Föreskrifter för mekaniskt arbete och modifieringar

När du kan göra det själv, när du behöver kontakta ett proffs och när du inte ska göra det alls. Läs den här informationen noga innan du påbörjar arbetet med cykeln.

Cyklar är suveränt roliga att använda, men de kan också vara extremt komplicerade maskiner. Precis som du skulle kontakta en rörmokare för att laga en läckande rörledning eller ta bilen till verkstaden för att byta bromsar, är det viktigt att då och då ta cykeln till en professionell cykelmekaniker.

Utföra mekaniskt arbete på cyklar

Utför inte arbetet som beskrivs i den här skriften om du inte har de nödvändiga verktygen eller förkunskaperna. Ta istället cykeln till din cykelverkstad för att serva den.

Även om vi går igenom en massa matnyttig information, berättar vi inte allt som du behöver veta för att utföra mekaniskt arbete på cykeln. Vissa uppgifter får endast utföras av återförsäljaren och dessa uppgifter anges nedan.

⚠ VARNING! Många serviceåtgärder och reparationer kräver specialkunskap och specialverktyg. Påbörja inte justeringar eller service innan du har fått information från din cykelverkstad om hur åtgärden ska utföras. Det är lämpligt att lämna viktiga mekanikreparationer till kvalificerade cykelmekaniker. Fel inställningar eller service kan resultera i skador på cykeln eller leda till olyckor med risk för svåra personskador eller livsfara.

Montera din cykel

Specialverktyg och specialutbildning krävs för att montera cykeln och göra de första inställningarna. Detta bör endast genomföras av din cykelverkstad eller en kvalificerad cykelmekaniker.

Om du bara köper ett ramset (ram, gaffel och styrlager), räknas alla komponenter utöver de specificerade som modifieringar. Rådfråga din cykelverkstad för att ta reda på om alla komponenter som du har valt är kompatibla med din cykel och att du har rätt verktyg och kunskaper för att genomföra monteringen på ett säkert sätt.

Modifieringar eller förändringar av cykeln

Alla förändringar av cykelns komponenter kan göra den osäker att använda. Detta omfattar ändringar av befintliga delar, att man lägger till komponenter eller tillbehör, eller att man byter ut originalkomponenter mot tredjepartstillverkade. Alla ändringar av cykelns ram, gaffel eller övriga komponenter medför att cykeln inte längre uppfyller våra specifikationer och gör att cykelns garanti upphör att gälla.

Det finns alltför många möjliga ändringar för att ange alla, men här följer några exempel på ej godkända, osäkra ändringar:
• Borttagning av lack kan försvaga ramen; vissa cykelramar har särskilda ytbehandlingar som ökar hållfastheten.
• Borttagning av de extra hjulinfästningsdelarna på gaffelspetsarna kan göra cykeln mindre säker att använda.
• Att lägga till distanser, brickor och liknande till en snabbkoppling för hjul gör att justeringsmuttern täcker färre gängor.
• Att montera en ej godkänd komponent på cykeln kan ge skador på andra komponenter. Till exempel kan en styrstam som inte är godkänd för ett styrrör i kolfiber krossa styrröret.
• Att montera en motor eller något annat drivsystem ökar cykelns vikt och utsätter komponenterna för extra belastning. Montering av ej godkända komponenter medför att garantin upphör att gälla och gör produkten osäker att använda.

⚠ VARNING! Alla ej godkända modifieringar kan göra ramen, gaffeln eller andra komponenter farliga att använda. För din egen säkerhets skull får du inte ta bort detaljer eller slipa, borra eller fila på delar, montera inkompatibla gafflar eller göra andra ej godkända förändringar. En ram, gaffel eller komponent med ej godkända modifieringar kan få dig att förlora kontrollen över cykeln och köra omkull. Innan du ändrar någon detalj eller monterar ett tillbehör på cykeln ska du kontakta återförsäljaren och kontrollera att det du tänker göra är kompatibelt och säkert.

Montera tillbehör på cykeln

Det finns ett antal tillbehör som du kan välja till cykeln, som skärmar, pakethållare, aerobar, barnstolar, m.m. Men inte alla tillbehör är kompatibla eller säkra att använda. Montera därför endast tillbehör som är godkända av din Trek-återförsäljare.

Om du fäster ett tillbehör på styret, till exempel lampor, datorer eller liknande, se till att det sitter ordentligt på plats innan du sätter dig på cykeln. Om ett tillbehör lossnar från styret, kan det fastna i framhjulets ekrar och göra så att cykeln tvärstannar. Om en lampa eller dator sitter fast vid ramen eller gaffeln med en ledning, ökar risken för att den ska fastna i ekrarna.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.