Uppstart

Hur får jag tag i den?

Hämta appen Trek Central genom att gå till App Store (iOS-enheter) eller Google Play Butik (Android-enheter). Sök efter ”Trek Central” och installera den sedan.

Vilka operativsystem/telefoner stöds?

iOS version 14 och senare samt Android version 9 och senare stöds.

Finns det en version för webbläsare så att jag kan titta på mitt konto och cykeldata?

Du kan se din användarprofil och kundkontot när du har loggat in på Trebikes.com. Du kan se din cykel i Bike Garage på Trekbikes.com. Alla andra appdata och funktioner går endast att se via appen.

Hur gör jag om jag inte har något kundkonto hos Trek?

Ladda ned och installera appen. Tryck sedan på ”Skapa konto” nederst på skärmen och följ anvisningarna.

Måste jag ha ett kundkonto hos Trek?

Appen kräver ett kundkonto för att den ska fungera som bäst eftersom din cykel kräver viss profilinformation. Till exempel så används din vikt för att beräkna rekommenderad dämparinställning samt räckvidd.

Hur vet jag att alla mina program och firmware är uppdaterade?

Kontrollera programuppdateringar i appen under ”Info” eller i app-butiken. Elcykelsystemets firmware-uppdateringar måste göras genom Diagnostic Tool hos en Trek-återförsäljare.

Jag hoppade över introduktionen men nu vill jag se den. Hur kommer jag åt den igen?

Information om uppstart (Onboarding) och motorjustering (Motor Tuning) kan ses i appens Settings under ”Help”.

Behöver jag en WiFi-uppkoppling när jag ansluter till cykeln eller använder appen?

Det är lämpligt att vara uppkopplad med WiFi första gången som du använder appen eftersom du behöver ladda ned en baskarta (Base Map) och en lokal karta (Regional Map) för att kunna använda navigering, räckviddsberäkning och kartfunktioner.

Du kan använda mobildata för att hämta dessa kartor, men det är stora filer på ca 250 MB.

Du behöver inte använda WiFi när du använder appen efter att nedladdningen av kartorna är klar.

Är det nödvändigt att ladda ned baskartan för att kunna fortsätta med appen? Eller kan jag använda övriga appfunktioner utan kartfilerna?

Baskartan behövs för att konfigurera appen och använda kartfunktionerna.

Behöver jag aktivera bakgrundsåtkomst till appen?

Ja, om du vill att loggningsfunktionen ska fungera. Din telefon frågar om du vill aktivera bakgrundsåtkomst (Background Access). Du kan välja att aktivera bakgrundsåtkomst hela tiden eller endast medan du använder appen.

Om du endast tillåter bakgrundsåtkomst medan du använder appen behöver du komma ihåg att öppna appen för att cykeln ska kunna ansluta till den.

Om du nekar bakgrundsåtkomst kommer inte räckviddsberäkning och loggning att fungera på avsett sätt.

Varför begär appen platsåtkomst?

Platsåtkomst (Location Permission) behövs för registrering av dina cykeldata, vägvisning och räckviddsberäkning.

Varför begär appen Bluetooth-åtkomst?

Bluetooth-åtkomst behövs för att appen ska kunna ansluta till och interagera med cykeln och dess sensorer.

Kan jag ändra måttenheter?

Ja. Tryck på Settings och sedan Rider Profile. Välj mellan engelska och metriska enheter, byt språk eller tillåt nedladdningar med mobildata (standardinställningen är endast WiFi).

Påverkar strömsparfunktionen på min telefon appen?

Ja. Det är lämpligt att lägga till appen i listan med undantag från strömsparfunktionen på telefonen.

I vilka länder är appen tillgänglig?

Appen finns tillgänglig i Apple App Store och Android Play Store i xx länder

Vilka språk kan väljas i appen?

