Socialt engagemang


Vi anser att cykeln är en enkel lösning på många av världens mest komplexa problem – från klimatförändringar till trafikstockningar, allas rätt att ta sig fram, med mera. Därför är vi fast beslutna att stödja organisationer och rörelser som använder cykeln som ett medel för planetens bästa och för oss alla som bor på den.

Våra initiativ

World Bicycle Relief

Trek har länge samarbetat med och stöttat World Bicycle Relief med donationer. World Bicycle Relief hjälper enskilda individer, deras familjer och hela samhällen att få hjulen i rullning och skapa nya framtidsutsikter med hjälp av Buffalo-cyklar.

PeopleForBikes

Trek är en av grundarna av PeopleForBikes, Nordamerikas ledande lobbygrupp inom cyklismen. PeopleForBikes arbetar på lokal och nationell nivå för att befrämja cykelinfrastrukturen och skapa säkrare, bättre cykling för alla cyklister.

PlacesForBikes

Trek är den ledande sponsorn för PlacesForBikes, ett program från PeopleForBikes, som har presenterat ett smart och transparent betygssystem för städer. Programmet är ett stöd och en vägledning för samhällen som snabbt vill bygga upp och koppla samman fina platser att cykla till.