Bird's eye view of a woman on a road bike riding around a curved bike lane.

På Trek är vi glada att kunna stödja många organisationer och utvärderar möjliga samarbeten utifrån följande kriterier:

Gäller något av följande för din verksamhet?


Främjar den cykelanvändning?

Ger den en positiv effekt på många människor?

Förbättrar den miljön eller människors hälsa?

Har den ett tydligt och väldefinierat syfte?

Ger den mätbara resultat?

Om du anser att din idé eller din organisation uppfyller kriterierna ovan kan du berätta mer om det nedan. Tänk på att vi får in hundratals förfrågningar varje år. Vi har inte möjlighet att uppfylla varje enskild begäran, men vi granskar och utvärderar alla som kommer in. Tack för ditt tålamod.

High-contrast scene of person standing next to their bike on  a dark horizon line with a bright yellow sun behind them.

Jämför produkter i ditt ställ

Jämför
Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.