Så här återvinner du cykelförpackningar ansvarsfullt

Plastfritt. 100 % återvinningsbart.

Genom att använda återvunna och återvinningsbara material skapar Trek och Bontrager en cirkulär användning av förpackningar. Det är lätt för återförsäljare och cyklister att lämna cykelförpackningarna för återvinning. Det här är vårt nästa steg mot målet att endast använda förpackningar som är helt fria från plast och till 100 % återvinningsbara.

Cykelförpackningar är viktiga för att hålla cyklarna i oskadat skick under den långa transporten från fabrik till cykelbutik. Den här viktiga förpackningen, till största delen tillverkad av naturmaterial, bearbetad för våra behov och sedan deponerad, är påtaglig för vårt mål att byta ut allt vårt förpackningsmaterial till sådant som är till 100 % återvinningsbart.

Plastförpackningar ska utgå helt och hållet. Istället ska vi använda förnyelsebara material och informera om hur förpackningarna ska tas om hand efter att de har använts.

Den här guiden visar hur vi på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt deponerar olika material på vår resa mot nollavfall.Så här tar vi hand om cykelförpackningar på bästa sätt

Genom att förenkla processerna för återvinning av våra förpackningsmaterial kommer vi närmare vårt mål att sluta använda plast. Men till dess att vi når dit är det viktigt att minska avtrycket av våra cykelförpackningar genom att förstå vad som kan och inte kan återvinnas. Kontrollera vilka möjligheter som finns hos återvinningsstationen i din kommun.Två regler för ansvarsfull återvinning

Är du tveksam, kasta bort det
Det kan tyckas motarbeta vårt mål, men om ej återvinningsbara material lämnas för återvinning kan det ge motsatt effekt mot det vi vill uppnå. Om vi lägger ej återvinningsbart förpackningsmaterial, till och med en mindre mängd, bland det återvinningsbara kan det medföra att allt måste kasseras som avfall för att förhindra kontaminering av kemiska ämnen, färger eller lim.

Allt som är mindre än ett kreditkort ska klassas som avfall
Saker som är mindre än ett kreditkort ska sorteras som avfall eftersom dessa är för små för att genomgå maskinell bearbetning. De kan falla ut ur trådbackar eller stoppa maskineriet på återvinningsanläggningarna.Vad i Treks cykellådor ska sorteras som återvinningsbart

Nedan finns en sprängskiss av en nyligen förpackad Marlin med alla de ingående delarna identifierade. Använd den här guiden när du tar hand om cykelleveranser.
Kartong och papper är optimerade för källsortering, liksom hela cykellådor (så länge du tar bort häftklamrar och förpackningstejp från lådan).

De gula pappersarken har ett laminat i polypropylen på ena sidan, men de är ändå återvinningsbara om återvinningsstationen har lämplig utrustning för behandling av pappersmassa. Ring dem för att få mer information eller gör en snabb sökning på Internet.Vad i Treks cykellådor ska sorteras som avfall (för närvarande)

Polypropen (PP)
Skydden i polypropen för främre bromsskivan, framhjulsaxeln och bakväxeln är plast som kan tas emot för återvinning.

Nylon
Buntband, gaffelaxelskydd, vita snören
Man skulle kunna tro att de ska sorteras som plast. Men dessa är olika delar i nylon som ska källsorteras i brännbart.

Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Påsar i polyeten, bubbelplast och vit skumplast
Ska källsorteras som plastförpackningar. Inte sorteras i brännbart.

Eten-vinylacetat (EVA)
Mörkgrå/svart skumplast
De flesta återvinningsstationer tar inte emot EVA-plast och för närvarande är det endast ett fåtal företag som kan bearbeta och återvinna dem. Återanvänd dem eller behandla dem som avfall.

Gummi
Gummiband
Gummiband ska sorteras som övrigt hushållsavfall. Men det kan även återanvändas!