Hlášení porušení etických zásad

Nahlaste porušení etických zásad.

Systém oznamování / postup pro podávání stížností Trek je určen k oznamování porušení našich firemních zásad a platných zákonů (např. zákona o ochraně oznamovatelů, zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci atd.), které jsme se zavázali dodržovat prostřednictvím Etického kodexu společnosti Trek a prohlášení o zásadách v oblasti lidských práv.

Abychom mohli na porušení předpisů náležitě reagovat, musíme je identifikovat co nejdříve. Informace o (hrozících) porušeních nám můžete nahlásit e-mailem na: [email protected]

Informace, které nám poskytnete, jsou pro nás užitečné. Jedině tak můžeme včas reagovat na porušení předpisů. Umožní nám to minimalizovat škody způsobené naší společnosti i zaměstnancům a obchodním partnerům.

Hlášení jsou zpracovávána v přísné důvěrnosti pověřeným členem právního oddělení a oddělení pro dodržování předpisů.

Kromě interního systému oznamování společnosti Trek je možné podávat hlášení také externím úřadům, včetně externího úřadu oznamování federální vlády, federálních států a místních úřadů.

Děkujeme vám.