Darujte bicykel, zmeňte niekomu život – Darujte bicykel ešte dnes

Prispejte organizácii World Bicycle Relief a zlepšite život chudobných komunít darovaním bicykla

Ľudia vo vidieckych oblastiach po celom svete musia pri svojich každodenných povinnostiach často pešo prekonávať veľké vzdialenosti. Organizácia World Bicycle Relief im preto zabezpečuje účelné bicykle Buffalo. Od roku 2005 pomáhajú bicykle Buffalo študentom dostať sa do školy, zdravotníckym pracovníkom k pacientom, farmárom na trh a mnohým ďalším splniť ich sny.

Ak darujete bicykel (165 USD) alebo akúkoľvek sumu organizácii World Bicycle Relief, pomáhate komunitám s nedostatkom zdrojov získať nástroje, ktoré potrebujú na prekonávanie veľkých vzdialeností a zlepšenie životných podmienok.

Štyri dôvody, prečo prispieť organizácii World Bicycle Relief

Pomôžete deťom získať vzdelanie

Vzdelanie deťom z vidieka výrazne pomáha v živote, ale veľké vzdialenosti môže byť prekážkou. Bicykle pomáhajú študentom prekonávať problémy, ktorým môžu čeliť pri dochádzaní do školy.

Pomôžete zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícki pracovníci na dvoch kolesách zachraňujú životy. Bojujú proti pandémii ochorenia COVID-19, snažia sa eliminovať maláriu, zlepšujú povedomie o zdraví a zdravej výžive a navštevujú viac pacientov v domácom prostredí.

Pomôžete podporiť miestnu ekonomiku

Na bicykli dokážu poľnohospodári a malí podnikatelia odviezť viac, vďaka čomu zvýšia svoj príjem a zlepšia kvalitu života svojich rodín a komunít.

Pomôžete zlepšiť život žien a dievčat

Ak investujeme do žien a dievčat, zmeníme svet. Vďaka bicyklom získajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a živobytiu, aby dokázali prelomiť kruh chudoby a aby sa im žilo lepšie.

Informácie, ktoré ste uviedli vyššie, nebudú zhromažďované ani uchovávané spoločnosťou Trek Bicycle Company ani žiadnou z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek. Vaše informácie budú poskytnuté organizácii World Bicycle Relief na účely spracovania vášho príspevku a na ďalšie účely v súlade so zásadami ochrany osobných údajov organizácie World Bicycle Relief.

* Uvedené sumy predstavujú skutočné potreby a výdavky v teréne. Váš dar bude použitý na zabezpečenie životne dôležitej mobility prostredníctvom programov World Bicycle Relief. Váš príspevok pomôže zabezpečiť bicykel študentom, zdravotníckym pracovníkom alebo malým podnikateľom, ktorí by bez neho museli pravdepodobne prekonávať veľké vzdialenosti pešo. Váš dar zároveň pomáha budovať cyklistickú infraštruktúru v oblastiach, kde organizácia World Bicycle Relief pôsobí, z čoho budú profitovať aj ďalšie generácie.

Viac informácií o organizácii World Bicycle Relief

Organizácia World Bicycle Relief zabezpečuje komunitám vo vidieckych oblastiach na celom svete mobilitu vo forme bicyklov, ktoré menia ich životy. Od roku 2005 organizácia darovala už viac ako 750 000 bicyklov v 21 krajinách a tie zlepšili život obrovskému množstvu ľudí a pomohli vybudovať životaschopnejšie komunity.