1. Loading...

Zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky

Před použitím těchto stránek si prosím pozorně přečtěte tento text. Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány Trek Bicycle Corporation společně s jejími dceřinými a sesterskými společnostmi, ale nejsou omezeny na eTrek LLC, a Trekbikes.com LLC, které provozují část webových stránek s internetovým obchodem („obchod“), (souhrnně „my“, „nás“ nebo „naše“). Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím tyto stránky. Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoliv měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jejich změnám. Dalším používáním těchto stránek po uveřejnění změn těchto podmínek vyjadřujete svůj souhlas se změněnými podmínkami. Poslední aktualizace proběhla dne 6. října 2015.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí na internetu je pro nás důležité. V rámci provozu těchto webových stránek shromažďujeme určité typy informací o uživatelích. Chceme, abyste věděli, jaké typy informací shromažďujeme a co s nimi děláme.

Shromažďované informace

Od uživatelů shromažďujeme dva obecné typy informací: osobní údaje (například jména a e-mailové adresy); a souhrnné údaje (například informace o návštěvách na této stránce, například, kolik uživatelů se k těmto stránkám přihlašuje denně).

Osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, když nám uživatelé poskytují informace, například při přihlášení k odběru elektronických bulletinů či jiným službám určeným členům, při zodpovídání průzkumů, při nákupu v obchodě, registraci do on-line aukce anebo registraci do soutěží a jiných námi poskytovaných propagačních akcí. Když se na těchto stránkách zaregistrujete nebo si vyžádáte informace, zpravidla nám budete muset poskytnout své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, na němž budete k zastižení přes den, a informace o kreditní kartě (pouze při objednávání zboží v obchodě), a také vytvořit uživatelského jména a heslo. A pokud nám zašlete osobní korespondenci, jako jsou například e-maily nebo dopisy, můžeme shromažďovat tyto informace do souboru vedeného o vás.

Agregované informace a informace o používání

Souhrnné informace, jako například to, které stránky uživatelé navštěvují a informace, které nám uživatelé dobrovolně předávají, jako jsou informace z průzkumů anebo informace o registraci na stránkách, jsou shromažďovány prostřednictvím různých metod. V průběhu používání našich stránek také automaticky o vás sbíráme určité informace. Tyto informace zahrnují adresu URL, z níž jste právě přišli, URL, kam přecházíte, používaný prohlížeč a vaši IP adresu. IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno počítači, kdykoli surfujete na webu. Webové servery, tj. počítače, které nabízejí webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho adresy IP, a když si vyžádáte naši stránku, naše servery zaznamenají vaši IP adresu. Nespojujeme IP adresy s ničím, co by vás osobně mohlo identifikovat, takže i když bude zaznamenána relace, pro nás budete anonymní.

Používání souborů cookie

Podrobné údaje viz zásady používání souborů cookie. 

Využívání získaných údajů

Používáme osobní a agregované informace, jakož i údaje o používání informací, které shromažďujeme pro různé účely. Tyto informace shromažďujeme například pro zaslání objednávek a cen, vyřizování žádostí o informace a poskytování informačních služeb, reklamu, sledování/ověřování souladu s našimi zásadami, jakož i federálními, státními a místními zákony a pro účely získávání zpětné vazby. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu a ve výjimečných situacích vaši poštovní adresu nebo telefonní číslo, abychom vás kontaktovali v záležitostech spojených s poskytováním zákaznických služeb nebo fakturací. Osobní a souhrnné informace se také používají ke: zlepšení obsahu našeho obchodu; správě systému; přizpůsobení obsahu anebo rozvržení obchodu pro každého jednotlivého uživatele; a informování uživatele o aktualizacích obchodu nebo propagačních nabídkách či příležitostech, které by vás mohly zajímat. Vždy se budeme snažit poskytnout vám příležitost tuto službu odmítnout, když budou takovéto informace od vás požadované on-line. Pokud se později rozhodnete, že tyto informace již nechcete dostávat, nebo budete chtít jejich odběr zrušit, můžete také aktualizovat informace na svém účtu v příslušné části této stránky nebo jednoduše odpovědět na jakýkoli e-mail od nás vepsáním ODHLÁSIT do předmětu své odpovědi.  Pokud budete mít i nadále problémy, odpovězte na daný e-mail nebo zašlete e-mail na newsletters@trekbikes.com s podrobným popisem problému. Můžeme také použít vaše informace a aktivity na webu při řešení sporů, problémů a prosazování našich všeobecných podmínek.

