Välkommen till starten

Det är ju inte konstigt att vi i egenskap av ett cykelföretag vill värna om miljön. Vi tillverkar en produkt som du kan använda för att lösa många av världens svårlösta problem – trafikstockningar, den allmänna hälsan, klimatförändringarna. Men cykling har sluppit undan alltför länge ur ett miljöperspektiv mot bakgrund av detta antagande. För till och med produkter som är gynnsamma för människor och planeten lämnar ett miljöavtryck. Och det är det här avtrycket som vi behöver ta itu med.

2020 var första gången som vi tittade närmare på våra utsläpp för att få en tydligare bild av vår miljöpåverkan och ta fram en plan för att bli en mer medveten och hållbar världsmedborgare. I den här rapporten presenterar vi resultatet och redogör för de åtgärder som vi har satt in för att minska vårt miljöavtryck, lägga fram våra mål och utstaka vår vision kopplad till förändring.

Detta betyder att vi nu tar våra första steg på en resa som vi är beredda att föra till slut. Vi kommer att ge ut rapporter och uppdateringar om våra framsteg och dela med oss av både de lärdomar som vi har tagit fasta på och våra framgångar och vi kommer att vara stolta över vad vi har åstadkommit när vi blickar tillbaka på de tio år som gått från nuläget.

10. Lita mindre på luftburna transporter

Oavsett om transporterna av våra produkter sker med flyg, på vägar eller till sjöss står dessa för den största andelen av våra operativa koldioxidförbrukning. Med luftburna transporter genererar man 84 gånger större andel miljöavtryck i jämförelse med sjötransporter. Vi förbättrar våra planeringsprocesser sida vid sida med hela leverantörskedjan med målet att minska körsträckan för våra luftburna transporter med 75 % till 2024.

9. Förankrade leveranser till återförsäljare

Vi vill även gå hårt åt utsläppen som genereras vid våra leveranser på land och därför använder våra europeiska återförsäljare sig av en strategi där leveranserna skickas i omgångar och på så vis kan vi skära ned på den vägsträcka som krävs för att flytta produkterna från distributörerna till butikerna. We are currently working on a global consolidated shipping strategy by 2024.

8. Öka användningen av förnybar energi

För vårt globala huvudkontor använder vi i dagsläget 60,6 % vindkraft, 33,3 % biogas och 6,1 % solenergi. Energikällorna för vår distributionsenhet i Kalifornien är 100 % förnybara samtidigt som vår enhet i New Jersey kommer att ta klivet under 2021. 2023 kommer alla enheter som ägs av Trek runtom i hela världen drivas helt och hållet av förnybar energi.

7. Minska andelen tjänsteresor

Företagsresor står får endast 7 % av våra operativa utsläpp och under pandemin fick vi upp ögonen för att vi kan resa mindre och i stället satsa mer på att effektivisera verksamheten. Under 2021 har resandet minskat med 50 % jämfört med tiden före pandemin och vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete med att reducera andelen flygresor i framtiden.

6. Öka användningen av alternativa material

Vi har åtagit oss att designa för cirkularitet och använda återvunnet, återvinningsbart, återanvänt eller renoverat material så fort och närhelst det är möjligt. Idag innehåller 38 av våra produkter återvunnet eller återanvänt material och detta är bara början.

5. Generera noll avfallsdeponering på våra tillverkningsenheter

Under 2020 började vi förstå oss på och minska andelen avfall som vår egen tillverkningsenhet i USA genererade. Vi har nu installerat sprillans nya system som hjälper oss att skapa processer som vi kan exportera till våra distributörer, återförsäljare och vår tysketablerade tillverkningsenhet med målet att inte längre behöva deponera avfall år 2024.

4. Skapa och skydda nya spår

Om vi får fler människor att börja cykla betyder det att vi kan säkerställa att det finns platser i världen som är särskilt avsatta för just cykling. Trek Foundation som såg dagens ljus 2021 bidrar till att det skapas cykelspår samt infrastruktur för allmänt bruk och skydda landet från exploatering.

3. Eliminera plastavfall

Under 2020 började vi leverera vår populäraste cykelmodell — Marlin — i nya förpackningar. vilket medförde att andelen delar som inte gick att återvinna reducerades till hälften. Vi har nu utökat den processen på bred front för våra cykel- och tillbehörsförpackningar och på så sätt kunnat bli kvitt 200 kilo plast per år.

2. Mer tillgång till cykeldelning

Sedan 2009 har det Trek-ägda cykeldelningssystemet BCycle reducerat andelen föroreningar och transportrelaterade koldioxidutsläpp medan man kunnat tillhandahålla ett hälsosammare och hållbarare transportalternativ i 35 städer. Vi strävar efter ökad tillväxt mot framtiden.

1. Öka delningen av cyklar

Cyklar är rena förändringskatalysatorer och det bästa sättet vi kan påverka på är också det enklaste: få människor att börja cykla. Vi ger vårt stöd till frågor eller kampanjer som används för att driva på användningen av cyklar och tillhandahålla incitament av ekonomisk karaktär för städer och enskilda individer för att få dem att välja hållbara transportsätt.

Vi behöver alla hjälpas åt för att få till stånd de förändringar som världen behöver.
Lär dig mer om vad du kan göra för att göra skillnad.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.