Jak należy przygotować bezdętkową konfigurację opon

Odrzucenie dętek i jazda bez dętki pomogą Ci zmaksymalizować wydajność opon. Nie ma żadnych dętek do przebicia, dzięki czemu można jechać na oponach o niższym ciśnieniu dla lepszej trakcji i uzyskać większą kontrolę i płynniejszą, szybszą jazdę. A dodatkowa korzyść systemu bezdętkowego to fakt, że może pomóc uszczelnić dziury, zanim całkowicie stracisz ciśnienie w oponie.

Czego potrzebujesz, aby przejść na system bezdętkowy

Aby zainstalować opony bezdętkowe, należy najpierw upewnić się, że koła i opony są przygotowane do zastosowania bezdętkowego. Obręcze i opony przystosowane do rozwiązania bezdętkowego firmy Bontrager będą oznaczone skrótem TLR. Do zakończenia instalacji potrzebne będą taśmy do obręczy i trzpienie zaworów, które są kompatybilne z kołami, a także uszczelniacz TLR. Ewentualnie potrzebne mogą być również narzędzia do zdejmowania opon i taśmy do obręczy. Taśmy TLR można również używać do uszczelniania kompatybilnych obręczy, ale taśmy do obręczy TLR firmy Bontrager zapewniają szczelniejsze połączenie między oponą a obręczą i ogólnie łatwiejszy montaż.

Potrzebne będą:
• opony przystosowane do zastosowania bezdętkowego (TLR),
• zestaw kół przystosowany do zastosowania bezdętkowego (TLR),
• taśmy do obręczy zgodne z TLR,
• zawory zgodne z TLR,
• uszczelniacz zgodny z TLR.

Jak założyć system bezdętkowy

Zdejmowanie opony z koła

– Należy używać tylko zatwierdzonych plastikowych łyżek do opon.

– Nigdy nie należy przekręcać łyżek podczas demontażu – może to spowodować uszkodzenie obręczy.

Należy zamontować przystosowaną do zastosowania bezdętkowego taśmę do obręczy (TLR) (zalecane).

– Należy upewnić się, że taśma do obręczy i zawór są odpowiedniego rozmiaru dla Twojego koła.

– Należy zacząć od przełożenia trzpienia zaworu przez taśmę do obręczy i koło, aby utrzymać wszystko w jednej linii.

– Założyć rękami taśmę do obręczy TLR na koło.

– Po założeniu taśmy do obręczy TLR we właściwe miejsce należy upewnić się, że taśma jest ściśle dopasowana. W celu uzyskania dobrego uszczelnienia należy docisnąć krawędzie taśmy do obręczy plastikową łyżką do opon na całym obwodzie obręczy.

– Jeżeli koło ma już nałożoną taśmę do obręczy TLR, należy ją sprawdzić pod kątem uszkodzeń i wymienić w przypadku stwierdzenia odkształceń lub pęknięć.

Tabela kompatybilności taśmy do obręczy i zaworów

Należy zamontować taśmę do zastosowań bezdętkowych zamiast taśmy do obręczy

– Należy upewnić się, że obręcz jest czysta.

– Owinąć obręcz taśmą do obręczy do zastosowań bezdętkowych na całym obwodzie, lekko zakładając ją na siebie na końcach.

– Należy wykonać mały otwór w taśmie nad otworem na zawór, a następnie zamontować zawór.

– Należy upewnić się, że taśma jest dobrze zamontowana i całkowicie zakrywa wszystkie otwory na szprychy.

– Profesjonalna wskazówka: użycie taśmy może sprawić, że cała konfiguracja będzie lżejsza, ale zazwyczaj wymaga to większego wysiłku i nie daje tak szczelnego połączenia ze stopką opony. Nie wszystkie koła Bontrager nadają się do konfiguracji z taśmą do zastosowań bezdętkowych, więc należy sprawdzić kompatybilność.

Tabela taśm do obręczy TLR i zaworów

Zakładanie opony

– Należy obrócić koło tak, aby trzpień zaworu znajdował się najbliżej podłogi i sprawdzić, czy opona jest ustawiona we właściwym kierunku.

– Rozpocząć od górnej części koła i układać jedną stopkę opony nad krawędzią obręczy i wkładać ją do kanału obręczy. Należy równomiernie posuwać się wokół obręczy, a w razie potrzeby na koniec pomóc sobie łyżką do opon.

