Vad är Mips?

Bontrager-hjälmar med Mips (Multi-directional Impact Protection System) har ett lågfriktionslager mellan ytterskalet och fodringen. Mips skyddssystem för hjärnan är konstruerat för att ditt huvud ska kunna röra sig i hjälmen i syfte att avleda de skadliga rotationsenergier som uppstår vid vissa typer av vinklade stötar.

Så här fungerar det

Vid en kollision gör Mips-systemet att hjälmen kan rotera oberoende av huvudets rörelser. Skadliga rotationsenergier kan på så vis avledas för att minska den påfrestning på hjärnan som följer av vinklade krafter mot huvudet.

Liten rörelse, stor skillnad

Mips har som avsikt att imitera hjärnans egen metod för att skydda sig själv genom att hjälmen har ett lågfriktionslager mellan ytterskalet och fodret.

Mips lågfriktionslager

Den här lilla rörelsen härrör från lågfriktionslagret som kallas Mips Brain Protection System (skyddssystem för hjärnan) och som återfinns mellan hjälmens skal och fodringen.

Minskar rotationskraften

Det här lagret gör att huvudet kan röra sig inuti hjälmen vid en kollision i syfte att avleda de skadliga rotationsenergier som annars skulle överföras till hjärnan.

Se Mips-hjälmar

Vi skyddar dig

Vi tycker att du ska känna dig trygg med ditt köp av cykelhjälm. Därför täcks den av program som vår Unconditional Bontrager Guarantee, som ger dig 30 dagar för att bli förälskad i din hjälm, och vår utbytesgaranti vid kollision – Crash Replacement Guarantee – där vi erbjuder ett kostnadsfritt hjälmbyte om du råkar ut för en kollision under det första året efter att du köpt den.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.