Zásady ochrany osobních údajů | Kola Trek (CZ)
  1. Loading...

Zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky

Před použitím těchto stránek si prosím pozorně přečtěte tento text. Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány Trek Bicycle Corporation společně s jejími dceřinými a sesterskými společnostmi, ale nejsou omezeny na Trekbikes.com LLC, které provozují část webových stránek s internetovým obchodem („obchod“), (souhrnně „my“, „nás“ nebo „naše“). Mezi pobočky patří TrekTravel LLC a místní prodejci. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím tyto stránky. Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoliv měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jejich změnám. Dalším používáním těchto stránek po uveřejnění změn těchto podmínek vyjadřujete svůj souhlas se změněnými podmínkami. Poslední aktualizace proběhla dne 1. května 2018.

Zásady ochrany osobních údajů


Ochrana vašich osobních údajů na internetu je pro nás důležitá. V rámci provozu těchto stránek shromažďujeme o uživatelích určité typy informací. Chceme vás seznámit s jednotlivými typy údajů, které shromažďujeme a co s nimi děláme.

Shromažďované informace


Od uživatelů shromažďujeme dva obecné typy informací: osobní údaje (například jména a e-mailové adresy); a souhrnné anonymizované údaje (například informace o návštěvách na této stránce, například, kolik uživatelů se k těmto stránkám přihlašuje denně).

Osobní údaje


Osobní údaje jsou shromažďovány, když nám uživatelé poskytují informace, například při přihlášení k odběru elektronických bulletinů či jiným službám určeným členům, při zodpovídání průzkumů, při nákupu v obchodě, registraci do on-line aukce anebo registraci do soutěží a jiných námi poskytovaných propagačních akcí. Když se na těchto stránkách zaregistrujete nebo si vyžádáte informace, zpravidla nám budete muset poskytnout své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, na němž budete k zastižení přes den, a informace o kreditní kartě (pouze při objednávání zboží v obchodě), a také vytvořit uživatelského jména a heslo. A pokud nám zašlete osobní korespondenci, jako jsou například e-maily nebo dopisy, můžeme shromažďovat tyto informace do souboru vedeného o vás. Když vyjádříte souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, tyto údaje budou uloženy ve Spojených státech.

Agregované informace a informace o používání


Souhrnné informace, jako například to, které stránky uživatelé navštěvují a informace, které nám uživatelé dobrovolně předávají, jako jsou informace z průzkumů anebo informace o registraci na stránkách, jsou shromažďovány prostřednictvím různých metod. V průběhu používání našich stránek také automaticky o vás sbíráme určité informace. Tyto informace zahrnují adresu URL, z níž jste právě přišli, URL, kam přecházíte, používaný prohlížeč a vaši IP adresu. IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno počítači, kdykoli surfujete na webu. Webové servery, tj. počítače, které nabízejí webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho adresy IP, a když si vyžádáte naši stránku, naše servery zaznamenají vaši IP adresu. Nespojujeme IP adresy s ničím, co by vás osobně mohlo identifikovat, takže i když bude zaznamenána relace, pro nás budete anonymní.

Používání souborů cookie


Podrobné údaje viz zásady používání souborů cookie. 

Využívání získaných údajů


Tyto informace shromažďujeme například pro zaslání objednávek a cen, vyřizování žádostí o informace a poskytování informačních služeb, sledování/ověřování souladu s našimi zásadami, jakož i federálními, státními a místními zákony a pro účely získávání zpětné vazby. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu a ve výjimečných situacích vaši poštovní adresu nebo telefonní číslo, abychom vás kontaktovali v záležitostech spojených s poskytováním zákaznických služeb nebo fakturací. Osobní a souhrnné informace se také používají ke: zlepšení obsahu našeho obchodu; správě systému; přizpůsobení obsahu anebo rozvržení obchodu pro každého jednotlivého uživatele; a informování uživatele o aktualizacích obchodu nebo propagačních nabídkách či příležitostech, které by vás mohly zajímat. Vždy se budeme snažit poskytnout vám příležitost tuto službu odmítnout, když budou takovéto informace od vás požadované on-line. Pokud se později rozhodnete, že tyto informace již nechcete dostávat, nebo budete chtít jejich odběr zrušit, můžete také aktualizovat informace na svém účtu v příslušné části této stránky nebo jednoduše odpovědět na jakýkoli e-mail od nás vepsáním ODHLÁSIT do předmětu své odpovědi. Budete-li mít problémy, odpovězte na tento e-mail nebo na adresu newsletters@trekbikes.com a příslušný problém popište. Pokud nám pošlete e-mail na adresu newsletters@trekbikes.com s žádostí o zrušení odběru, takový e-mail musí být zaslán z adresy, na kterou si již nepřejete dostávat informace, abychom ověřili platnost žádosti a současně ochránili vaše osobní informace. Můžeme také použít vaše informace a aktivity na webu při řešení sporů, problémů a prosazování našich všeobecných podmínek.

