1. Loading...

Kontrola a nastavení představce

Představec kola je malý díl, který plní důležitou funkci. Je to spoj, jenž připevňuje řídítka k vidlici. Bez tohoto důležitého spoje byste nemohli natočit přední kolo do požadovaného směru.

⚠ VAROVÁNÍ: Nesprávně nastavený či utažený představec může způsobit ztrátu kontroly nad kolem a pád. Než usednete na kolo, ujistěte se, že je představec řádně umístěn a utažen.

Typy představců

Představce s přímým připojením se upevňují na vnější stranu hlavové trubky vidlice.

Představce s perkem mají trubku, která je upevněna ve vidlici rozpínacím klínkem.

Kontrola představce

Zkontrolujte utažení všech šroubů. Správné utažení se liší v závislosti na typu představce daného kola. Proto se řiďte hodnotami krouticích momentů, které jsou běžně uvedeny na představci. Pokud přesně nevíte, jaký typ představce máte, obraťte se na prodejnu.

Nastavení úhlu řídítek na představci s přímým připojením

1. Uvolněte šroub(y) objímky řídítek na představci tak, aby šlo řídítky v představci otáčet.
2. Nastavte řídítka do požadovaného úhlu a ujistěte se, že jsou vycentrovaná v představci.
3. Utáhněte šrouby. Nejlepšího výsledku dosáhnete postupným utahováním křížem jednoho šroubu po druhém, tj. horní pravý, spodní levý, horní levý a spodní pravý. Postup zopakujte.
4. Když jsou všechny šrouby objímky těsně našroubovány, utáhněte je na moment uvedený na představci nebo ve specifikacích.

Nastavení představce s perkem

Nastavení úhlu řídítek

1. Uvolněte šroub(y) objímky řídítek na představci tak, aby šlo řídítky v představci otáčet.
2. Nastavte řídítka do požadovaného úhlu a ujistěte se, že jsou vycentrovaná v představci.
3. Utáhněte šrouby objímky na moment uvedený na představci nebo ve specifikacích.

Poznámka: Šrouby objímky je třeba utáhnout stejně.

Nastavení výšky řídítek

1. V případě potřeby uvolněte šroub nastavování úhlu, čímž si zpřístupníte rozpínací šroub představce.
2. Povolte rozpínací šroub představce o dvě až tři otáčky.
3. Poklepejte na rozpínací šroub představce paličkou s dřevěnou, gumovou nebo umělohmotnou hlavou, abyste uvolnili klínek představce.
4. Nastavte řídítka do požadované výšky a ujistěte se, že minimální ryska zasunutí je uvnitř rámu.
5. Zarovnejte představec s horní trubkou.
6. Utáhněte rozpínací šroub představce na požadovaný moment.
7. Pokud jste v kroku 1 uvolnili šroub nastavování úhlu, nezapomeňte ho opět řádně utáhnout.

Mazání představce s perkem

1. Uvolněte rozpínací šroub představce a vyjměte představec z rámu.
2. Odstraňte staré nánosy maziva a představec řádně vyčistěte.
3. Naneste slabou vrstvu cyklistického maziva na tu část perka představce, která bude zasunuta do rámu, a to včetně klínku.
4. Zasuňte požadovanou část představce do rámu tak, aby ryska minimálního zasunutí byla v rámu.
5. Zarovnejte představec s horní trubkou.
6. Utáhněte rozpínací šroub představce na požadovaný moment.

Porovnání výrobků na stojanu

Začít s porovnáním
Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.