Zpřístupnění shromážděných informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, obchodovat s nimi, či je půjčovat ani poskytovat třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu, kromě případů, kdy je touto třetí stranou naše dceřiná či přidružená společnost, náš koncesionář, partner, váš místní/zvolený prodejce, dopravní společnost, partner hostingu webových stránek nebo jiná osoba, která nám pomáhá při provozování těchto stránek. Pokud budete souhlasit se zasíláním marketingových materiálů, můžeme sdílet vaše osobní údaje s místním/vybraným prodejcem.  Můžeme sdílet vaše údaje v souhrnné podobě, jakož i souhrnné informace o použití s třetími stranami jak pro reklamní, tak pro propagační účely. Dále spolupracujeme se všemi orgány činnými v trestním řízení, na jejichž dotazy odpovídáme, a se všemi třetími stranami za účelem prosazování jejich duševního vlastnictví nebo jiných práv.

Odkazy na jiné stránky

Je důležité si uvědomit, že tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, a že tyto stránky nemusí dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako my. Pokud například kliknete na reklamu v obchodě, může vás přesunout z našich webových stránek na jiné. To zahrnuje odkazy na inzerenty, prodejce jízdních kol, poskytovatele obsahu a obchodní partnery, kteří využívají náš název anebo logo v rámci co-brandingu či na základě jiné smlouvy. Tyto stránky vám mohou zaslat své vlastní cookies a mohou sbírat vaše data a mohou je využívat jinak než my. Tyto stránky nespravujeme ani neřídíme způsoby, jak informace využívají, proto za ně neneseme žádnou odpovědnost.

Bezpečnost

Bezpečnost všech údajů, které by mohly osobně identifikovat uživatele našich webových stránek, je pro nás prvořadá. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Jakmile jsou vaše údaje přeneseny k nám, vždy vyvineme přiměřené úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech. Nikdy nemáme k dispozici údaje o vaší kreditní kartě.  Informace o kreditní kartě jsou zpracovávány třetími stranami, které využívají technologie šifrování. Veškeré informace o účtu, které zadáte na této stránce, jsou chráněny heslem, takže k nim máte přístup pouze vy. Své heslo ani identifikační číslo byste neměli prozradit nikomu jinému. Bohužel, u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost informací, které nám posíláte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Všeobecné podmínky

Vlastnictví, omezení týkající se použití materiálů

Celý obsah těchto stránek, včetně ale bez omezení na text, grafiku nebo kód, je v našem vlastnictví nebo mámě na něj příslušnou licenci. Vyhrazujeme si právo provádět změny v obsahu těchto stránek kdykoliv bez předchozího upozornění, a to v souvislosti s našimi výrobky, zařízením, specifikacemi, modely, barvami a materiály. Můžete si stahovat, prohlížet a tisknout text a grafiku z těchto webových stránek, za předpokladu, že takový obsah slouží pouze pro informační, nekomerční účely, a nebude žádným způsobem změněn nebo upraven. Není-li zde výslovně uvedeno, nesmíte používat, stahovat, nahrávat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, uveřejňovat, přenášet nebo distribuovat žádné informace ani obsah z těchto stránek v celém rozsahu nebo částečně bez našeho předchozího písemného povolení. Trek, Bontrager, Gary Fisher jsou registrované obchodní známky Trek Bicycle Corporation. Jiné ochranné známky, servisní značky, slogany, loga a obchodní názvy na těchto stránkách jsou buď naše ochranné známky nebo ochranné známky poskytovatele licence nebo jiného poskytovatele. Žádná z těchto značek, názvů nebo log nesmí být použita bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka.

