Riktig demperinnstilling er en avgjørende del av det å få mest mulig ut av terrengsykkelen. Dempegafler og bakdempere krever enkel justering for å fungere optimalt for den enkelte syklist, så denne informasjonen er relevant for folk som sykler på både halvdempede og fulldempede terrengsykler. Heldigvis tar det bare noen minutter å få demperne fininnstilt hvis du følger de enkle trinnene under.

Demperkalkulator

Denne kalkulatoren hjelper deg med å finne riktig demperinnstilling med tanke på din vekt. Følg trinnene i videoen eller under.

Husk at de anbefalte innstillingene er foreslåtte utgangspunkter, ikke faste verdier som fungerer for alle.

Kom i gang

Trinnvis veiledning

1. Sig bør stilles inn når du har på deg fullt utstyr, inkludert sko, hjelm og sekk, for å gjøre det mest mulig nøyaktig.

2. Still kompresjonsdempingen til «åpen» ved å vri det blå hjulet på gaffelen så langt det går mot klokken, og den blå spaken på bakdemperen mot klokken.

3. Bruk Treks demperkalkulator over for å finne et godt utgangslufttrykk for sykkelen og høyden din, og bruk demperpumpa til å justere bakdemperens lufttrykk.

4. Mens demperpumpa er festet presser du ned på setet for å aktivere bakdemperen. Sjekk måleren og juster trykket igjen om nødvendig.

5. Sett deg på sykkelen mens en venn holder den, eller len deg mot en vegg. Skyv gummiringene på dempegaffelen og bakdemperen helt ned til pakningene.

6. Gå forsiktig av sykkelen uten å presse demperne videre sammen. Det hjelper å legge sykkelen over mot siden.

7. Mål avstanden i millimeter mellom gummiringene og pakningene. Dette målet er siget.

8. Bruk Treks demperkalkulator for å finne det optimale siget i millimeter. Dersom siget er mer enn 2–4 millimeter fra det anbefalte siget, justerer du lufttrykket med demperpumpa. Full på mer luft hvis gummiringen har gått for langt. Bruk lufteventilen til å slippe ut litt luft hvis gummiringen ikke har gått langt nok.

9. Bruk Treks demperkalkulator for å finne den rette innstillingen for returdemping.

10. Skru det røde hjulet på gaffelen eller bakdemperen så langt det går med klokken til lukket stilling. Deretter vrir du det røde hjulet det anbefalte antallet klikk mot klokken.

11. Nå er demperen innstilt, men husk at dette bare er et utgangspunkt. Ta deg en kort prøverunde med mange humper. Hvis bakdemperen føles som om den vil kaste deg av eller gaffelen føles som en hoppestokk, sakker du returen ved å skru det røde hjulet 1–3 klikk med klokken. Hvis du føler at gaffelen eller støtdemperen blir sittende fast eller ikke rekker å komme tilbake etter flere støt, øker du returhastigheten ved å vri det røde hjulet 1–3 klikk mot klokken.

12. Etter noen turer sjekker du demperinnstillingen på nytt ved å måle avstanden fra gummiringen til bakdemperhuset eller de nedre gaffelbena. Etter en vanlig tur skal avstanden til gummiringene samsvare med bakdemperens eller gaffelens spesifiserte vandring. Dersom du ikke oppnår full vandring, bør du senke lufttrykket. Hvis gummiringen beveger seg for langt eller går av bakdempersylinderen, bør du øke lufttrykket.

13. Husk at personlig preferanse og syklestil er viktige faktorer for å finne en demperinnstilling som funker for deg. Eksperimenter med forskjellig sig og returdemping til du finner den kombinasjonen som passer best til måten du sykler på.

Treks demperteknologi

RE:aktiv

RE:aktiv har sitt opphav i bilsport, og er en fullstendig ny tilnærming til bakdemping. Resultatet er bedre flyt og bedre sykler.

Mer informasjon
Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.