Ge en cykel, förändra ett liv - Skänk en cykel idag

Ge ditt bidrag till World Bicycle Relief för att stödja hela samhällen med pedalkraft

World Bicycle Relief skänker specialbyggda Buffalo-cyklar till människor på landsbygden i hela världen, där man ofta måste gå till fots långa sträckor för att göra det som krävs i vardagen. Sedan 2005 har Buffalo-cyklar hjälpt barn att ta sig till skolan, sjukvårdare till patienter och bönder till marknaden.

När du skänker en cykel (165 USD) eller valfritt belopp till World Bicycle Relief hjälper du utvecklingssamhällen med resurser som behövs för att kunna hantera utmaningarna med långa avstånd.

Fyra anledningar att ge en gåva till World Bicycle Relief

Du hjälper barnen att få utbildning

Utbildning bidrar till jämlikhet för barn på landsbygden, men avstånd kan vara ett hinder. Cyklar hjälper eleverna att övervinna den utmaning det kan vara att ta sig till skolan.

Du bidrar till att öka tillgången till sjukvård

Sjukvårdspersonal på två hjul räddar liv. De kämpar mot covid-19 och malaria, utbildar om hälsa och kosthållning och kan besöka fler patienter som är bundna till hemmet.

Ditt bidrag stärker lokala ekonomier

På en cykel kan bönder och andra företagare utöka sin lastkapacitet och få bättre inkomster, och höja livskvaliteten för sina familjer och samhället i stort.

Du hjälper till att förbättra kvinnors och flickors vardag

Investering i kvinnor och flickor kommer att förändra världen. Med cyklar får de tillgång till utbildning och hälsovård och möjlighet till inkomster som gör att de kan ta sig ur fattigdom mot ett bättre liv.

Informationen som du lämnar ovan kommer inte att samlas in eller sparas av Trek Bicycle Company, deras dotterbolag eller samarbetspartners. Informationen överförs till World Bicycle Relief i syfte att administrera din gåva och för andra syften som är förenliga med World Bicycle Reliefs integritetspolicy.

*Siffrorna visar verkliga behov och kostnader i området. Din gåva kommer att användas till en livsomvälvande transportmöjlighet genom World Bicycle Reliefs program. Din gåva kommer att omsättas till cyklar för skolelever, sjukvårdare och företagare som annars skulle behöva färdas långa sträckor till fots. Din gåva kommer också att bidra till att en cykelinfrastruktur byggs upp i områden där World Bicycle Relief verkar, till fördel för kommande generationer.

Mer information om World Bicycle Relief

World Bicycle Relief förser samhällen i landsbygdsregioner över hela världen med livsomvälvande cyklar. Sedan 2005 har organisationen levererat över 750 000 cyklar i 21 länder, stärkt otaliga personers vardag och samtidigt skapat starkare samhällen.