Kontrol og justering af frempinden

Din cykels frempind er en lille komponent, som har en vigtig opgave. Det er forbindelsesstykket, der fastgør dit styr til din cykels styrerør, som er fastgjort til din cykelgaffel. Uden denne vigtige forbindelse kunne du ikke styre cyklens forhjul i den retning, du gerne vil.

⚠ ADVARSEL: En frempind, der ikke er justeret eller tilspændt korrekt, kan føre til tab af kontrol og styrt på cyklen. Tjek at frempinden er placeret og tilspændt, som den skal være, inden du cykler.

Forkert montering af en frempind på et carbon-styrerør kan forårsage skade på styrerøret. Et beskadiget styrrør kan pludselig knække med risiko for styrt og personskade eller dødsfald. Kontakt din cykelforhandler, hvis du har spørgsmål.

Typer af frempinde

Direkte monterede forgafler klampes fast uden på forgaflens styrrør.

Quill-frempind har et rør - kendt som en fjeren - der er fastspændt inde i gaffelens styrerør ved hjælp af en ekspanderende kile.

Undersøgelse af frempinden

Tjek at alle bolte er spændt godt fast. Den korrekte tilspænding afhænger af typen af frempind på din cykel – husk at følge specifikationerne for tilspændingsmoment (torque), som typisk står på frempinden. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type frempind din cykel er udstyret med, kan du kontakte din cykelhandler.

Frempind med direkte forbindelse: Der skal være et afstandsstykke på minimum 5 mm under frempinden. Til carbon-styrerør kræves et afstandsstykke over og under frempinden. Hvis du har spørgsmål til din frempind eller dit styrerør, så kontakt din cykelforhandler.

BEMÆRK: Påfør ikke fedt eller montagepasta på frempinden eller styrerøret. Dette kan bevæge sig til headsettets lejer og styrerøret, og forårsage glidning eller skader.

Justering af styrets vinkel på en direkte monteret frempind

1. Løsn styrets klampebolt(e) på frempinden nok til, at styret kan roteres, mens det stadig sidder i frempinden.
2. Drej styret til den ønskede vinkel, mens det stadig er centreret i frempinden.
3. Spænd boltene til. Man får det bedste resultat ved at spænde boltene lidt af gangen i diagonalmønster: Øverst til højre, nederst til venstre, øverst til venstre, nederst til højre. Og igen forfra.
4. Når alle klampeboltene er stramme, spændes de til specifikationerne for momenttilspænding, der som regel står på frempinden.

Justering af en traditionel frempind (quill)

Justering af vinklen på styret

1. Løsn styrets klampebolt(e) på frempinden nok til, at styret kan roteres, mens det stadig sidder i frempinden.
2. Drej styret til den ønskede vinkel, mens det stadig er centreret i frempinden.
3. Spænd klampebolten(e) til den værdi, der står på frempinden eller tjek specifikationerne for momenttilspænding.

Bemærk: Sørg for at spænde klampeboltene ligeligt.

Justering af styrets højde

1. Hvis det er nødvendigt, kan du løsne vinkeljusteringsbolten for at komme til frempindens udvidelsesbolt.
2. Udvidelsesbolten løsnes med to til tre omgange.
3. Bank lidt oven på udvidelsesbolten med en hammer af træ, gummi eller plastik for at løsne frempindens kile.
4. Indstil styret til den ønskede højde, og sørg for at frempindens minimumsmærke er nede i stellet.
5. Drej frempinden, så den flugter med overrøret.
6. Spænd frempindens udvidelsesbolt til det rette tilspændingsmoment.
7. Hvis du løsnede vinkeljusteringsbolten i trin 1, skal den også spændes til sit rette moment.

Smøring af en traditionel frempind (quill)

1. Løsn frempindens udvidelsesbolt og tag frempinden ud af stellet.
2. Tør gammelt smørefedt af frempinden og rens den grundigt.
3. Påfør et tyndt lag cykelfedt på den del af frempindens stilk, som skal sættes ned i stellet, inkl. frempindens kile.
4. Indsæt frempinden i stellet til det ønskede højde. Sørg for at frempindens minimumsmærke er nede i stellet.
5. Drej frempinden, så den flugter med overrøret.
6. Spænd frempindens udvidelsesbolt til det rette tilspændingsmoment.

Danmark / Dansk
You’re looking at the Danmark / Dansk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.