Zpřístupnění shromážděných informací třetím stranám


Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, obchodovat s nimi, či je půjčovat ani poskytovat třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu, kromě případů, kdy je touto třetí stranou naše dceřiná či přidružená společnost, náš koncesionář, partner, partner hostingu webových stránek nebo jiná osoba, která nám pomáhá při provozování těchto stránek. Zvolíte-li odběr marketingových materiálů, můžeme vaše osobní údaje sdílet s místním/vybraným prodejcem. Můžeme sdílet vaše údaje v souhrnné podobě, jakož i souhrnné informace o použití s třetími stranami jak pro reklamní, tak pro propagační účely. Dále spolupracujeme se všemi orgány činnými v trestním řízení, na jejichž dotazy odpovídáme, a se všemi třetími stranami za účelem prosazování jejich duševního vlastnictví nebo jiných práv.

Odkazy na jiné stránky


Je důležité si uvědomit, že tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, a že tyto stránky nemusí dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako my. Pokud například kliknete na reklamu v obchodě, může vás přesunout z našich webových stránek na jiné. To zahrnuje odkazy na inzerenty, prodejce jízdních kol, poskytovatele obsahu a obchodní partnery, kteří využívají náš název anebo logo v rámci co-brandingu či na základě jiné smlouvy. Tyto stránky vám mohou zaslat své vlastní cookies a mohou sbírat vaše data a mohou je využívat jinak než my. Tyto stránky nespravujeme ani neřídíme způsoby, jak informace využívají, proto za ně neneseme žádnou odpovědnost.

Bezpečnost


Bezpečnost všech údajů, které by mohly osobně identifikovat uživatele našich webových stránek, je pro nás prvořadá. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Jakmile jsou vaše údaje přeneseny k nám, vždy vyvineme přiměřené úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech. Údaje o platebních kartách jsou zpracovávány společnostmi, které třetí strany používají pro zpracování plateb za použití šifrování. Veškeré informace o účtu, které zadáte na této stránce, jsou chráněny heslem, takže k nim máte přístup pouze vy. Své heslo ani identifikační číslo byste neměli prozradit nikomu jinému. Bohužel, u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost informací, které nám posíláte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Všeobecné podmínky


Vlastnictví, omezení týkající se použití materiálů


Celý obsah těchto stránek, včetně ale bez omezení na text, grafiku nebo kód, je v našem vlastnictví nebo mámě na něj příslušnou licenci. Vyhrazujeme si právo provádět změny v obsahu těchto stránek kdykoliv bez předchozího upozornění, a to v souvislosti s našimi výrobky, zařízením, specifikacemi, modely, barvami a materiály. Můžete si stahovat, prohlížet a tisknout text a grafiku z těchto webových stránek, za předpokladu, že takový obsah slouží pouze pro informační, nekomerční účely, a nebude žádným způsobem změněn nebo upraven. Není-li zde výslovně uvedeno, nesmíte používat, stahovat, nahrávat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, uveřejňovat, přenášet nebo distribuovat žádné informace ani obsah z těchto stránek v celém rozsahu nebo částečně bez našeho předchozího písemného povolení. Trek, Bontrager, Gary Fisher jsou registrované obchodní známky Trek Bicycle Corporation. Jiné ochranné známky, servisní značky, slogany, loga a obchodní názvy na těchto stránkách jsou buď naše ochranné známky nebo ochranné známky poskytovatele licence nebo jiného poskytovatele. Žádná z těchto značek, názvů nebo log nesmí být použita bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka.

