Brukerhåndbok - Styrefremspring

Inspisere og justere styrefremspringet ditt

Styrefremspringet på sykkelen din er en liten del, men gjør en viktig jobb. Det er koblingsstykket som fester styret til sykkelens kronerør, som er festet til gaffelen din. Uten denne viktige sammenkoblingen, kan du ikke styre sykkelens framhjul i den retningen du vil sykle.

⚠ ADVARSEL: Et feil justert eller strammet styrefremspring kan føre til at du mister kontrollen og velter. Vær sikker på at styrefremspringet er korrekt plassert og strammet før du bruker sykkelen.

Feil montering av styrefremspringet på et kronerør i karbon kan føre til skade på kronerøret. Et skadet kronerør kan plutselig knekke og forårsake kollisjon som resulterer i personskade eller død. Ta kontakt med sykkelforhandleren hvis du har noen spørsmål.

Former for styrefremspring

Direktemonterte styrefremspring klemmer rundt utsiden av gaffelens kronerør.

Quill styrefremspring har et rør—kjent som en quill—som er klemt inne i gaffelens kronerør ved hjelp av en ekspanderende kile.

Inspisere styrefremspringet ditt

Sjekk at alle skruene er strammet. Korrekt stramhet varierer etter hvilken type styrefremspring som er på sykkelen din—forsikre deg om at du følger momentspesifikasjonene (vanligvis trykket på styrefremspringet). Hvis du er usikker på hvilken type styrefremspring sykkelen din er utstyrt med, så spør du sykkelbutikken din.

Direktekoblede styrefremspring: Det må være minimum ett 5 mm avstandsstykke under styrefremspringet. For kronerør i karbon, må det være minst ett avstandsstykke under styrefremspringet. Hvis du har spørsmål om styrefremspringet eller kronerøret, kontakt sykkelforhandleren.

MERK: Ikke påfør fett eller monteringspasta på styrefremspringet eller kronerøret. Dette kan gå til styrelagerets kulelager og kronerøret og forårsake glidning eller skade.

Justere vinkelen på styret i et direktemontert styrefremspring.

1. Løsne klemmeskruen(e) for styret på styrefremspringet akkurat så mye at styret kan roteres i styrefremspringet.
2. Posisjonere styret til ønsket vinkel, forsikre deg om at det er sentrert i styrefremspringet.
3. Stramme skruene. For best mulige resultater, strammer du skruene litt av gangen i et X-mønster: øverst høyre, nederst venstre, øverst venstre, nederst høyre. Gjenta.
4. Når alle klemmeskruene er strammet jevnt, bruker du momentnøkkel til verdien som er trykket på styrefremspringet eller sjekker momentspesifikasjonene.

Justering av kilefremspring

Justere vinkelen på styret

1. Løsne klemmeskruen(e) for styret på styrefremspringet akkurat så mye at styret kan roteres i styrefremspringet.
2. Posisjonere styret til ønsket vinkel, forsikre deg om at det er sentrert i styrefremspringet.
3. Stramme klemmeskruene til verdien som står skrevet på styrefremspringet eller sjekk momentspesifikasjonene.

Merk: Vær nøye med å stramme klemmeskruene jevnt for best mulig passform.

For å justere styrehøyde

1. Hvis nødvendig, løsner du skruen som justerer vinkelen for å få tilgang til ekspansjonsskruen.
2. Løsne ekspansjonsskruen to til tre runder.
3. Slå forsiktig på toppen av ekspansjonsskruen med en tre-, gummi- eller plastklubbe for å løsne kilen.
4. Justere styret til ønsket høyde, og vær sikker på at styrefremspringet er inne i styrerøret minst til minimumstreken.
5. Rette styrefremspringet etter overrøret.
6. Stramme ekspansjonsskruen i styrefremspringet til korrekt momentspesifikasjon.
7. Hvis du løsnet skruen for vinkeljustering i steg 1, må du være sikker på at den også strammes med moment.

Smøring av et kilefremspring.

1. Løsne styrefremspringets ekspansjonskrue og fjerne styrefremspringet fra rammen.
2. Tørk av all gammel grease på styrefremspringet og rense det grundig.
3. Påføre et tynt lag med sykkelgrease på den delen av kilen som føres inn i rammen, inkludert kilemutteren.
4. Før styrefremspringet inn i rammen til riktig høyde, og vær sikker på at minimumstreken er inne i rammen.
5. Rette styrefremspringet etter overrøret.
6. Stramme ekspansjonsskruen i styrefremspringet til korrekt momentspesifikasjon.