A cyclist wearing a Trek kit rides their bicycle down a paved road alongside a row of trees.

Forskningen visar att cyklister kraftigt överskattar på vilket avstånd de upptäcks av fordonsförare. Om du inte aktivt vidtar åtgärder för att öka dina chanser att upptäckas finns det risk för att du inte upptäcks alls. Detta är den alarmerande verkligheten. Men det finns enkla åtgärder som alla kan vidta för att synas bättre. Utifrån forskningsresultat från sektionen för perception vid Clemson-universitetet har vi formulerat följande riktlinjer. Synlighetens 1, 2, 3 - Alltid på, Biomotion och Kontrast - presenteras här i ordningen Bra, Bättre, Bäst. Varselljus i form av DRL-lampor är ett bra sätt att göra sig synlig, men en kombination av DRL-lampor, markerade biologiska rörelser och kontrastrika kläder är det bästa alternativet. Ju fler delar av dessa fundamenta du använder under dina cykelturer desto bättre syns du.

Fram- och baklampor, i både dagsljus och mörker

Cyklingen har hämtat några av sina bästa idéer från bilindustrin. Vi kan t.ex. tacka bilar och motorcyklar för dämpning och skivbromsar. Numera levereras bilar standardutrustade med varselljus, eftersom bilar med DRL-lampor löper mindre risk att bli inblandade i olyckor. Det är självklart att använda samma logik för cyklar.

Alla lampor har dock inte samma lyskraft. En lampa med bästa ljusstyrka behöver inte vara särskilt effektiv i dagsljus. En riktigt bra DRL-lampa har ett speciellt fokus och blinkmönster och den syns på långt håll. Utan dessa tre faktorer är det bara en vanlig lampa.

Markera kroppens rörliga delar

Vår hjärna är en fantastiskt receptiv konstruktion, bl.a. kan den känna igen biologiska varelser bara genom några få antydningar om formen. Med andra ord är vi riktigt bra på att se oss själva. Det är inget vi behöver lära in, utan ett instinktivt perceptionsfenomen som kallas biomotion, att "uppmärksamma biologiska rörelser".

På en cykel är det den unika tramprörelsen upp/ned som gör att man uppmärksammar en biologisk rörelse. När du cyklar i mörker ska du markera fötterna, vristerna och benen med produkter i reflekterande material. I dagsljus ska du använda fluorescerande strumpor, skor, skydd eller värmare.

A cyclist wearing a helmet, gloves, and a Trek kit rides his bicycle down a paved road.

Välj rätt utrustning för dagsljus och mörker

Synlighet bygger på kontraster.

Fluorescens är effektivt för cyklister i dagsljus eftersom det gör att vi kan urskiljas från omgivningen. Men i avsaknad av solen är självlysande kläder inte effektivare än mörka kläder.

Det är otroligt att det behövs en expertgrupp med en gedigen utbildning i varseblivning för att påminna oss om det enkla faktum att det inte går att se i mörker.

När det gäller kläder fungerar fluorescens utmärkt i dagsljus. Under den mörka delen av dygnet behöver du reflexer för att vara synlig.

Referenser till våra källor

Informationen som presenteras här har inhämtats från många källor. Du kan fördjupa dig i ämnet genom att läsa vidare i vårt källmaterial.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.