Diskusní fóra


„Diskusním fórem“ se rozumí oblast chatu, BBSka, nebo funkce e-mailu nabízená jako součást tohoto webu. Obtěžování jakýmkoli způsobem nebo formou na této stránce, a to i prostřednictvím e-mailu a chatu nebo obscénního nebo urážlivého jazyka, je přísně zakázáno. Na tyto stránky nebo jejich prostřednictvím nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat žádný obsah, který by byl hanlivý, rouhavý, urážlivý, obscénní, pornografický, výhružný, narušující soukromí nebo veřejná práva, vulgární, nezákonný nebo jinak závadný, a který by představoval nebo podporoval trestný čin, porušoval práva jakékoliv strany nebo jinak vedl k odpovědnosti nebo porušil jakýkoli zákon. Fóra lze použít pouze nekomerční způsobem. Bez našeho výslovného souhlasu nesmíte distribuovat nebo jinak zveřejňovat žádný materiál obsahující žádosti o finanční příspěvky, propagaci, reklamu, nebo žádosti o zboží či služby. Tím, že nahrajete materiály na jakékoliv fórum nebo nám odešlete jakékoliv materiály, nám automaticky dáváte trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci, bez nároku na honorář, na něž se vztahují pouze omezení stanovená v našich Zásadách ochrany osobních údajů, používat, reprodukovat, upravovat, pozměňovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla a distribuovat tyto materiály nebo začlenit tyto materiály do libovolného formátu, média nebo technologie, nyní známé nebo později vyvinuté, kdekoli na světě.

Nechceme a nemůžeme kontrolovat veškerou komunikaci a materiály uveřejněné nebo vytvořené uživateli přistupujícími k našim stránkám a nejsme žádným způsobem odpovědní za obsah těchto sdělení a materiálů. Vyhrazujeme si však právo zablokovat nebo odstranit sdělení nebo materiály, které vyhodnotíme jako (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní, (b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorským právem, ochrannými známkami nebo jiným právem duševního vlastnictví jiného, nebo (d), urážlivé či jinak nepřijatelné.

Dohoda o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA a Rámcová dohoda o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi Švýcarskem a USA


Trek splňuje podmínky Dohody o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA a Rámcové dohody o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi Švýcarskem a USA, jak je stanoveno americkým ministerstvem obchodu ve věci shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů převedených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. Společnost Trek potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady ochrany osobních údajů. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v Zásadách ochrany osobních údajů Privacy Shield, platí Zásady ochrany osobních údajů Privacy Shield. Chcete-li se dozvědět více o zásadách Privacy Shield a prohlédnout si naše certifikáty, navštivte https://www.privacyshield.gov/.

Nehledě na výše uvedené skutečnosti mohou uživatelé ze zemí Evropské unie nebo Švýcarska podávat veškeré nerozhodnuté stížnosti, reklamace či žaloby v rámci tzv. štítu na ochranu soukromí pro EU-USA či Švýcarsko-USA k vyřešení v rámci rozhodčího řízení Americkým rozhodčím sdružením American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html ; Mezinárodní centrum na řešení sporů, útvar American Arbitration Association, Podatelna, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Telefon: +1 856-435-6401; bezplatná linka v USA +1 877-495-4185; číslo faxu: +1 877-304-8457; číslo faxu mimo USA: +1 212-484-4178; e-mail: casefiling@adr.org). Jako poslední řešení se můžete případně za jistých podmínek dožadovat závazného rozhodčího řízení u soudního panelu štítu soukromí. V případě, že problém stále nelze vyřešit, pak můžete zažádat o závazné rozhodčí řízení u soudního panelu štítu soukromí. Navštivte prosím stránku www.privacyshield.gov, kde naleznete další informace o programu štítu soukromí a můžete si zobrazit osvědčení společnosti Trek. 

