Rule of 430

Hva er Rule of 430?

Her kommer en hard sannhet og litt seriøs åpenhet. Uansett hva sykkelen din er laget av, frigjør all produksjon klimagasser og aerosoler. Poenget: sykler er gode av natur, men som alt annet som er produsert, belaster de miljøet. Den gode nyheten er at du kan gjøre enkle grep—ved å bruke sykkelen din akkurat som beregnet—for å fullstendig kompensere for karbonkostnaden fra sykkelen din.

Rule of 430 er en formel som viser at ved å erstatte 430 miles (692 km) med bilkjøring med 430 miles (692 km) med sykling kan du nullstille karbonkostnaden for den nye sykkelen din. Alt over 430 miles, og sykkelen din er karbon-negativ.*

*Rule of 430 er en anbefalt verdi basert på gjennomsnittet av våre mest populære 2019 sykkelmodeller. Husk at den spesifikke distansen for å nullstille hver modell varierer, på grunn av ulike utslippskostnader for hver sykkelfamilie.

Hvordan 430 kalkuleres

I en livssyklusvurdering av fire av våre representative sykkelkategorier utført av WAP Environmental Consulting, fikk vi verdien av utslippene fra den gjennomsnittlige Trek-sykkelen - 174 kg CO2e. Ved å bruke dette, sammen med data fra EPA som estimerer at en enkelt liter bensin avgir 8,887 kg CO2 og det gjennomsnittlige kjøretøyet kjører 22 miles per gallon, kom vi til denne enkle ligningen.

Påvirkningen fra en sykkel

I 2020 undersøkte vi karbonutslippene fra våre mest populære sykkelmodeller: Madone, Marlin, Rail, og Fuel EX. Gjennom denne studien så vi ikke bare på utslippene forårsaket av produksjonen av våre sykler og komponenter, men vi identifiserte også hvor vi kan forbedre våre produksjons- og forsyningskjedeprosesser.

La oss komme i gang med å gjøre sykkelen din karbon-negativ!