Pravidlo 692

Co je pravidlo 692?

Představíme krutou pravdu a transparentní data. Nezáleží na tom, z čeho je vaše kolo vyrobeno, jakákoliv výroba produkuje skleníkové plyny a aerosoly. Závěr: kola jsou prostě přirozeně prospěšná, ale stejně jako cokoliv dalšího, co se vyrábí, i jejich výroba má vliv na životní prostředí. Skvělou zprávou je, že k úplné kompenzaci emisí spojených s jeho výrobou vám postačí prostě a jednoduše využívat kolo k tomu, k čemu je určené!

Pravidlo 692 vyplývá ze vzorce, který ukazuje, že k vyrovnání uhlíkové stopy kola stačí 692 kilometrů ujetých v autě nahradit 692 kilometry ujetými na kole. Cokoliv nad 692 kilometrů pak znamená, že vaše kolo má negativní uhlíkovou stopu.*

*Pravidlo 692 je vodítkem založeným na odhadovaném průměru našich nejoblíbenějších kol modelového roku 2019. Mějte na paměti, že se konkrétní vzdálenosti v kilometrech na vyvážení emisí u každého modelu liší v závislosti na objemu emisí, které každá řada kol uvolňuje.

Jak je 692 vypočítáno

Při vyhodnocení životního cyklu čtyř našich reprezentativních kategorií provedené WAP Environmental Consulting jsme získali hodnotu emisí průměrného kola Trek - 174 CO2e. Pomocí této hodnoty a dalších dat z EPA jsme odhadli, že jeden galon plynů vypouští 8,887 kg CO2, přičemž průměrná spotřeba vozidla je zhruba 10,7 litrů na 100 kilometrů, a přišli jsme k této jednoduché rovnici.

Dopad kola

V roce 2020 jsme se zaměřili na emise oxidu uhličitého čtyř našich nejoblíbenějších modelů: Madone, Marlin, Rail a Fuel EX. V rámci této studie jsme nejen určili emise vznikající při výrobě našich kol a komponentů, ale odhalili jsme i místa, kde můžeme vylepšit výrobní i dodavatelské postupy.

Pojďme začít tím, že vaše kolo nezanechá negativní uhlíkovou stopu.