Verzoek om bijdrage

Trek ondersteunt van harte tal van organisaties. De mogelijkheid tot samenwerken wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Heeft uw goede doel:


Een positieve uitwerking op fietsen in het algemeen?

Een positieve invloed op een breed publiek?

Positieve gevolgen voor het milieu en/of de volksgezondheid?

Een duidelijk omschreven doelstelling?

Meetbaar positieve resultaten?

Denkt u dat uw goede doel, idee of organisatie aan de bovenstaande criteria voldoet, laat het ons hieronder dan weten. Gelieve er rekening mee te houden dat we jaarlijks vele honderden aanvragen ontvangen. Hoewel we niet elke aanvraag kunnen honoreren, wordt elke aanvraag wél behandeld en beoordeeld. Alvast bedankt voor uw geduld.