Bezpečnost cyklistických přileb

Při každé jízdě je důležité zajistit, že je přilba v dobrém stavu a správně nastavená. Níže naleznete naše doporučení týkající se přileb. Nezapomeňte rovněž nahlédnout do příručky pro uživatele od výrobce přilby, která obsahuje příslušné pokyny.

Kdy doporučujete přilbu vyměnit?


Ochranná funkce přilby spočívá v tom, že náraz je pohlcen částečným zničením skořepiny nebo vložky. Toto poškození nemusí být patrné. Proto by se měla přilba po nárazu zlikvidovat nebo vyměnit, i když na první pohled vypadá nepoškozeně.

Záruka výměny po nehodě Bontrager Crash Replacement Guarantee


V rámci naší záruky výměny po nehodě Bontrager Crash Replacement Guarantee vám po nárazu přilbu vyměníme zdarma během prvního roku jejího vlastnictví. Obraťte se na nás nebo na místního prodejce s poškozenou přilbou, původním dokladem o koupi, podrobnostech o nehodě a zpáteční adresou, kam náhradní přilbu odeslat.

Vztahuje se na přilby doba životnosti?


Opotřebenou nebo poškozenou přilbu vyměňte za novou. Životnost přilby je omezená. Je nutné ji vyměnit i tehdy, pokud jeví známky opotřebení. Navíc díly přilby ztrácejí postupně pevnost. Doporučujeme vyměnit přilbu po třech letech, i když není poškozená.

Pravidelná a řádná péče o přilbu může odhalit její poškození nebo opotřebení.

Další informace o péči o cyklistické přilby

Bezpečnostní normy a testování přileb


Normy týkající se cyklistických přileb udávají minimální požadavky na důležité parametry, jako je řízení nárazu a síly popruhů. Konkrétní normy, kterým daná přilba vyhovuje, jsou uvedeny na nálepkách uvnitř. Daná nálepka dokládá, že přilba splňuje minimální požadavky dané normy.

Norma CPSC je zákonným požadavkem pro všechny přilby určené na americký trh. Byla přijata Americkou komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobků a je povinná v případě všech přileb vyrobených pro americký trh po roce 1999.

Americká agentura pro testování a materiály ASTM je nevládní normalizační organizace. Nálepka ASTM označuje, že přilba rovněž vyhovuje jejím standardům.

Zdroj: helmets.org

Zákony týkající se cyklistických přileb


Zákony ohledně přileb se v každé zemi různí. Např. v USA neexistuje federální zákon, který na nařizoval použití cyklistických přileb. Místní, státní a městské zákony o použití přileb mohou být různé. Proto si je ověřte v místě, kde bydlíte a jezdíte. Tyto informace vám rádi poskytnou v místní cyklistické prodejně.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.