Tips vid cykling

Växla

Byt växel så att den anpassas efter din hastighet och terrängen. Du bör alltid trampa medan du växlar, och du bör använda en växel som gör att du kan trampa jämnt och effektivt.

De högra reglagen påverkar bakväxlarna. Den stora spaken gör att du flyttar till lättare (större) drev. Den lilla spaken gör att du flyttar till tyngre (mindre) drev.

De vänstra reglagen påverkar framväxlarna. Den stora spaken gör att du flyttar till det stora (tyngre) drevet. Den lilla spaken gör att du flyttar till det mindre (lättare) drevet.

Växla i tid Växla inte när pedalerna är tungt belastade, till exempel i uppförsbackar. Byt till en växel som lämpar sig för klättring i tid, så att du är redo för backen. Om du behöver växla under belastning, försök att trampa lättare medan du växlar.

Välja rätt växel

Efter hand som du blir mer erfaren, blir växelbytena näst intill reflexmässiga och inget som du behöver fundera över.

Med tiden hittar du de växlar som är behagligast för dig. Bästa möjliga växel och pedalvarv (rpm) beror på omständigheterna. De flesta anser att en lägre växel är bättre när man ska cykla uppför, medan en högre växel är att föredra när man cyklar utför och en växel någonstans däremellan är behaglig på när vägarna är plana eller böljande.

Försök att undvika en växelkombination som gör att kedjan hamnar i kors: En stor framväxel/stor bakväxel ELLER en liten framväxel/liten bakväxel. En kedja som ligger i kors är dåligt för drivlinan.

Om du är nybörjare är det väldigt bra att cykla med en erfaren cyklist som kan lära dig grunderna när det gäller att välja växel.

Bromsa och stanna

När du kan bromsa korrekt blir du säkrare och tillförlitligare ute på vägarna. Kontrollera alltid att bromsarna fungerar innan du börjar cykla.

Fotbroms

Trampa bakåt om cykeln har fotbroms eller ”frihjulsbroms”. Du har störst bromskraft om den bakre pedalen är något över horisontalplanet när du börjar bromsa.

Pedalläge för effektivast inbromsning med fotbroms.

Bromshandtag

Inbromsning bör ske med båda bromsarna samtidigt. Om du bromsar för hårt med frambromsen, kan bakhjulet lyfta från marken, vilket gör att du förlorar kontrollen. Om du bromsar för hårt med bakbromsen, kan du få sladd på cykeln.

Merparten av cykelns bromskraft kommer från frambromsen – var försiktig när du använder den. Din bakbroms ger en mjukare inbromsning.

Förhindra bakhjulet från att lyfta när du behöver göra en hård inbromsning, placera dig längre bak på sadeln och håll dig så lågt som möjligt över cykeln.

Om du behöver nödbromsa, tryck mjukt och jämnt på bromsarna för att kontrollera din hastighet.

Bromsa innan du kommer in i en sväng. Om du behöver bromsa hårt mitt i svängen, kan det göra så att däcken sladdar och du förlorar kontrollen. Släpp efter på bromsarna ungefär halvvägs genom svängen för att öka stabiliteten och få bättre grepp.

Ihållande inbromsning kan alstra värme på fälgen och bromskomponenterna, så att de slits snabbare. Undvik att överhetta bromssystemet genom att då och då släppa bromsarna så att ytorna kan svalna.

Klättring

Det viktigaste tipset för klättring är att välja rätt växel innan du kommer fram till backen. När du väl har bemästrat tekniken med att välja växel, kommer de här extra tipsen att underlätta alla typer av klättringar.

Vid branta klättringar, luta dig framåt och böj armbågarna. Försök hitta den rätta viktfördelningen mellan fram- och bakhjulet och gör dig redo att byta växel.

Du kan sitta ner eller stå upp – gör vad som känns bäst för dig. Ibland hjälper det att växla mellan de båda teknikerna, eftersom de använder olika muskelgrupper. Ett byte av åkställningen kan med andra ord ge dig möjlighet att vila upp uttröttade muskler.

Nedförsbackar

De viktigaste faktorerna för att säkert och effektivt ta sig nedför en backe är hastighetskontroll, viktfördelning och kontrollerad styrning.

Din hastighet kontrolleras med hjälp av din erfarenhet och en god inbromsningsteknik. För att balansera din vikt korrekt i branta nedförsbackar, placera dig längre bak och så lågt som möjligt, precis som när du bromsar. .

Håll knäna och armbågarna böjda, så att din kropp absorberar ojämnheter och stötar från underlaget. Undvik ett krampaktigt grepp om bromshandtagen.

Kontrollerad styrning

Det är bara vid låga hastigheter som du vrider på styret för att svänga. Styrning vid höga hastigheter eller på väg nedför är farligt och bör bara ske som en kontramanöver.

Om du t.ex. Ska svänga åt höger, trampar du ner den yttre foten (vänster) till positionen för klockan 6 medan du lägger vikten på den pedalen. När du är på väg in i svängen, trycker du framåt (inte nedåt) med din innerhand (höger) och lutar dig in mot svängens riktning.

Fram- och bakhjulet följer två olika spår. Styr så att båda hjulen följer ett så bra spår som möjligt. Slappna av genom hela svängen och håll din tyngdpunkt mitt över cykeln.

Finding the right gear

With practice, gear selection will become more of an impulse or reflex, requiring little thought.

Over time, you’ll find the gear(s) that are most comfortable for you. Optimum gear and pedal revolutions (rpm) vary. Most people find that a lower gear is better going uphill, a higher gear is better going downhill, and a gear somewhere in between is comfortable on flat or rolling terrain.

It’s a great idea for beginners to ride with an experienced rider who’s willing to teach you the basics of gear selection.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.