Sykler er verdens mest effektive transportredskaper. Vi gjør det enklere å utnytte deres fulle potensial.

Transport er den største bidragsyteren til utslipp av farlige klimagasser. I 2015 kom hele 28% av brutto klimagassutslipp fra denne kilden her i USA—og nesten halvparten av disse utslippene (45,1 %) kom fra passasjerkjøretøy som biler, busser og motorsykler.

Men i dag er syklenes modusandel i USA—selv i de byene som viser en positiv trend over tid—under 3 %. Det er trygt å si at det er et stort rom for forbedringer her. Vi vet at selv små endringer kan ha en stor påvirkning, men det er viktig at vi handler nå.

PlacesForBikes: en metode for å måle framgang

Trek er en av grunnleggerne av PeopleForBikes, Nord-Amerikas ledende sykkelstøttegruppe, og hovedsponsor for PlacesForBikes, et datadrevet by-rangeringsprogram som gir samfunn støtte og veiledning for å bygge og koble sammen flotte steder å sykle. PlacesForBikes sine 100 poeng er rangert som resultat av å kombinere en bys nettverkspoeng (gitt 80 % vekt), som måler kvaliteten på sykkelnettverket, og en bys fellesscore (gitt 20 % vekt), som måler samfunnets oppfatning av sykling.

Disse poengene understreker viktigheten av å bygge trygge, komfortable og tilkoblede sykkelnettverk, og hjelper byer og kommuner med å gjøre umiddelbare og varige fremskritt med å skape bedre sykkelinfrastruktur.

Network Score bruker PeopleForBikes sitt Bicycle Network Analysis (BNA) verktøy for å måle kvaliteten på byens sykkelnettverk. BNA er et dataanalyseverktøy som måler kvaliteten og tilkoblingen til en bys sykkelnettverk ved å:

Gradere hver gate eller sykkelsti i en by som høyt eller lavt stress for folk som sykler.

Evaluere om folk enkelt kan sykle fra hjemmene sine til nærliggende destinasjoner som skoler, jobber og dagligvarebutikker kun ved å benytte sykkelruter med lavt stress.

Beregne en total poengsum for byen på en skala fra 0 til 100 basert på hvor mange destinasjoner folk kan nå på sykkel kun ved bruk av sykkelruter med lavt stress.

Produktsammenligningsstativ

Begynn sammenligning
Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.