Uživatelům bude poskytnuta možnost přístupu k osobním údajům, které společnost Trek Bicycle Corporation vlastní v rámci svého portálu a místní pobočky, a to za účelem opravy, změny nebo vymazání údajů, které budou nepřesné. Navzdory výše uvedeným skutečnostem nebudeme poskytovat takovou příležitost tam, kde je břemeno nebo náklady na poskytnutí přístupu nepřiměřené rizikům ohrožujícím osobní údaje žadatele nebo kde by byla porušena práva jiné osoby. 

Jednotlivci mají možnost zvolit (souhlasit), zda budou jejich osobní údaje předány třetí straně nebo použity k jinému účelu, než pro který byly původně získány. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím systému registrace záruky se nepoužívají pro marketingové účely, pokud k tomuto uživatel neposkytne svůj souhlas. 

Rozsah odpovědnosti společnosti Trek za osobní údaje, na něž se vztahují Zásady ochrany osobních údajů Privacy Shield, a které následně převede na třetí stranu, je popsán v Zásadách ochrany osobních údajů Privacy Shield. Společnost Trek nadále ponese odpovědnost v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Privacy Shield, pokud třetí strany, které zpracovávají osobní údaje z jejího pověření, postupují v rozporu s Privacy Shield, mimo případů, kdy společnost Trek prokáže, že není odpovědná za událost, jež škodu způsobila.

Požadavky GDPR


Jak bylo uvedeno výše, nejsnazší způsob, jak ukončit příjem e-mailů, je kliknutí na tlačítko „Odhlásit“ v dolní části kteréhokoli z našich e-mailů nebo změnit nastavení v účtu. Požadavky GDPR týkající se osobních údajů nebo práva na zapomenutí je třeba zasílat na adresu GDPR@trekbikes.com. Pokud nám pošlete e-mail na adresu GDPR@trekbikes.com a vyžádáte si osobní údaje nebo právo na zapomenutí, musí e-mail s žádostí pocházet z této konkrétní e-mailové adresy, abychom ověřili, zda je žádost platná, a také ochránili vaše osobní údaje. Z důvodu ochrany vašich údajů a proto, že jednotlivci mohou mít shodná jména, poskytneme nebo odstraníme pouze osobní údaje spojené s konkrétní e-mailovou adresou. Neodstraníme osobní údaje osoby, která je dlužníkem společnosti Trek, neboť se považují za osobní údaje související s probíhající transakcí.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE POSKYTNUT „JAK JE“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH. K MAXIMÁLNÍMU MOŽNÉMU ROZSAHU POVOLENÉM DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, ŽE PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ STRÁNKY ZOBRAZUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. ROZHODNÉ PRÁVO NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Španělsko


Ochrana osobních údajů – PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ. Na základě zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSI) vás informujeme:

Článek 10 LSSI: www.trekbikes.com je majetkem společnosti „TREK BICYCLE CORPORATION“ sídlící ve Wisconsinu, USA, na adrese 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594. Tato společnost vás informuje, že odpovědnost za subdoménu www. trekbikes.com/es nese místní pobočka společnosti Trek Bicycle S.L. se sídlem v Calle Hervidero 7, Poligono Industrial „El Rasco“, San Agustin del Guadaliz, Madrid, Španělsko 28750 a CIF č. 98-0396883. Toto právní upozornění upravuje použití subdomény www. trekbikes.com/es. Využívání této webové stránky znamená, že uživatel přijímá podmínky používání uvedené v tomto oznámení. Společnost Trek Bicycle S.L. však upozorňuje, že obsah i služby těchto webových stránek a podmínky použití mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Francie


www.trekbikes.com je majetkem společnosti „TREK BICYCLE CORPORATION“ se sídlem ve Wisconsinu, USA na adrese 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594. Společnost Trek provozuje kancelář ve Francii, která sídlí v Batiment Platon, 25 Blvd Victor Hugo, 31770 Colomiers, Francie prostřednictvím dceřiné společnosti Bikeurope BV, Ceintuurbaan2, 3847 LG Harderwijk, Nizozemsko.

Porovnání výrobků na stojanu

Začít s porovnáním
Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.