Varsling av etiske overtredelser

Rapporter en etisk overtredelse!

Treks varslersystem/klageprosedyre er opprettet for å fange opp varsler om overtredelser av selskapets prinsipper eller av gjeldende lover (f.eks. lover som beskytter varslere, lover om aktsomhet i leverandørkjeden m.m.) som vi gjennom Trek Code of Conduct og Human Rights Policy Statement har forpliktet oss til å følge.

For å kunne reagere riktig på overtredelser må vi kunne oppdage dem så tidlig som mulig. Informasjon om (fare for) overtredelser kan rapporteres på e-post til: [email protected]

Informasjonen fra deg gjør det mulig å reagere på etiske overtredelser på et tidlig tidspunkt. Dette er viktig slik at vi både kan begrense skaden for selskapet og for ansatte og forretningsforbindelser.

Varsler som kommer inn, behandles strengt konfidensielt av et medlem av Legal & Compliance-avdelingen som er tildelt ansvar for dette.

I tillegg til å benytte Treks interne varslersystem kan overtredelser også varsles til offentlige etater og lokale myndigheter.

Takk for hjelpen!