Vítejte na samém začátku

Je logické, že výrobce kol má zájem o životní prostředí. Vyrábíme produkt, který nabízí řešení pro mnohé složité problémy našeho světa ‒ dopravní zácpy, veřejné zdraví a změnu klimatu. Cyklistika má ale už příliš dlouho na základě tohoto předpokladu environmentální výjimku. I výrobky, které znamenají přínos pro lidi a planetu, mají určitý dopad. A právě na tento dopad se musíme zaměřit.

V roce 2020 jsme vypracovali první emisní audit, abychom porozuměli našemu dopadu a sestavili plán, jak se stát uvědomělejším a udržitelnějším globálním občanem. Rovněž vysvětluje kroky, které jsme podnikli pro snížení naší stopy, podrobně nastiňuje naše cíle a vytyčuje naši vizi dosažení změn.

Toto jsou první kroky na cestě, kterou jsme odhodlaní dotáhnout do konce. Budeme publikovat pravidelné zprávy a aktualizace našeho vývoje a sdělovat naše poznatky i úspěchy, abychom se mohli po po deseti letech ohlédnout a být hrdí na vývoj.

10. Snížení závislosti na letecké dopravě

Ať už letecká, silniční nebo námořní přeprava, naše produkty zanechávají největší uhlíkovou stopu. Letecká přeprava má 84krát větší uhlíkovou stopu, než námořní přeprava. Spolu s celým zásobovacím řetězcem neustále zlepšujeme náš proces, abychom do roku 2024 snížili vytíženost letecké přepravy o 75 %.

9. Konsolidovaná přeprava prodejcům

Pojďme se podívat na emise vytvořené pozemní přepravou. Naši prodejci na pevninské Evropě schválili skupinovou transportní strategii, která drasticky snižuje najeté kilometry při přesouvání produktu od distribuce do prodejen. Aktuálně pracujeme na globálně konsolidované přepravní strategii nejpozději v roce 2024.

8. Vyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů

Naše globální centrála aktuálně využívá mix 60,6 % větrné energie, 33,3 % bioplynu a 6,1 % solární energie. Naše distribuční centrum v Kalifornii je 100% zásobováno energií z obnovitelných zdrojů, naše zařízení v New Jersey se chystá tohoto bodu dosáhnout během roku 2021. V roce 2023 budou všechny továrny vlastněné Trekem globálně poháněné výhradně energií z obnovitelných zdrojů.

7. Snížení služebních cest

Služební cesty představují pouze 7 % našich provozních emisí a během pandemie jsme se naučili, že udržet efektivní business lze i bez cestování. Ve srovnání s obdobím před pandemií jsme v roce 2021 snížili cestování o 50 % a hodláme v tom pokračovat i dále.

6. Vyšší podíl využívání alternativních materiálů

Hodláme zohledňovat principy cirkulární ekonomiky a v maximální míře využívat recyklované, recyklovatelné, znovu zpracovávané či renovované materiály. V současné době recyklované či renovované materiály obsahuje již 38 našich výrobků, a to je teprve začátek.

5. Vytvoření výrobních závodů bez skládkování odpadu

V roce 2020 jsme pochopili a snížili tvorbu odpadu našimi vlastními továrnami ve Wisconsinu. Abychom dokázali získané poznatky přenést do našich distribuční center, k prodejcům a do našeho výrobního závodu v Německu, zavedli jsme nové systémy. Cílem je se do roku 2024 stát naprosto nezávislým na skládkách.

4. Zavedení a ochrana nových trailů

Více lidí na kolech znamená, že ve světě bude více prostoru pro lidi, aby měli kde jezdit. Založena v roce 2021, Trek Foundation poskytuje podporu pro rozvoj bikových stezek a infrastrukturu pro veřejné využití a ochranu země před rozvojem.

3. Odstranění plastového odpadu

V roce 2020 jsme začali náš nejoblíbenější model - Marlin - přepravovat v novém balení, které snížilo nerecyklovatelný odpad na polovinu. Tento proces jsme rozšířili napříč naším spektrem kol a příslušenstvím a během jediného roku jsme snížili podíl plastového odpadu o 196 677 kilogramů.

2. Zlepšení přístupu ke sdílení kol

Od roku 2009, systém BCycle spadající pod Trek, snížil znečištění a přepravu zanechávající značnou uhlíkovou stopu, zatímco poskytl zdravější a udržitelnější alternativu transportu v 35 městech. Do budoucna jsme připraveni tento růst ještě urychlit.

1. Navýšení cyklistického sdílení

Kola jsou skutečným prostředkem změny a největší vliv, který můžeme mít je nejjednodušší: naučit lidi jezdit na kole. Podporujeme cíle lobující za kola, poskytující ekonomické iniciativy městům a jednotlivcům, aby si vybrali udržitelnou formu přepravy a vybudovali lepší cyklistickou infrastrukturu.

Abychom dokázali změnit svět, musíme se snažit všichni.
Podívejte se, co pro to můžete udělat.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.