De 692-regel

Wat is de regel van 692?

Het is misschien een ontnuchterende werkelijkheid, maar we gaan er niet voor weglopen. Waar je fiets ook van is gemaakt, bij het productieproces komen broeikasgassen en aerosolen vrij. Simpel gezegd: fietsen zijn een goede zaak, maar net zoals alles wat geproduceerd wordt, belasten ze het milieu. Het mooie is gelukkig dat je heel eenvoudig iets kunt doen om de voetafdruk van je fiets te vereffenen: gewoon je fiets gebruiken waar hij voor bedoeld is.

De regel van 692 is een rekensom die laat zien dat je door 692 km te fietsen in plaats van auto te rijden, de voetafdruk van je fiets elimineert. Boven de 692 km krijgt je fiets zelfs een positieve voetafdruk.*

*De regel van 692 is een richtlijn gebaseerd op het geschatte gemiddelde van onze meest populaire modellen van 2019. Het kilometrage waarbij een bepaald model klimaatneutraal wordt, varieert en hangt af van de emissiewaarden van de betreffende fietsserie.

Hoe we aan 692 komen

We hebben milieuadviesbureau WAP Consulting gevraagd een analyse te doen van de volledige levenscycli van vier representatieve categorieën fietsen, en daar kwam een uitstoot uit van gemiddeld 174 kg CO2 per Trek-fiets. Met dat getal, plus de schattingen van het Amerikaanse milieuagentschap EPA dat je met één gallon benzine (3,78 liter) gemiddeld 35 km kunt rijden, terwijl de uitstoot ervan 8,887 kg CO2 is, komen we tot de volgende rekensom.

De impact van een fiets

In 2020 hebben we de koolstofemissie van vier populaire Trek-fietsen in kaart gebracht: Madone, Marlin, Rail en Fuel EX. In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar de uitstoot bij de productie van de fietsen en de onderdelen, maar ook naar manieren om productieprocessen en de supply chain te verbeteren.

Laten we met jouw fiets het milieu helpen!