Welkom bij het begin

Het klinkt logisch dat een fietsenfabrikant zich zorgen maakt om het milieu. We maken tenslotte een product dat een oplossing biedt voor veel complexe problemen in de wereld: files, volksgezondheid en klimaatverandering. Toch hebben fietsen en fietsers misschien wel te lang een vrijbrief gekregen ten aanzien van het milieu. Zelfs producten die goed zijn voor mens en planeet laten een ecologische voetafdruk achter. En aan die voetafdruk moeten we iets doen.

In 2020 hebben we voor het eerst onze uitstoot in kaart gebracht om inzicht te krijgen in onze impact zodat we een plan kunnen opstellen om bewustere en duurzamere wereldburgers te worden. In dit onderzoeksrapport staat ook wat we al hebben gedaan om onze voetafdruk te verkleinen, wat onze verdere doelstellingen zijn en hoe we op lange termijn veranderingen willen bewerkstelligen.

Dit zijn de eerste stappen op een reis die wij tot een goed einde willen brengen. We zullen regelmatig verslag uitbrengen van onze vorderingen, we zullen onze ervaringen delen en de successen toelichten, zodat we over tien jaar met trots kunnen terugkijken op wat er is bereikt.

10. Minder luchtvracht inzetten

Transport via land, over zee of door de lucht zijn de belangrijkste operationele bronnen van koolstofuitstoot. Luchtvracht levert een 84 maal hogere voetafdruk op dan zeevracht. We werken eraan om het aandeel luchtvrachtkilometers tegen 2024 met 75% te verminderen door zowel de productieplanning als de bevoorradingsketen te optimaliseren.

9. Batch-gewijze vervoersmethode

Om de uitstoot ten gevolge van vervoer over land aan te pakken, gebruiken onze Europese dealers een batch-gewijze methode van transport, die het aantal vervoerskilometers van fabriek tot winkel drastisch reduceert. Er wordt hard gewerkt om deze methode tegen 2024 wereldwijd doorgevoerd te hebben.

8. Meer hernieuwbare energie gebruiken

Ons hoofdkantoor draait voor 60,6% op windenergie, voor 33,3% op biogassen en voor 6,1% op zonne-energie. Ons distributiecentrum in Californië gebruikt 100% hernieuwbare energie en voor onze vestiging in New Jersey zal dat in 2021 ook zo zijn. In 2023 zullen alle Trek-faciliteiten wereldwijd volledig op duurzame energie draaien.

7. Minder zakenreizen

Zakenreizen beslaan slechts 7% van onze totale uitstoot, en tijdens de coronapandemie is gebleken dat een efficiënte bedrijfsvoering ook prima mogelijk is met minder reizen. In 2021 is het aantal zakelijke reizen gehalveerd in vergelijking met voorheen en in de toekomst gaan we het aantal vliegreizen nog verder inperken.

6. Meer gebruik van alternatieve materialen

We zoeken bewust naar alternatieve materialen - of het nu gaat om hergebruikte, herbruikbare, teruggewonnen of opgeknapte materialen. En waar mogelijk ontwerpen we circulair. We maken op dit moment al 15 producten volledig van gerecycled materiaal en we willen daar nog tal van artikelen aan toevoegen.

5. Ontwikkelen van productiefaciliteiten zonder afval

In 2020 zijn we begonnen met het terugdringen van de hoeveelheid afval uit onze Amerikaanse productiefaciliteit. Er kwamen nieuwe systemen in gebruik die we ook kunnen implementeren in onze distributiecentra, bij onze dealers en in onze Duitse productielocatie. Het doel is om in 2024 afvalvrij te zijn.

4. Nieuwe trails ontwikkelen en beschermen

Om meer mensen op de fiets te krijgen moeten er natuurlijk mogelijkheden zijn om te fietsen. De Trek Foundation is opgericht in 2021 om landeigenaren die openbare fietspaden en trails willen ontwikkelen financieel te steunen en om die ruimte te beschermen tegen projectontwikkeling.

3. Plastic afval verminderen

Vanaf 2020 is onze populairste model - de Marlin - verstuurd in een nieuwe verpakking met de helft minder niet-recyclebare items. We hebben die aanpak doorgevoerd naar onze andere fietsmodellen en -accessoires en daarmee 196.000 kg plastic bespaard.

2. Deelfietsen stimuleren

Al sinds 2009 zorgt Trek’s eigen fietsendeelproject BCycle voor minder files en transportgerelateerde CO2-uitstoot en biedt het een gezonder en duurzamer vervoersalternatief in 35 steden. We willen dit project in de nabije toekomst versneld verder doen groeien.

1. Meer fietsgebruik

Fietsen zijn de sleutel tot verandering. Het meeste effect bereiken we daarom met een eenvoudige maatregel: zorgen dat meer mensen gaan fietsen. We ondersteunen fietslobbygroepen, we verschaffen economische impulsen aan steden en individuen om transportvormen met een lagere milieu-impact te kiezen én we bouwen aan een betere fietsinfrastructuur.

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen voor een betere wereld.
Ontdek wat jij kunt doen om het verschil te maken.

Productvergelijking van fietsen selectie

Start de vergelijking
Nederland / Nederlands
You’re looking at the Nederland / Nederlands Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.