Kola patří k nejefektivnějším dopravním prostředkům na světě. Naším úkolem je usnadnit maximální využití jejich potenciálu.

Doprava největší měrou přispívá k uvolňování škodlivých skleníkových plynů do atmosféry. V roce 2015 celých 28 % emisí skleníkových plynů vyprodukoval v USA právě tento zdroj. Téměř polovina této hodnoty (45,1 %) připadá na osobní dopravní prostředky jako auta, autobusy a motocykly.

V současnosti dosahuje podíl kol na dopravě v amerických městech, a to dokonce i těch, která dlouhodobě zaznamenávají pozitivní trend, necelá 3 %. Lze tedy říct, že zde existují velké příležitostí ke zlepšení. Víme, že i malé změny mají zásadní dopad. Je však nutné jednat okamžitě.

PlacesForBikes: způsob, jak měřit vývoj

Trek je zakladatelem PeopleForBikes, předního severoamerického sdružení na podporu cyklistiky, a hlavním sponzorem organizace PlacesForBikes, která na základě programu hodnocení podloženého daty podporuje komunity a pomáhá jim vybudovat a propojit skvělá místa pro cyklistiku. 100bodové hodnocení měst udělované organizací PlacesForBikes se skládá ze skóre sítě daného města (tvoří 80 % výsledku), které měří kvalitu cyklistické sítě, a skóre komunity (zbývajících 20 %), jež hodnotí názory dané komunity na jízdu na kole.

Tato skóre kladou důraz na důležitost výstavby bezpečných, pohodlných a propojených cyklistických sítí a pomáhají městům a obcím dosáhnout okamžitého a trvalého pokroku ve vytvoření lepší cyklistické infrastruktury.

Skóre sítě používá analytický nástroj (BNA) organizace PeopleForBikes k měření kvality cyklistické sítě. BNA je nástroj pro analýzu dat, který měří kvalitu a propojení městské cyklistické sítě:

Posuzuje každou ulici či stezku ve městě jako s vysokým nebo nízkým stresem pro jízdu na kole.

Hodnotí, zda lidé mohou snadno dojet na kole z domova do nedalekých míst, jako je škola, zaměstnání či na nákup po trasách s nízkým stresem.

Vypočítá celkové skóre daného města na stupnici od 0 do 100 podle toho, do kolika míst mohou cyklisté dojet pouze po trasách s nízkým stresem.

Porovnání výrobků na stojanu

Začít s porovnáním
Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.