Podávanie správ týkajúcich sa etiky

Oznámte porušenie etiky!

Systém pre oznamovateľov/postup podávania sťažností spoločnosti Trek je určený na oznamovanie porušení našich firemných zásad a platných právnych predpisov (napr. zákona o ochrane oznamovateľov, zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci atď.), ktoré sme sa zaviazali dodržiavať prostredníctvom kódexu správania a vyhlásenia o politike ľudských práv spoločnosti Trek.

S cieľom primerane reagovať na porušenia musíme ich čo najskôr rozpoznať. Informácie o (hroziacich) porušeniach nám môžete oznámiť e-mailom na adresu: [email protected]

Vaše informácie nám pomôžu, aby sme mohli včas reagovať na porušenia. Je to dôležité, aby sme mohli minimalizovať škody pre našu spoločnosť, ako aj pre zamestnancov a obchodných partnerov. .

Prichádzajúce hlásenia spracúva v prísnej tajnosti určený člen oddelenia pre právne záležitosti a dodržiavanie súladu s predpismi. .

Okrem interného systému pre oznamovateľov spoločnosti Trek je možné podávať hlásenia aj externým úradom pre oznamovanie vrátane externého úradu pre oznamovanie federálnej vlády, federálnych štátov a miestnych orgánov. .

Ďakujeme za vašu pomoc.