Bird's eye view of a woman on a road bike riding around a curved bike lane.

Trek støtter med stolthet mange organisasjoner og evaluerer potensialet for samarbeid ut fra disse kriteriene:

Gir saken din:


Økt fokus på sykkelen?

En positiv innvirkning på mange mennesker?

Gir folk og/eller miljøet bedre helse?

Et klart og tydelig fokus?

Målbare resultater?

Hvis du føler at din sak, ide eller organisasjon møter kriteriene over, fortell oss om det under. Vennligst husk at vi får flere hundre forespørsler hvert år. Vi er ikke i stand til å fullføre alle forespørsler, men vi leser og vurderer alle søknadene. Takk for din tålmodighet.

High-contrast scene of person standing next to their bike on  a dark horizon line with a bright yellow sun behind them.

{{ $t('productCompare.rack') }}

{{ $t('productCompare.startComparison') }}
Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.