– W przypadku używania łyżki do opon należy uważać, aby nie dociskać jej pod kątem większym niż 90 stopni i nie skręcać jej – może to spowodować uszkodzenie obręczy lub taśmy.

– Należy powtórzyć te same kroki dla drugiej stopki opony i upewnić się, że trzpień zaworu znajduje się wewnątrz stopek opony po jej zamontowaniu.

Napompować oponę, osadzić stopki opony.

– Spojrzeć na ściankę boczną opony, aby sprawdzić zalecane ciśnienie.

– Należy upewnić się, że trzpień zaworu znajduje się wewnątrz stopek opony.

– Pompować aż do osadzenia się stopek opony na obręczy – nigdy nie wolno pompować powyżej podanego maksymalnego ciśnienia opony.

– Czasami pełne osadzenie stopek opony może potrwać około minuty, nawet przy maksymalnym ciśnieniu w oponie. Należy upewnić się, że stopki opony są w pełni osadzone, sprawdzając obecność gładkiej linii wzdłuż opony i koła.

– Profesjonalna wskazówka: użycie taśmy do obręczy ułatwia przylegające połączenie ze stopką opony, aby stworzyć szczelne uszczelnienie. Jeśli używana jest taśma lub w razie trudności z utrzymaniem powietrza przez system, może być potrzebna pompka przeznaczona do systemów bezdętkowych (np. Bontrager Flash Charger TLR). Można również użyć sprężarki powietrza, która może być szczególnie pomocna w przypadku opornych konfiguracji.

Po całkowitym osadzeniu stopek opony należy dodać uszczelniacz.

– Należy spuścić powietrze z opony, tak aby stopki opony przez cały czas przylegały do obręczy kół.

– Wyjąć wkład zaworu z trzpienia zaworu za pomocą narzędzia do narzędzia do wkładu zaworu.

– Należy dodać uszczelniacz do opony przez trzpień zaworu za pomocą aplikatora do uszczelniacza.

– Należy napełnić aplikator zalecaną ilością uszczelniacza (na stronie trekbikes.com można znaleźć zalecaną ilość uszczelniacza dla odpowiedniej opony).

– Wkręcić aplikator na trzpień zaworu i ustawić trzpień zaworu w pozycji na godzinie 3 lub 9. Powoli ściskać aplikator, aby dodać uszczelniacz do opony. Po napełnieniu opony aplikator można wykręcić.

– Należy ponownie zamontować wkład zaworu za pomocą narzędzia do wkładu zaworu, upewniając się, że końcówka zaworu jest otwarta.

– Jeśli nie mamy pod ręką aplikatora do uszczelniacza, do wprowadzenia uszczelniacza do zaworu można również użyć korka od butelki uszczelniacza o pojemności 3 uncji.

Zalecenia dotyczące ciśnienia uszczelniacza:

Należy upewnić się, że uszczelniacz został prawidłowo rozprowadzony wewnątrz opony

– Należy ponownie napompować oponę do zalecanego ciśnienia.

– Po napompowaniu należy przytrzymać oponę pod kątem 45 stopni, aby zebrać cały uszczelniacz na dnie, a następnie obrócić oponę w górę i w dół w celu rozprowadzenia uszczelniacza. Należy powoli obracać oponą, aby upewnić się, że jej wnętrze jest równomiernie pokryte uszczelniaczem – ważne jest, aby uszczelnić wnętrze opony w celu zapewnienia jak najlepszych osiągów.

– Należy oczyścić wszelkie rozlane płyny i ponownie zainstalować koło na rowerze. Rower jest gotowy do jazdy!

– Profesjonalna wskazówka: zalecamy regularne sprawdzanie uszczelniacza i w razie potrzeby jego wymianę, aby zapewnić najlepszą wydajność. Jazda w gorącym, suchym środowisku może spowodować szybsze wysychanie uszczelniacza i konieczne może być dodawanie większej ilości uszczelniacza co trzy miesiące. Należy dbać o to, aby uszczelniacz zachował płynność i możliwy był jego swobodny przepływ, aby wnętrze opony było zawsze pokryte cienką powłoką. W przeciwnym razie trudno będzie utrzymać ciśnienie powietrza i prawidłowo uszczelnić przebicia.

Tabela zalecanego ciśnienia w oponach