Bruk av smøremidler og gjengelåser.

Sykkelen din er en maskin, og maskiner trenger smøring for å fungere bra. Forsikre deg om at de viktige delene er riktig smurt, så vil sykkelen din yte bra i mange år framover.

Påføre smøremiddel (grease)

De fleste fester med gjenger (utenom fester med gjengelås) vil ha nytte av å påføres et tynt sykkel-spesifikt smøremiddel. Dette forebygger korrosjon og slitasje, og tillater større stramming med et gitt moment. Derfor er det en god ide å smøre nesten alle fester med gjenger, men spesielt om fester og deler er i kontakt med hverandre. De trenger virkelig fett for å fungere som de skal.

Når deler smøres for montering, holder det med en tynn film med smøremiddel. Overflødig smøremiddel må fjernes ellers vil det tiltrekke seg søle.
• Kontaktpunkt setepinne/seterør
• På aluminiums- og stålrammer (kun), smører du setepinnen der den går inn i rammen. • Gjenger i kranklager
• Vi anbefaler å påføre fett på alle kontaktpunkt for kranklager/ramme, samt kontaktpunkter kulelager/skål. Dette forebygger korrosjon og vil så godt som eliminere knirking, en vanlig klage hos syklister med maskinlager i kranken. • Kontaktpunkt for styrefremspring/kronerør
• Smøre grease på styrefremspring med kile der det går inn i styrerøret. Med styrefremspring som har direkte kontakt, anbefales et tynt lag med olje på kronerør av karbon eller metall, fordi grease kan gjøre det vanskelig å feste denne typen styrfremspring til kronerøret. • Klemmeskruer for styrefremspring/styre/styreende
• For sikkerheten til syklisten er det kritisk viktig at skruene er korrekt strammet. Smøre et tynt lag grease på gjengene når du strammer klemmeskruene med moment på nytt.

Unngå smøremiddel på karbondeler

For alle kontaktpunkter med en del av karbon, må du unngå grease eller andre smøremiddel på klemmeflaten, som mellom styrefremspring og styre, eller setepinne inne i rammen.
•Delene av karbon kan monteres tørre og rene. Før du monterer en karbondel, skal du rense både delen og kontaktflaten med alkoholbasert løsemiddel og en klut; rens helt til fillen ikke misfarges.
•Ikke påføre grease på kronerør av karbon når du monterer styreframspring.
•Ikke påføre «carbon prep» (fett med grovere tekstur) mellom styreframspring og kronerør av karbon. Tyngdekraft, varme og vibrasjoner jobber sammen med å la «carbon prep» bevege seg nedover kronerøret og inn i avstandskivene til styrelageret. «Carbon prep» kan slite vekk materiale i kronerøret, og gjøre både styrerør og gaffel svakere. Hvis denne metoden ikke klemmer fast nok rundt en del, besøker du sykkelbutikken din.
•For kontaktpunktet mellom kranklager og krankarm, besøker du sykkelbutikken din for riktig anbefaling.

Bruk og påføring av gjengelås

Gjengelås er et lim som hindrer en skrue fra å løsne over tid. Trek bruker gjengelås-produkter (Loctite® eller tilsvarende) mange steder gjennom produksjon og montering av våre sykler.

⚠ FORSIKTIG: Bruk gjengelås forsiktig, og følg instruksjonene på boksen. Unngå kontakt med huden din, og unngå å puste inn gassene. Som det står angitt på noen av boksene, så inneholder gjengelås et kjent kreftfremkallende middel.

Når skal du bruke gjengelås.

Når du løsner en festeskrue med gjengelås på, bryter du limflaten. Derfor bør du også påføre gjengelås når du strammer skruen igjen.

For at gjengelåser skal fungere som tenkt, må delene og/eller skruene være tørre og rene, uten fett, olje eller søle før du påfører.

Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.