Ethische meldingen

Meld een ethische schending!

Treks klokkenluiderssysteem/klachtenprocedure is ontwikkeld om schendingen van onze bedrijfsprincipes en toepasselijke wetten te rapporteren(bijv. Whistleblower Protection Act, Supply Chain Due Diligence Act, enz.), waarvan we toegezegd hebben dat we ons eraan zullen houden in de Trek Code of Conduct en Human Rights Policy Statement.

We moeten schendingen zo vroeg mogelijk erkennen om er passend op te kunnen reageren. Meldingen over (dreigende) schendingen kun je bij ons per e-mail doen: [email protected]

Jouw melding helpt ons, het is voor ons de enige manier om in een vroeg stadium op schendingen te kunnen reageren. Dit is belangrijk, omdat we daardoor de schade voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakenpartners kunnen beperken. .

Inkomende meldingen worden in strikt vertrouwen verwerkt door een aangewezen lid van de afdeling Legal & Compliance. .

Behalve in Treks interne klokkenluiderssysteem is het ook mogelijk om meldingen doen bij externe meldingsinstanties, zoals het externe meldpunt van de overheid, de provincies en gemeenten. .

Dank voor je vertrouwen.