Brittisk engelska, amerikansk engelska, tyska, spanska, italienska, franska, holländska, ungerska, danska, slovakiska, portugisiska (Portugal), portugisiska (Brasilien), mexikanska.

Anslutning/parkoppling

Kan jag använda appen på vilken cykel som helst?

Appen kan än så länge endast användas för Trek-cyklar med TQ-motor.

Kan kartor och GPS-baserad loggning fungera på vilken cykel som helst?

Nej, de här funktionerna använder data från TQ-systemet.

Hur kan jag ansluta till cykeln?

Slå på strömmen till din TQ-utrustade cykel. Appen kommer att söka tills den hittar en cykel i sin närhet.

Ange den sexsiffriga koden på överrörets display.

Efter den första anslutningen kommer cykeln och appen att ansluta automatiskt när du startar elsystemet.

Om appen förlorar kontakten med cykeln återansluter du från avsnittet My Bike under appens Settings eller avsnittet ”Ready to Ride” på appens Dashboard.

Hur kontrollerar jag att cykeln är ansluten till appen?

Ändra assistansläget på cykeln för att kontrollera anslutningen. Appen ska visa ändringen.

Vad är det för siffror i cykelns namn? Går det att ändra namnet?

Det är Bluetooth-adressen till elsystemet och den går inte att ändra i det här läget.

Kan jag ge min cykel ett smeknamn?

Ja. Smeknamnet går att ange efter att cykeln har parkopplats eller genom att gå till avsnittet My Bike under Settings i appen. Smeknamnet på cykeln visas sedan i Ready to Ride på appens Dashboard, på skärmen Suspension Calculator för dämparinställning och på skärmen My Bike.

Kan jag ansluta min cykel till flera telefoner?

Du kan parkoppla flera telefoner till samma cykel, men endast en telefon kan vara uppkopplad och aktivt fungera med cykeln.

Kan jag parkoppla ytterligare sensorer med appen?

Trek Central-appen kan parkopplas med sensorerna Quarq TyreWiz och RockShox AirWiz. Inga andra sensorer stöds för närvarande.

Var kan jag parkoppla mina Quarq TyreWiz- och RockShox AirWiz-sensorer?

Gå till Settings>My Bike när du vill ansluta eller återansluta dessa sensorer.

Kan jag parkoppla ytterligare sensorer eller enheter med min cykel? Till exempel en pulsmätare?

Du kan parkoppla de flesta enheter som är kompatibla med Bluetooth (BLE) eller ANT+ med din cykel för ytterligare registrering av cykeldata.

Kan appen integreras med andra elcykelappar som t.ex. SRAM AXS?

Du kan ansluta dina Strava- och Komoot-konton till appen för att ladda upp cykeldata. Trek Central kan för närvarande inte integreras med SRAM AXS eller någon annan app.

Vad kan jag göra om telefonen hela tiden tappar kopplingen?

Om du ansluter alltför många telefoner till en enda display kan du få problem med säkerhetsprotokollen i iOS och Android, vilket kan orsaka avbrott i anslutningen. Det kan du åtgärda genom att återställa displayen och ansluta telefonerna på nytt. Så här återställer du displayen:

  • 1. Aktivera RESET-läget genom att hålla både nedknappen på den styrmonterade fjärrkontrollen OCH knappen under displayen intryckta i 10 sekunder.
  • 2. Bläddra genom alternativen genom att tycka på någon av knapparna på den styrmonterade fjärrkontrollen och välj sedan YES genom att trycka på knappen under displayen.
  • 3. Gör om parkopplingen av telefonerna till TQ-displayen.

Observera att en återställning av displayen INTE återställer:
  • - Cykel-ID
  • - Hastighetsinställningar
  • - Vägmätare
  • - Hjulstorlek

Dashboard

Hur beräknas räckvidden?

Räckvidden för respektive läge beräknas med hjälp av en tillförlitlig algoritm som beaktar topografi, cyklistens vikt, vind och mycket mer. Cykeln måste vara ansluten till appen för att den här omfattande beräkningen ska kunna användas.

