1. Loading...

Bird's eye view of a woman on a road bike riding around a curved bike lane.

Trek z dumą wspiera wiele organizacji i ocenia potencjał partnerstwa w następujących kryteriach:

Czy twój przypadek:


Wykorzystuje rower?

Ma pozytywny wpływ na wielu ludzi?

Poprawia stan środowiska i/lub ludzi?

Ma jasny dobrze zdefiniowany cel?

Zapewnia wymierne rezultaty?

Jeżeli uważasz, że twój przypadek, pomysł lub organizacja spełnia powyższe kryteria, opowiedz nam o tym poniżej. Pamiętaj, że otrzymujemy setki próśb rocznie. Nie jesteśmy w stanie spełnić każdej prośby, ale przeglądamy i oceniamy wszystkie zgłoszenia. Dziękujemy za cierpliwość.

High-contrast scene of person standing next to their bike on  a dark horizon line with a bright yellow sun behind them.

Porównanie produktów w koszyku

Rozpocznij porównanie
Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.