Udržitelnost

Propracovanější procesy, zdravější planeta

Je logické, že se výrobce kol zajímá o životní prostředí. Vyrábíme produkt, který může vyřešit řadu zapeklitých celosvětových problémů ‒ dopravní zácpy, veřejné zdraví i změnu klimatu. Dlouho ale cyklistický průmysl příliš neřešil jeho dopad na životní prostředí. Dokonce i produkty, které prospívají lidem a planetě, mají vliv. A to je dopad, který musíme řešit.

V roce 2021 jsme provedli první emisní audit, abychom si udělali lepší představu o stopě, kterou po sobě zanecháváme. V návaznosti na to jsme zveřejnili zprávu s našimi poznatky a plánem, jak se stát šetrnějším podnikatelským subjektem v globálním měřítku. V roce 2023 jsme připravili ještě podrobnější rozbor našich emisí, nového přístupu k podnikání a plánů na snížení uhlíkové stopy celé firmy.

Dopad společnosti Trek na životní prostředí probíráme každý den. Projděte si zprávu o udržitelnosti s detailními informacemi o našich emisích, cílech a zavádění nových procesů šetrnějších k přírodě.

Závazek společnosti Trek snížit uhlíkovou stopu

Nastavili jsme si ambiciózní krátkodobé cíle v oblasti snížení emisí. Závazek se vztahuje na celou společnost a je v souladu s iniciativami SBTi. Finalizaci validace cílů SBTi očekáváme do konce roku 2023.

Snížit absolutní emise skleníkových plynů kategorie 1 a 2 o 68 % do roku 2032.*

Získávat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2030.

Snížit absolutní emise skleníkových plynů kategorie 3 o 30 % do roku 2032.*

*Z výchozích hodnot z roku 2021.

Jak měníme cyklistický průmysl

Obnovitelná energie

Elektřinu pro celé ředitelství Treku a výrobu v USA zajišťujeme z obnovitelných zdrojů pomocí certifikovaných kreditů obnovitelné energie (REC). Do roku 2030 chceme kredity REC nakupovat pro všechny závody, které ve světě vlastníme.

Méně plastového odpadu z obalů

Přepracovali jsme balení kol i dalších produktů a výrazně tak snížili objem jednorázových plastů. Od roku 2020 jsme díky novým obalům ušetřili přibližně 241 503 kg plastového odpadu ročně.

Recyklované plasty

Stále nacházíme nové způsoby, jak při výrobě kol a vybavení používat recyklované plasty. Ty se nám zatím podařilo zakomponovat do 38 produktů. Jsou to například košíky na lahve, textil, přilby a jádra gripů.

Méně odpadu

Oblečení Trek na horská a silniční kola obsahuje přízi vyrobenou z recyklovaných plastových lahví nebo textilního odpadu. Dáváme tak nový život 25 tunám materiálu, který by jinak skončil na skládce.

Měníme svět k lepšímu

Věříme, že kola mají potenciál spoustu věcí změnit. Proto spolupracujeme s řadou organizací, které je tímto způsobem využívají a pomáhají tak planetě i lidem na ní. Podporujeme například organizace PeopleForBikes, World Bicycle Relief či NICA a snažíme se společně prosazovat smysluplné globální změny.

Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.