Ge ditt bidrag till World Bicycle Relief för att stödja hela samhällen med pedalkraft

World Bicycle Relief skänker specialbyggda Buffalo-cyklar till människor på landsbygden i hela världen, där man ofta måste gå till fots långa sträckor för att göra det som krävs i vardagen. Sedan 2005 har Buffalo-cyklar hjälpt barn att ta sig till skolan, sjukvårdsanställda att komma till sina patienter och bönder att åka till marknaden.

En donation till World Bicycle Relief, oavsett beloppets storlek, hjälper människor i samhällen och orter med små resurser att få de hjälpmedel de behöver för att övervinna stora avstånd och uppnå sina mål.

Fyra anledningar att ge en gåva till World Bicycle Relief

Du hjälper barnen att få utbildning

Utbildning bidrar till jämlikhet för barn på landsbygden, men avstånd kan vara ett hinder. Cyklar hjälper eleverna att övervinna den utmaning det kan vara att ta sig till skolan.

Du bidrar till att öka tillgången till sjukvård

Sjukvårdspersonal på två hjul räddar liv. De kämpar mot covid-19 och malaria, utbildar om hälsa och kosthållning och kan besöka fler patienter som är bundna till hemmet.

Ditt bidrag stärker lokala ekonomier

På en cykel kan bönder och andra företagare utöka sin lastkapacitet och få bättre inkomster, och höja livskvaliteten för sina familjer och samhället i stort.

Du hjälper till att förbättra kvinnors och flickors vardag

Investering i kvinnor och flickor kommer att förändra världen. Med cyklar får de tillgång till utbildning och hälsovård och möjlighet till inkomster som gör att de kan ta sig ur fattigdom mot ett bättre liv.

Wozani, byledare

Wozani färdas 10 kilometer varje dag för att sprida nyheter till de boende i området och medla i tvister i den traditionella domstolen. Hans cykel hjälper honom att utföra sådana uppdrag och ger honom även mer tid att arbeta för att tjäna pengar och umgås med sin familj.

Smile, skolelev

Smile tycker att matte är det roligaste ämnet och drömmer om att bli revisor så småningom. Eftersom hennes cykel minskar hennes restider så mycket, orkar hon nu hänga med bättre på lektionerna och kan skaffa sig de kunskaper hon behöver för att förverkliga sin dröm.

Levison, viltvårdare

Levison stiger upp tidigt varje morgon för att skydda byar mot rovdjur som lejon och hyenor. Han tillryggalägger upp till 30 kilometer varje dag, och med sin cykel kan han färdas längre på kortare tid.

Locadia, barnomsorgsanställd

Locadia har en viktig roll i samhället som mamma, barnomsorgsanställd och ledare för en sparklubb för kvinnor. Tack vare sin cykel kan hon nå fler människor i lokalområdet än någonsin tidigare.

Följ med oss

Informationen som du lämnar ovan kommer inte att samlas in eller sparas av Trek Bicycle Company eller deras dotterbolag eller samarbetspartners. Informationen överförs till World Bicycle Relief i syfte att administrera din gåva och för andra syften som är förenliga med World Bicycle Reliefs integritetspolicy.

**Siffrorna visar verkliga behov och kostnader i området. Din gåva kommer att användas till en livsomvälvande transportmöjlighet genom World Bicycle Reliefs program. Din gåva kommer att omsättas till cyklar till skolelever, sjukvårdsanställda och företagare som annars skulle behöva färdas långa sträckor till fots. Din gåva kommer också att bidra till att en cykelinfrastruktur byggs upp i områden där World Bicycle Relief verkar, till fördel för kommande generationer.

Mer information om World Bicycle Relief

World Bicycle Relief använder cyklar för att hjälpa människor att överbrygga på långa avstånd, så att de kan öka sin självständighet och blomstra. Sedan 2005 har World Bicycle Relief levererat över 600 000 cyklar till Colombia, Kenya, Malawi, Zambia och Zimbabwe. De har hjälpt otaliga människor i vardagen och samtidigt skapat ett starkare samhälle.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.