Brug af smøremidler og gevindlåsemidler

Din cykel er en maskine, og alle maskiner skal smøres for at fungere godt. Hvis du sørger for at de forskellige dele bliver smurt, som de skal, vil din cykel kunne køre problemfrit i mange år.

Påføring af smøremiddel (fedt)

De fleste bolte o.lign. med gevind (undtagen bolte med gevindlåsemiddel) har godt af en lille smule let cykelsmøremiddel. Det mindsker korrosion og slid samt giver en strammere tilspænding ved et givent moment. Derfor er det en god idé at smøre så godt som alt, der har gevind, men især de følgende bolte og samlinger. De har virkelig brug for smørefedt for at fungere ordentligt.

Når man smører dele ved montering, er det kun nødvendigt med et tyndt lag. Overskydende smøremiddel skal tørres af, så det ikke samler skidt.
• Samlingen mellem sadelpind og sadelrør
• På stel af aluminium eller stål (og kun disse), smøres sadelpinden med fedt, hvor den sættes ned i stellet. • Gevind på krankboksen
• Vi anbefaler smørefedt på samlinger mellem krankboks og stel samt mellem kuglelejer og lejeskåle. Dette modvirker rust/korrosion og eliminerer stort set altid den knirken, som kan plage krankbokse med kassettelejer. •Samling mellem frempind og styrrør
•Smør fedt på traditionelle frempinde (quill), hvor de sættes ned i kronrøret. Til direkte monterede frempinde anbefales en let olie i forbindelse med styrrør af aluminium eller kulfiber, da fedt kan besværliggøre sikker montering af denne type frempind på styrrøret. •Klembolte på frempind/styr/bar ends
•Af hensyn til brugerens sikkerhed er det kritisk vigtigt, at disse bolte spændes korrekt. Smør en lille smule fedt på gevindet, inden du fastspænder klemboltene med det rette moment.

Undgå smøremidler på kulfiberdele

På samlinger, hvor der indgår en kulfiberdel, må der ikke komme fedt eller andre smøremidler på samlingens overflader, som fx mellem stel og styr eller på sadelpinden inde i stellet.
•Kulfiberdelen kan monteres, når den er ren og tør. Inden man monterer en kulfiberdel, skal man rense både delen og den overflade, hvor den skal sidde, med sprit og en klud; der skal renses, indtil der ikke længere kommer misfarvning på kluden.
•Smør ikke nogen form for fedt på et styrrør af kulfiber ved montering af en frempind.
•Smør ikke “carbon prep” (en klistret masse) mellem frempinden og et kulfiberstyrrør. Tyngdekraften, varme og vibrationer får tilsammen carbon prep-massen til bevæge sig langsomt ned ad styrrøret til headsettets afstandsstykker. Det kan slide materiale af styrrørets overflade, så samlingen mellem styrrør og forgaffel bliver svagere. Hvis en del ikke kan spændes tilstrækkeligt med denne metode, skal du kontakte din cykelhandler.
•Mht. samlingen mellem krankboks og pedalarm, skal du søge råd hos din cykelhandler.

Brug og påføring af gevindlåsemiddel

Gevindlåsemiddel er et klæbemiddel, der afholder et gevind fra at løsne sig med tiden. Trek benytter gevindlåsemiddel (Loctite® eller lignende) flere forskellige steder i forbindelse med produktionen og samlingen af vores cykler.

⚠ ADVARSEL: Brug gevindlåsemiddel forsigtigt og følg vejledningen på emballagen. Undgå kontakt med huden og undgå at indånde dampe. Som det nogle gange fremgår af emballage, indeholder gevindlåsemiddel et kræftfremkaldende stof.

Hvornår skal gevindlåsemiddel påføres igen

Når du løsner en bolt eller lignende, der har låsemiddel (threadlocker) på gevindet, bryder du midlets låseevne. Derfor skal du påføre nyt låsemiddel, når du spænder delen fast igen.

For at gevindlåsemiddel kan fungere ordentligt, skal dele og/eller bolte være rene og tørre, så der ikke er fedt, olie eller skidt ved påføringen.

Danmark / Dansk
You’re looking at the Danmark / Dansk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.