Trvalá udržateľnosť

Lepšie podnikanie, lepšia planéta

Spoločnosť vyrábajúca bicykle by sa mala starať o životné prostredie. Naše produkty prinášajú riešenie mnohých komplexných problémov, s ktorými sa v súčasnosti stretávame – dopravné zápchy, verejné zdravie, klimatická zmena. Cyklistika bola však zároveň až príliš dlho považovaná za výlučne ekologickú. Aj produkty, ktoré sú pre ľudí a planétu prínosné, majú určitý ekologický dosah. A tomuto problému sa musíme venovať.

V roku 2021 sme zrealizovali náš prvý audit emisií, z ktorého sme sa dozvedeli viac o našom vplyve na životné prostredie. Zverejnili sme správu so závermi tohto auditu a náš plán, ako sa stať uvedomelou a trvalo udržateľnou globálnou spoločnosťou. V roku 2023 sme na tieto aktivity nadviazali detailnejším prieskumom produkovaných emisií, stanovili sme ciele znižovania emisií uhlíka pre celú spoločnosť a zaviedli sme nové obchodné postupy.

V súčasnosti monitorujeme vplyv našej spoločnosti na každom kroku. Ak sa chcete dozvedieť viac o emisiách, ktoré produkujeme, našich firemných cieľoch a nových spôsoboch znižovania nášho vplyvu na planétu, prečítajte si našu Správu o trvalej udržateľnosti.

Záväzok na zníženie uhlíkovej stopy spoločnosti Trek

Zaviazali sme sa v krátkodobom horizonte výrazne znížiť objem produkovaných emisií. Náš záväzok sa vzťahuje na celú spoločnosť a je v súlade s požiadavkami iniciatívy Science Based Targets Initiatives (SBTi). Do konca roka 2023 chceme dokončiť proces validácie našich cieľov v rámci SBTi.

Znížiť celkový objem emisií skleníkových plynov kategórie 1 a 2 o 68 % do roku 2032*

Do roku 2030 získavať všetku elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov

Znížiť celkový objem emisií skleníkových plynov kategórie 3 o 30 % do roku 2032*

* v porovnaní s rokom 2021

Ako meníme výrobu a predaj bicyklov

Obnoviteľné zdroje energie

Centrála spoločnosti Trek a výrobné prevádzky v USA využívajú vďaka kreditom obnoviteľnej energie (REC) výlučne energiu z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 plánujeme nakupovať REC pre všetky prevádzky vlastnené spoločnosťou Trek na celom svete.

Znižovanie množstva plastového odpadu

Zmenili sme balenia našich bicyklov a komponentov, aby obsahovali oveľa menej plastov. Od roku 2020 pomohli tieto zmeny každý rok ušetriť približne 241 502 kg plastového obalového materiálu.

Recyklované plasty

Neustále hľadáme nové spôsoby využívania recyklovaných plastov pri výrobe našich bicyklov a výbavy. V súčasnosti takto vyrábame 38 rôznych produktov vrátane držiakov na fľaše, jadier gripov, textílií a prilieb, ktoré obsahujú rôzny podiel recyklovaných plastov.

Našľapujeme zľahka

Oblečenie značky Trek pre cestných aj horských cyklistov obsahuje tkaniny vyrábané z recyklovaných fliaš a textilného odpadu. Vďaka tomu neskončilo na skládkach až 24 922 kg materiálu.

Budujeme iný svet

Veríme, že bicykle majú obrovské množstvo pozitív, preto spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré ich využívajú pre dobro planéty aj nás všetkých. Našou podporou organizácií ako PeopleForBikes, World Bicycle Relief, NICA a ďalších sa snažíme dosiahnuť zmysluplné zmeny na celom svete.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.