Hur kan jag exportera en aktivitet?

Tryck på History-knappen nederst på skärmen och välj den aktivitet som ska exporteras till Strava eller Komoot. Du kan även använda AirDrop för att dela dina aktiviteter med andra appanvändare.

När ditt Strava- eller Komoot-konto är anslutet exporteras dina cykeldata automatiskt till Strava eller Komoot.

Hur kan jag importera en aktivitet eller ange den manuellt?

Du kan importera en fil med cykeldata på fliken ”Imported Rides” i avsnittet Ride History.

Hur är det om det rekommenderade trycket förefaller vara fel?

De här inställningarna är genomsnittliga startpunkter för tryck i däck och dämpare. Vissa cyklister kommer att vilja ändra tryckinställning beroende på åkstil eller terräng. Byte av däck eller dämpare kan också påverka rekommenderade starttryck. Mer information om dämparinställning finns i https://www.trekbikes.com/mountain_buyers_guide/suspension_setup/.

Hur anpassar jag datafälten på Ride Dashboard?

Tryck och håll kvar på datafältet när du vill ändra inställningen.

Kan jag serva min cykel hos valfri cykelbutik när det blir så dags?

Ta cykeln till en auktoriserad Trek-återförsäljare för att vara säker på att en kvalificerad tekniker utför servicen. Andra återförsäljare är inte bekanta med ramen eller elsystemet och de har inte tillgång till relevanta servicebulletiner och diagnosprogram.

Aktivitetsloggning och navigering

Måste jag ha med mig min telefon och ha appen öppen för att kunna logga en tur eller navigera?

Du kan cykla på Fuel EXe utan din telefon, men du kan inte registrera data eller använda andra appfunktioner.

Måste telefonen vara ansluten till cykeln för att använda aktivitetsloggning och navigering?

Ja, för att använda appens funktioner måste du ha med dig din telefon och den måste vara ansluten till cykeln. Appen behöver inte vara öppen. Det går bra att köra den i bakgrunden för att registrera data från elsystemet. Du kan ha med dig telefonen i fickan eller i en väska medan appen körs, det fungerar ändå.

Kommer trippmätaren på Dashboard att visa rätt värde även om jag inte har med mig telefonen eller loggar aktiviteten?

Ja. Trippmätaren hämtar data från cykelns elsystem. Trippmätaren på Dashboard uppdateras nästa gång som du ansluter appen till cykeln.

Hur startar och avslutar jag en aktivitetsloggning?

När Auto Start är aktiverat (standardinställning) öppnar du appen, kontrollerar att cykeln är ansluten och cyklar iväg.

När Auto Start inte är aktiverat öppnar du Ride Dashboard och trycker på Record. Tryck på Pause eller Finish för att avsluta loggningen.

Aktivera eller inaktivera funktionen Auto Start på Settings>Navigation Settings>Automatic Ride Tracking

Vad händer om jag glömmer att avsluta loggningen och kör iväg med min cykel lastad på bilen?

Inga problem! Telefonen måste vara ansluten till cykeln och cykelns bakhjul måste rulla för att en aktivitet ska loggas. När cykeln inte används utan är lastad på bilen slutar appen Trek Central att logga aktiviteten.

Hur kan jag ta bort en tur?

Du kan ta bort turer på sidan Ride History.

Hur fungerar aktivitetsloggning? Vilka värden registreras?

Aktivitetsloggning använder data från telefonen och elsystemet för att registrera hastighet, sträcka, höjd över havet, motoreffekt, pedaleffekt, plats och mycket mer.

Hur beräknas sträckan?

Sträckan i appen beräknas med hjälp av telefonens GPS. Värdet på trippmätaren beräknas via elsystemets sensorer.

Hur beräknas kaloriåtgången?