Diskusní fóra

„Diskusním fórem“ se rozumí oblast chatu, BBSka, nebo funkce e-mailu nabízená jako součást tohoto webu. Obtěžování jakýmkoli způsobem nebo formou na této stránce, a to i prostřednictvím e-mailu a chatu nebo obscénního nebo urážlivého jazyka, je přísně zakázáno. Na tyto stránky nebo jejich prostřednictvím nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat žádný obsah, který by byl hanlivý, rouhavý, urážlivý, obscénní, pornografický, výhružný, narušující soukromí nebo veřejná práva, vulgární, nezákonný nebo jinak závadný, a který by představoval nebo podporoval trestný čin, porušoval práva jakékoliv strany nebo jinak vedl k odpovědnosti nebo porušil jakýkoli zákon. Fóra lze použít pouze nekomerční způsobem. Bez našeho výslovného souhlasu nesmíte distribuovat nebo jinak zveřejňovat žádný materiál obsahující žádosti o finanční příspěvky, propagaci, reklamu, nebo žádosti o zboží či služby. Tím, že nahrajete materiály na jakékoliv fórum nebo nám odešlete jakékoliv materiály, nám automaticky dáváte trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci, bez nároku na honorář, na něž se vztahují pouze omezení stanovená v našich Zásadách ochrany osobních údajů, používat, reprodukovat, upravovat, pozměňovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla a distribuovat tyto materiály nebo začlenit tyto materiály do libovolného formátu, média nebo technologie, nyní známé nebo později vyvinuté, kdekoli na světě. Nechceme a nemůžeme kontrolovat veškerou komunikaci a materiály uveřejněné nebo vytvořené uživateli přistupujícími k našim stránkám a nejsme žádným způsobem odpovědní za obsah těchto sdělení a materiálů. Vyhrazujeme si však právo zablokovat nebo odstranit sdělení nebo materiály, které vyhodnotíme jako (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní, (b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorským právem, ochrannými známkami nebo jiným právem duševního vlastnictví jiného, nebo (d), urážlivé či jinak nepřijatelné.

Štít soukromí (Privacy Shield) EU/USA a dohoda Safe Harbor mezi USA a Švýcarskem

Společnost Trek dodržuje ustanovení o ochraně soukromí Privacy Shield EU/USA a dohodu Safe Harbor mezi USA a Švýcarskem, a tímto potvrzuje, že se jejich ustanoveními řídí.  Společnost Trek spadá pod pravomoc vyšetřovacího a donucovacího orgánu Federální komise pro obchod (FTC).

Uživatelé by se měli nejprve pokusit vyřešit problémy s osobními údaji podle výše uvedených pokynů.  Nehledě na výše uvedené, v případě uživatelů, kteří jsou rezidenty členských států Evropské unie nebo Švýcarska, uživatel i společnost Trek souhlasí s tím, že předloží své případné nevyřešené stížnosti, požadavky a nároky nebo akce jakýmkoli způsobem související se štítem soukromí Privacy Shield EU/USA nebo dohodou Safe Harbor mezi USA a Švýcarskem pro řešení problémů v rámci závazné arbitráže podle Americké arbitrážní asociace (http://go.adr.org/safeharbor, Mezinárodní středisko pro řešení sporů; divize American Arbitration Association; Case Filing Services 1101; Laurel Oak Road, Suite 100 ; Voorhees, NJ 08043; telefon: 856 435 6401; bezplatné číslo v USA 877 495 4185; faxové číslo 877 304 8457; faxové číslo mimo USA: 212 484 4178; e-mail: casefiling@adr.org). Chcete-li se dozvědět více o ochraně soukromí Privacy Shield, programu Safe Harbor a osvědčení společnosti Trek, navštivte www.privacyshield.gov.

Uživatelům bude poskytnut přístup k osobním údajům, které společnost Trek Bicycle Corporation o nich uchovává prostřednictvím místní pobočky, aby měli možnost opravit, změnit nebo odstranit informace, které jsou nepřesné. Bez ohledu na výše uvedené, nejsme povinni poskytnout takovou možnost tehdy, kdy by břemeno nebo náklady na poskytnutí přístupu nebyly úměrné ohrožení osobních údajů žadatele, nebo tam, kde by byla porušena práva jiného jednotlivce.

Jednotlivci mají možnost vybrat si (vyjádřit souhlas poskytnutím údajů), zda jejich osobní údaje budou poskytnuty třetí straně nebo použity k jinému účelu, než k tomu, ke kterému byly původně shromážděny.  Osobní údaje získané při registraci záruky nebudou použity pro marketingové účely, pokud k tomu uživatel nedá souhlas.

Odpovědnost společnosti Trek za osobní údaje, které obdrží v rámci ochrany osobních údajů Privacy Shield a následně přenese třetí straně, je popsána v principech Privacy Shield. Společnost Trek ponese odpovědnost a ručí za ochranu soukromí podle principů Privacy Shield, jestliže třetí strany, které pověří zpracováním osobních údajů jejím jménem, budou postupovat v rozporu se zásadami, pokud společnost Trek nedokáže, že není odpovědná za událost, jež vedla ke vzniku škody.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE POSKYTNUT „JAK JE“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH. K MAXIMÁLNÍMU MOŽNÉMU ROZSAHU POVOLENÉM DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, ŽE PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ STRÁNKY ZOBRAZUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NEZARUČUJEME ANI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Z HLEDISKA JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PODOBNĚ. ROZHODNÉ PRÁVO NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Porovnání výrobků na stojanu

Začít s porovnáním
Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.