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, zamieszczać, przekazywać ani rozpowszechniać jakichkolwiek informacji lub materiałów z tej strony - w całości lub w części - bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. Trek, Bontrager i Gary Fisher są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trek Bicycle Corporation. Pozostałe znaki towarowe, znaki usług, hasła, loga i nazwy handlowe widoczne na tej stronie są znakami należącymi bądź do nas, bądź do licencjodawcy - strony trzeciej czy innego dostawcy. Żadne z tych znaków, nazw czy logo nie może być używane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela.

Fora

„Forum” oznacza czat, listę dyskusyjną albo funkcję e-mail oferowaną w ramach niniejszej strony. Jakiekolwiek formy nękania na niniejszej stronie, włączając w to nękanie poprzez e-mail lub czat albo przez obsceniczny lub wulgarny język, są surowo zakazane. Nie wolno ładować na niniejszą stronę, rozpowszechniać przez nią, ani w żaden inny sposób publikować żadnych pomówień, oszczerstw, gróźb, jak również treści obscenicznych, pornograficznych, naruszających prawa publiczne i prywatne, obelżywych, nielegalnych albo w inny sposób niewłaściwych, które mogą stanowić przestępstwo, naruszenie praw jakiejkolwiek strony albo w inny sposób stanowić naruszenie prawa. Forum można używać wyłącznie w sposób niekomercyjny. Nie wolno bez uzyskania naszego wyraźnego pozwolenia rozpowszechniać albo w inny sposób publikować jakichkolwiek materiałów dotyczących zbiórek pieniędzy, promocji, reklam ani próśb o dobra lub usługi. Umieszczając materiały na jakimkolwiek forum albo przesyłając je do nas, Użytkownik udziela nam nieograniczonego czasowo, bezpłatnego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji, podlegających jedynie wyraźnym ograniczeniom określonym w naszej Polityce Prywatności, do użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych oraz rozpowszechniania takich materiałów albo ich włączania w jakiejkolwiek formie i za pomocą dowolnego nośnika lub technologii, nieznanych obecnie i wynalezionych w późniejszym okresie.

Nie kontrolujemy, ani nie może kontrolować wszystkich informacji i materiałów tworzonych i przesyłanych przez Użytkowników korzystających z naszej witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich informacji i materiałów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do blokowania albo usuwania informacji lub materiałów, które uznamy za (a) obelżywe, oszczercze lub obsceniczne (b) fałszywe, oszukańcze lub zwodnicze (c) naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną innej strony albo (d) agresywne lub z innego powodu nie do zaakceptowania przez nas, zgodnie z naszym uznaniem.

Oświadczenie dotyczące przepisów ramowych Ochrony prywatności w UE/USA (EU/US Privacy Shield) oraz „Bezpiecznej przystani” między USA i Szwajcarią (U.S.-Swiss Safe Harbor)

Firma Trek respektuje przepisy ramowe dot. Ochrony prywatności w UE/USA (EU/US Privacy Shield Framework) oraz „Bezpiecznej przystani” pomiędzy USA i Szwajcarią (U.S.-Swiss Safe Harbor Framework) i oświadcza zgodność swoich praktyk z tymi przepisami ramowymi.  Firma Trek podlega jurysdykcji Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń oraz egzekwowania przepisów.

Użytkownicy powinni w pierwszej kolejności próbować rozwiązywać problemy związane z danymi osobowymi w sposób opisany powyżej.  Niezależnie od powyższego Użytkownicy będący rezydentami krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Szwajcarii uzgadniają z firmą Trek, że wszelkie nierozstrzygnięte zażalenia, spory, roszczenia lub działania w jakikolwiek sposób związane z przepisami ramowymi dot. Ochrony prywatności w UE/USA (EU/US Privacy Shield Framework) lub „Bezpiecznej przystani” pomiędzy USA i Szwajcarią (U.S.-Swiss Safe Harbor Framework) będą rozwiązywane przez wiążący arbitraż przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (http://go.adr.org/safeharbor; Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów; wydział Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu; Dział zgłaszania spraw; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Telefon: 856-435-6401; linia bezpłatna w Stanach Zjednoczonych 877-495-4185; faks:: 877-304-8457; numer faksu dla klientów spoza USA: 212-484-4178; adres e-mail: casefiling@adr.org)  Aby dowiedzieć się więcej o programach Ochrona prywatności (Privacy Shield) oraz „Bezpieczna przystań” (Safe Harbor) oraz wyświetlić certyfikację firmy Trek, należy przejść do strony www.privacyshield.gov.

Użytkownicy powinni otrzymać możliwość dostępu do danych osobowych przechowywanych przez firmę Trek Bicycle Corporation za pośrednictwem lokalnego Biura krajowego, aby mieć możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia wszelkich nieprawidłowych informacji. Niezależnie od powyższego nie jesteśmy zobowiązani zapewniać takiej możliwości w przypadku, gdy obciążenia lub koszty zapewnienia takiego dostępu są nieproporcjonalne do ryzyka dla prywatności wnioskującej osoby lub jeśli stanowić to będzie naruszenie praw innej osoby.

Osoby mają możliwość wyboru (wyrażenie zgody poprzez zgodę na przesyłanie), czy ich dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim lub wykorzystywane dla celów innych niż te, dla których te dane były pierwotnie zbierane.  Dane osobowe zbierane poprzez mechanizm rejestracji gwarancji nie są używane do celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Odpowiedzialność firmy Trek za otrzymywane dane osobowe w ramach Ochrony prywatności (Privacy Shield) i następnie przesyłane stronom trzecim określono w Zasadach ochrony prywatności (Privacy Shield Principles). W szczególności firma Trek zachowuje odpowiedzialność opisaną w Zasadach ochrony prywatności (Privacy Shield Principles), jeśli pośrednicy, którym zleca przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu, realizują to w sposób niezgodny z tymi zasadami, chyba że firma Trek wykaże, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do szkody.

Zastrzeżenie

ZAWARTOŚĆ TEJ WITRYNY JEST UDOSTĘPNIANA W POSTACI „JAK JEST” I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ. W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWODAWSTWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, DOROZUMIANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚĆI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAWA. NIE GWARANTUJEMY NIEPRZERWANEGO I BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ USUNIĘCIA BŁĘDÓW. NIE GWARANTUJEMY TEŻ, ŻE NINIEJSZA STRONA I SERWER, NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYCIE ALBO WYNIKI UŻYCIA MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ WITRYNIE BĘDĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB POPRAWNE. ODPOWIEDNIE PRAWODAWSTWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM PRZYPADKU.

Porównanie produktów w koszyku

Rozpocznij porównanie
Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.