Kaloriåtgången beräknas med hjälp av en algoritm som är baserad på vikt, sträcka, terräng och kön. Det är viktigt att notera att värdet är en uppskattning och ska betraktas som en sådan.

Hastigheten som visas på elcykeldisplayen är en annan än i appen. Varför är det så?

Hastigheten på elcykelns display beräknas med hjälp av data från bakhjulets hastighetssensor. Kontrollera att hjulets omkrets har programmerats på rätt sätt i cykelinställningarna och i andra enheter som du använder.

Hastigheten i appen beräknas med hjälp av data från telefonens GPS.

Kan jag pausa en tur istället för att stoppa den och starta en ny? Till exempel på en flerdagarstur?

Du kan pausa en tur men när cykeln har varit inaktiv i 30 minuter upphör loggningen. Det är oberoende av om turen har pausats manuellt.

Var betyder de röda linjerna på Range Cloud?

Den tunnare linjen är en uppskattning av räckvidd tur och retur (dit du når med 50 % laddning). Den tjockare linjen är en uppskattning av räckvidd enkel resa (när batteriet kommer att vara tomt).

Mina cykelturer loggas inte automatiskt. Vad är det som är fel?

Automatisk loggning av cykeldata kommer att införas under augusti. Fram till dess rekommenderar vi att du använder manuell loggning av cykeldata. Du väljer manuell loggning av cykeldata i inställningarna. Alternativt kan du öppna Range Cloud på kartskärmen innan du börjar cykla. Då aktiveras automatisk loggning av cykeldata, men enbart för den kommande turen.

Motorjustering

Hur kan jag justera motorassistansfunktionen?

Nere till höger på Ready to Ride Dashboard väljer du ”Tune Your Motor”.

Du kan alternativt välja Motor Tuning under appens Settings.

Kan jag justera motorn så att assistansen fortsätter i hastigheter som är högre än den fabriksinställda maxhastigheten?

Nej. Det är dessutom olagligt. Det åsidosätter också garantin.

Hur gör jag om jag har ändrat inställningar på ett sätt som jag inte är nöjd med?

Det är enkelt att återställa fabriksinställningarna genom att trycka på ”Reset Defaults” nedtill på skärmen Motor Tuning.

Kan jag spara en egen inställning som jag verkligen gillar?

Dina justerade inställningar sparas på cykeln. Du behöver inte ange dem på nytt varje gång som du cyklar. Men om du ändrar inställningarna igen kan du inte återgå till de tidigare inställningarna.

Titta efter förinställda inställningar och möjligheten att spara egna inställningar i kommande uppdateringar.

Hur vet jag vad jag ska ändra?

Motorjusteringen beror i hög grad på flera faktorer, t.ex. kroppstyp, åkstil, personliga önskemål och till och med terrängen som du cyklar i. Eftersom det är så personligt är det bästa du kan göra att prova dig fram i en backe eller på en sträcka som du kan cykla upprepade gånger och som kräver mycket trampande, så att du känner skillnaden efter att du har ändrat inställningarna.

Med Max Power ställer du in maxeffekten från motorn. En lägre effekt förlänger räckvidden.

Med Assist ställer du in hur motoreffekten används. Det är den faktor som avgör hur mycket din egen kraft förstärks av motorn. Minskar du assistansfaktorn kan det öka räckvidden eller greppet på lösa och våta stigar. Men med en minskad assistansfaktor måste du ta i mer själv för att få hjälp från motorn.

Med Pedal Response bestämmer du hur fort effekten levereras. Använd den snabbaste responsen för att komma upp i hastighet direkt. Använd en mer gradvis respons för att undvika ryckighet.

Kan jag återställa fabriksinställningarna utan att använda appen?

Ja. Slå på strömmen till cykeln, håll skärmknappen och ”ned”-knappen på fjärrkontrollen intryckta under minst 10 sekunder och bekräfta återställningen på cykeln.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.