Inspektera och justera styrstammen

Cykelns styrstam är en liten komponent med ett viktigt jobb. Det är delen som fäster styret vid cykelns styrrör, som sitter på gaffeln. Utan den här nödvändiga anslutningen skulle du inte kunna svänga cykelns framhjul i önskad riktning.

⚠ VARNING! En felaktigt justerad eller fäst styrstam kan göra så att du förlorar kontrollen och kör omkull. Kontrollera att styrstammen sitter ordentligt på plats innan du börjar cykla.

Felaktig montering av en styrstam på ett kolfiberstyrrör kan orsaka skador på styrröret. Ett skadat styrrör kan plötsligt gå sönder och orsaka en krasch med personskador eller livsfara som följd. Fråga din cykelaffär om du undrar över något.

Olika typer av styrstammar

Direktanslutna stammar kläms fast utanpå gaffelns styrrör.

Quill-stammar har ett rör som kläms fast inne i gaffelns styrrör med hjälp av en expander.

Inspektera styrstammen

Kontrollera att alla bultarna sitter åt. Hur hårt de ska sitta beror på vilken typ av styrstam som sitter på din cykel – var noga med att följa momentspecifikationerna (står oftast angivna på styrstammen). Fråga din lokala cykelverkstad om du är osäker på vilken typ av styrstam som sitter på din cykel.

Direktmonterad styrstam: Det måste finnas minst en 5 mm distansring under styrstammen. För kolfiberstyrrör krävs en distansring över och under styrstammen. Om du har frågor angående din styrstam eller ditt styrrör ska du kontakta din cykelverkstad.

OBSERVERA: Använd inte smörjfett eller monteringspasta på styrstammen eller styrröret. Det kan sprida sig till styrlagret och styrröret och orsaka glidning eller skada.

Justera styrets vinkel på en direktansluten stam

1. Lossa bulten/bultarna för styrklämman på styrstammen precis så mycket att styret kan roteras i styrstammen.
2. Placera styret i önskad vinkel och kontrollera att den är centrerad i stammen.
3. Spänn bultarna. För bästa möjliga resultat, spänn åt bultarna lite i taget i ett X-format mönster: överst till höger, nederst till vänster, överst till vänster, nederst till höger. Gör det igen.
4. När alla klämbultarna sitter åt, spänn dem då till värdet som står angivet på styrstammen eller kontrollera momentspecifikationerna.

Justera en Quill-stam

Justera styrets vinkel

1. Lossa bulten/bultarna för styrklämman på styrstammen precis så mycket att styret kan roteras i styrstammen.
2. Placera styret i önskad vinkel och kontrollera att den är centrerad i stammen.
3. Spänn klämbultarna till värdet som står angivet på styrstammen eller kontrollera momentspecifikationerna.

Obs! Spänn åt klämbultarna jämnt för bästa passform.

Justera styrets höjd

1. Vid behov, lossa bulten för justering av vinkeln. Då kan du komma åt styrstammens expanderbult.
2. Lossa styrstammens expanderbult två till tre varv.
3. Knacka på ovansidan av styrstammens expanderbult med en klubba i trä, gummi eller plast för att lossa på styrstammens expander.
4. Justera handtaget till önskad höjd utan att markeringen för minsta inskjutning hamnar utanför ramen.
5. Rikta in styrstammen mot överröret.
6. Dra åt styrstammens expanderbult enligt momentspecifikationen.
7. Om du lossade på bulten för justering av vinkeln i Steg 1, glöm inte att spänna även den till korrekt moment.

Smörja en Quill-stam

1. Lossa på styrstammens expanderbult och ta ut styrstammen från ramen.
2. Torka bort allt gammalt fett från styrstammen och rengör den noga.
3. Smörj den del av styrstammen som ska monteras i ramen, inklusive expandern, med ett tunt lager smörjfett för cyklar.
4. Sätt in styrstammen i ramen till korrekt höjd. Kontrollera så att markeringen för minsta inskjutning hamnar inne i ramen.
5. Rikta in styrstammen mot överröret.
6. Dra åt styrstammens expanderbult enligt momentspecifikationen.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.