Příručka pro uživatele ‒ Maziva a lepidla na závitované spoje

Použití maziv a lepidel na závitované spoje

Vaše kolo je stroj. Jako ostatní stroje potřebuje namazat, aby správně fungovalo. Správné namazání potřebných dílů zajistí dlouhodobě skvělý výkon vašeho kola.

Jak nanést mazivo

Většinu závitovaných spojů (vyjma těch, které používají lepidlo na závity) je třeba namazat slabou vrstvou cyklistického maziva. Zabrání se tak rezavění a oděrům a umožní to rovněž těsnější usazení s potřebným krouticím momentem. Proto je důležité namazat téměř všechny závitované spoje. Týká se to zejména následujících. K jejich správné funkci je zapotřebí řádné namazání.

Pro mazání dílů v sadě stačí tenká vrstva maziva. Nadbytečné mazivo je třeba odstranit, aby se na něj nenabalovala špína.
• Rozhraní sedlovky/sedlové trubky.
• U hliníkových a ocelových rámů (výhradně) namažte sedlovku v místě jejího zasunutí do rámu. • Závity středového složení.
• Doporučujeme mazivo nanést na všechna rozhraní středového složení a rámu a rovněž na rozhraní ložiska a misek. Zabrání se tak rezavění a odstraní to téměř všechny nežádoucí zvuky, na které si jezdci běžně stěžují u kol se středovým složením se zapouzdřenými ložisky. • Rozhraní představce/sloupku.
• Namažte představce s perkem v místě vložení do hlavové trubky. U představců s přímým spojem se doporučuje použít lehký olej v případě kovových a karbonových sloupků, neboť by mazivo mohlo zabránit správnému uchycení tohoto typu představce na sloupek. • Šrouby představce/řídítek/nástavců řídítek.
• Pro bezpečnost jezdce je důležité zajistit správné utažení těchto šroubů. Při utahování upínacích šroubů na správný moment naneste na jejich závity malé množství maziva.

Nemažte karbonové díly

V případě rozhraní s karbonovými díly jako např. mezi představce a řídítka nebo na sedlovku uvnitř rámu neaplikujte mazivo na upínací povrchy.
• Karbonový díl lze namontovat v čistém a suchém stavu. Než zkompletujete jakýkoli karbonový díl, vyčistěte ho i místo jeho připojení izopropylalkoholem a dílenským hadříkem. Čistěte tak dlouho, dokud hadřík nezůstane čistý.
• Při montáži představce na karbonový sloupek mazivo nepoužívejte.
• Nenanášejte mazivo s hrubou strukturou pro karbonové díly na představec a karbonový sloupek. Díky gravitaci, teplu a vibracím mazivo samo sklouzne po sloupku do vložek hlavového složení. Mazivo na karbon může opotřebovat materiál sloupku a oslabit trubku a vidlici. Pokud nedojde k potřebnému uchycení dílu, obraťte se na opravnu kol.
• U rozhraní středového složení a ramena kliky se pro nejlepší řešení obraťte na prodejnu kol.

Použití a aplikace lepidla na závity

Lepidlo na závity zabraňuje uvolnění spoje postupem doby. Při výrobě a montáži kol používá Trek např. Loctite® nebo podobné produkty.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Lepidla na závity používejte opatrně a řiďte se jejich pokyny. Zabraňte kontaktu s kůží a nevdechujte výpary. Některé pokyny uvádějí, že lepidlo na závity obsahuje známý karcinogen.

Kdy nanést lepidlo

Uvolněním závitovaného spoje, na který bylo naneseno lepidlo, zrušíte vazbu lepidla. Při opětném usazení je proto nutné nanést na závitovaný spoj novou vrstvu lepidla.

Lepidla fungují správně jen tehdy, jsou-li díly anebo spoj čisté a suché bez nánosů mastnoty, oleje či nečistot.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.