Prispejte organizácii World Bicycle Relief a zlepšite život chudobných komunít darovaním bicykla

Ľudia vo vidieckych oblastiach po celom svete musia pri svojich každodenných povinnostiach často pešo prekonávať veľké vzdialenosti. Organizácia World Bicycle Relief im preto zabezpečuje účelné bicykle Buffalo. Od roku 2005 pomáhajú bicykle Buffalo študentom dostať sa do školy, zdravotníckym pracovníkom k pacientom a farmárom na trh.

Každý príspevok organizácii World Bicycle Relief pomôže komunitám s nedostatkom zdrojov získať nástroje, ktoré potrebujú na prekonávanie veľkých vzdialeností a plnenie svojich snov.

Štyri dôvody, prečo prispieť organizácii World Bicycle Relief

Pomôžete deťom získať vzdelanie

Vzdelanie deťom z vidieka výrazne pomáha v živote, ale veľké vzdialenosti môže byť prekážkou. Bicykle pomáhajú študentom prekonávať problémy, ktorým môžu čeliť pri dochádzaní do školy.

Pomôžete zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícki pracovníci na dvoch kolesách zachraňujú životy. Bojujú proti pandémii ochorenia COVID-19, snažia sa eliminovať maláriu, zlepšujú povedomie o zdraví a zdravej výžive a navštevujú viac pacientov v domácom prostredí.

Pomôžete podporiť miestnu ekonomiku

Na bicykli dokážu poľnohospodári a malí podnikatelia previezť viac, vďaka čomu zvýšia svoj príjem a zlepšia kvalitu života svojich rodín a komunít.

Pomôžete zlepšiť život žien a dievčat

Ak investujeme do žien a dievčat, zmeníme svet. Vďaka bicyklom získajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a živobytiu, aby dokázali prelomiť kruh chudoby a aby sa im žilo lepšie.

Wozani, starosta dediny

Wozani denne prejde 10 km, aby členov komunity informoval o novinkách a aby mohol vystupovať ako sprostredkovateľ pri riešení sporov v rámci klasických súdnych konaní. Bicykel mu pomáha plniť si svoje povinnosti starostu a dáva mu viac času na vykonávanie činností generujúcich príjmy a na kontakt s rodinou.

Smile, študentka

Smile, ktorej obľúbeným predmetom je matematika, sníva o tom, že raz bude účtovníčka. Keďže bicykel jej výrazne skracuje čas strávený dochádzaním, má teraz viac energie na sledovanie výkladu a získavanie vzdelania, ktoré potrebuje na realizáciu svojho sna.

Levison, ochranár

Levinson vstáva každý deň veľmi skoro, aby chránil komunity pred predátormi, ako sú levy a hyeny. Denne prejde až 30 km a bicykel mu pomáha prekonávať väčšie vzdialenosti za kratší čas.

Locadia, detská opatrovateľka

Locadia zohráva vo svojej komunite veľmi dôležitú rolu matky, detskej opatrovateľky a koordinátorky skupiny na zvýšenie finančnej gramotnosti žien. Vďaka svojmu bicyklu má prístup k viacerým členom komunity ako v minulosti.

Pridajte sa k nám

Informácie, ktoré ste uviedli vyššie, nebudú zhromažďované ani uchovávané spoločnosťou Trek Bicycle Company ani žiadnou z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek. Vaše informácie budú poskytnuté organizácii World Bicycle Relief na účely spracovania vášho príspevku a na ďalšie účely v súlade so zásadami ochrany osobných údajov organizácie World Bicycle Relief.** Uvedené sumy predstavujú skutočné potreby a výdavky v teréne. Váš dar bude použitý na zabezpečenie životne dôležitej mobility prostredníctvom programov World Bicycle Relief. Váš príspevok pomôže zabezpečiť bicykel študentovi, zdravotníckemu pracovníkovi alebo malému podnikateľovi, ktorí by bez neho museli pravdepodobne prekonávať veľké vzdialenosti pešo. Váš dar zároveň pomáha budovať cyklistickú infraštruktúru v oblastiach, kde organizácia World Bicycle Relief pôsobí, z čoho budú profitovať aj ďalšie generácie.

Viac informácií o organizácii World Bicycle Relief

Organizácia World Bicycle Relief pomáha ľuďom pomocou bicyklov prekonávať vzdialenosti, dosiahnuť nezávislosť a prosperovať. Od roku 2005 organizácia World Bicycle Relief darovala viac ako 600 000 bicyklov ľuďom v Kolumbii, Keni, Malawi, Zambii a Zimbabwe a tie zlepšili život obrovskému množstvu ľudí a pomohli vybudovať životaschopnejšie komunity.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.