Hållbarhet

Bättre verksamhet, bättre planet

Det är inte konstigt att vi som cykelföretag vill värna om miljön. Vi tillverkar en produkt som bidrar med en lösning på många av världens mest komplicerade problem – trafikstockningar, folkhälsa, klimatförändringarna. Men ur ett miljöperspektiv har cykling friskrivits från ansvar alltför länge. Även produkterna som gör nytta för människor och miljö påverkar miljön. Det måste vi göra någonting åt.

2021 genomförda vi vår första granskning av våra utsläpp för att bättre förstå det avtryck vi orsakar. Vi publicerade rapporten med våra slutsatser och en plan för att bli en mer hållbar världsmedborgare. 2023 följde vi upp rapporten med en ännu djupare analys av våra utsläpp, övergripande mål för minskade utsläpp av koldioxid och ny verksamhetspraxis.

Vår klimatpåverkan är numera en ständigt närvarande del av vardagen på Trek. Utforska vår hållbarhetsrapport för att få en mer detaljerad bild av våra utsläpp, företagsmål och nya sätt att förändra verksamheten för en bättre planet.

Treks mål för minskade koldioxidutsläpp

Vi har uttalade och ambitiösa mål för att minska våra utsläpp på kort sikt. Vårt åtagande gäller hela företaget och ligger i linje med riktlinjer från SBTi:s (Science Based Target Initiatives). Vi planerar att avsluta vår målutvärderingsprocess med SBTi i slutet av 2023.

Minska absoluta GHG-utsläpp för scope 1 och 2 med 68 % senast 2032*

All el ska komma från förnybara källor 2030

Minska absoluta GHG-utsläpp för scope 3 med 30 % senast 2032*

*basår 2021

Hur vi förändrar cykelbranschen

Förnybar energi

Treks huvudkontor och produktionsanläggning i USA drivs helt och hållet med förnybar energi, verifierat med Renewable Energy Credits (REC:er). Senast 2030 kommer vi att köpa och använda REC:er för samtliga Trek-anläggningar globalt.

Minskat plastavfall från förpackningar

Vi har gjort om designen av förpackningarna för våra cyklar och produkter för att minska vår användning av engångsplast radikalt. Sedan 2020 har vår nya design bidragit till att vi minskat mängden plastförpackningar vi använder under ett år med drygt 251 ton.

Återvunnen plast

Vi fortsätter att hitta mängder av möjligheter att använda återvunnen plast i cyklar och utrustning. Idag innehåller 38 av våra produkter – inklusive flaskställ, handtagskärnor, textilier och hjälmar – återvunnen plast i någon mån.

Skonsamma material

Treks kläder för racing och mountainbike innehåller material gjorda av återvunna flaskor och textilspill, vilket hållit nästan 25 ton sopor borta från tippen.

Vi bygger en värld präglad av förändring

Vi är övertygade om att cyklar kan göra stor skillnad, så vi samarbetar med en rad organisationer som använder cykler för att göra gott för planeten och dess befolkning. Med vårt stöd för bland andra PeopleForBikes, World Bicycle Relief och NICA arbetar vi för betydande förändring runt om i världen.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.