Přechod na bezdušový systém

Přechodem na bezdušový systém maximalizujete výkon svých plášťů. U bezdušových plášťů nedochází k procvaknutí a můžete v nich snížit tlak pro vyšší trakci a hladší a rychlejší jízdu. Bezdušový systém navíc pomáhá utěsnit propíchnutí dříve, než dojde k vyfouknutí pneumatiky.

Co budete potřebovat pro přechod na bezdušový systém

Chcete-li přejít na bezdušový systém, nejdříve se ujistěte, že vaše stávající kola a pláště jsou s tímto systémem kompatibilní. Kola a plášťě Bontrager kompatibilní s bezdušovým systémem jsou označeny akronymem TLR. K instalaci budete potřebovat pásky do ráfku a ventilky, které musí být kompatibilní s vašimi koly, a také těsnicí tmel TLR. Rovněž budete potřebovat nářadí na demontáž ráfků a pásků do ráfku. Do kompatibilních ráfků můžete k utěsnění použít i lepicí pásku TLR, avšak pásky do ráfku Bontrager TLR lépe připevní patky plášťů k plášti a usnadní celý proces instalace.

Budete potřebovat
•Bezdušové pláště (TLR)
•Sadu kol kompatibilní s bezdušovými plášti (TLR)
•Pásky do ráfku TLR
•Ventilky TLR
•Těsnicí tmel TLR

Jak nainstalovat bezdušový systém

Sundání pláště z kola

- Používejte pouze schválené umělohmotné montpáky.

- Při demontáži pákami neotáčejte, mohlo by dojít k poškození ráfku.

Instalace pásků do ráfku TLR (doporučeno)

- Velikost pásků do ráfku a ventilku musí odpovídat velikosti vašich kol.

- Začněte vsunutím ventilku do pásku do ráfku a do kola, aby byl řádně vyrovnaný.

- Rukou nasaďte pásek do ráfku TLR do kola.

- Poté se ujistěte, že je nainstalovaný řádně a těsně. Přejeďte po okrajích pásků umělohmotnou montpákou, aby se zasunuly do ráfku a dokonale přilnuly.

- Jestliže je vaše kolo již opatřeno pásky do ráfků TLR, zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud jsou zvlněné, vyměňte je.

Tabulka kompatibilních pásků do ráfků a ventilků

Instalace lepicí pásky TLR místo pásků do ráfku

- Ráfky musí být čisté.

- Na celý obvod nainstalujte lepicí pásku TLR. Konce by se měly malinko překrývat.

- Na místě otvoru pro ventilek udělejte v lepicí pásce malý otvor a poté ventilek nainstalujte.

- Páska musí být řádně nainstalovaná a pokrývat všechny otvory na dráty.

- Odborná rada: Lepicí páska je lehčí, ale její instalace je komplikovanější, zejména v případě patek. S bezdušovým systémem nejsou kompatibilní všechna kola Bontrager. Vždy si kompatibilitu kol nejdříve ověřte.

Tabulka lepicí pásky TLR do ráfků

Instalace pláště

- Natočte kolo tak, aby byl ventilek u podlahy. Plášť musí směřovat správným směrem.

- Začněte v horní části kola a instalujte u první patky přes hranu ráfku a do kanálku. Postupujte po celém obvodu ráfku a v případě potřeby dokončete použitím montpáky.

- Pokud používáte montpáku, postupujte opatrně. Páka nesmí překročit úhel 90 stupňů a nesmíte jí otáčet, mohlo by totiž dojít k poškození ráfku či pásku.

- Postupujte stejně v případě druhé patky. Ventilek musí být v patkách.

Nahustěte pláště a nechejte usadit patky pláště.

- Doporučená hodnota tlaku se nachází na bočnici pláště.

- Ventilek musí být uvnitř patek.

- Hustěte, dokud se patky neusadí. Nikdy nepřekračujte uvedenou maximální hodnotu tlaku.

- Někdy může patkám trvat až minutu, než se usadí, a to i při maximálním tlaku. Patky pláště musí být plně usazené. Zjistíte to podle hladké linie pláště a kola.

- Odborná rada: usazení patky do pláště a dosažení vzduchotěsného spojení usnadní použití pásků do ráfku. Používáte-li lepicí pásku TLR anebo v případě unikání vzduchu budete možná potřebovat pumpu určenou pro bezdušové systémy (např. Bontrager Flash Charger TLR). Lze rovněž použít vzduchový kompresor, zvláště při komplikované instalaci.

Jsou-li patky řádně usazeny, aplikujte tmel.

- Vypusťte plášť a patky nechejte zasunuté v ráfcích.

- Pomocí nástroje na kužel ventilku vyjměte z ventilku kužel.

- Skrze ventilek aplikujte do pláště tmel použitím vstřikovače na těsnivo.

- Naplňte vstřikovač doporučeným množstvím tmelu (viz trekbikes.com, kde naleznete množství tmelu doporučená pro jednotlivé pláště).

- Vstřikovač našroubujte na ventilek a ventilek nastavte tak, aby ukazoval 3 nebo 9 hodin. Pomalu na vstřikovač zatlačte a aplikujte tmel na plášť. Poté vstřikovač odšroubujte.

- Pomocí nástroje na kužel ventilku kužel nainstalujte, přičemž musí být náustek otevřený.

- Jestliže nemáte vstřikovač, můžete použít víčko od 88ml lahvičky tmelu, kterým tmel můžete do ventilku nalét.

Doporučené hodnoty tlaku

Tmel musí pokrýt celou vnitřní stěnu pláště.

- Nahustěte plášť na doporučenou hodnotu tlaku.

- Poté plášť držte pod 45stupňovým úhlem, aby tmel stekl do spodní části. Následně otáčejte pláštěm nahoru a dolů, abyste tmel nanesli rovnoměrně. Plášťěm otáčejte pomalu, aby tmel plášť rovnoměrně pokryl. Pro maximální účinnost pláště musí být tmel nanesen rovnoměrně.

- Vylitý tmel otřete a kolo nasadťe na jízdní kolo. A můžete vyrazit.

- Odborná rada: doporučujeme pravidelnou kontrolu tmelu. Pro nejlepší výkon je vhodné tmel v případě potřeby nanést znovu. Jízda v teplém a suchém počasí tmel vysuší dříve, proto je možné, že ho bude třeba aplikovat každé tři měsíce. Tmel musí být v tekutém stavu, aby jím byla vnitřní stěna pláště vždy pokryta. V opačném případě by bylo těžké udržet správný tlak a tmel by nemusel defekty utěsnit.

Tabulka s doporučenými tlaky plášťů