Assisted Service Module is not available on mobile or tablet devices.
  1. Loading...

Trek Care Limited Warranty 2012-2019

Kontakt en autorisert Trek-forhandler eller distributør for å igangsette en reklamasjon. Kjøpsbevis kreves. For å finne en forhandler nær deg, klikk her 

Livstid
Rammer for livstid for original eier (se unntak under)

5 år
Svingarmer på alle fulldempere (med unntak av svingarmene på Session, Scratch og Slash)

3 år
Session, Scratch, Slash og Ticket aluminiumsrammer og svingarmer

2 år
Session og Slash karbonrammer og svingarmer
Alle komponenter i bakdemperleddet, inkludert lager, rocker link og hardvare
elektrisk sykkelmotor, kontrollenhet, og batteripakke (2 år eller 600 ladinger, avhengig av hva som kommer først)
Alle originale gafler, deler og komponenter fra Bontrager (unntatt slitedeler som dekk og slanger)

1 år
Lakk og dekaler

 

DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE:
Normal slitasje
Feil montering
Feil vedlikehold
Installasjon av komponenter, deler, eller tilbehør som i utgangspunktet ikke er tiltenkt eller kompatible med den solgte sykkelen.
Skade eller feil som følge av uhell, feil bruk, misbruk, eller forsømmelse.
Arbeidsutgifter for reservedeler eller utskifting
Sykler som brukes i kommersielle aktiviteter, inkludert utleie, demo eller i sikkerhetssammenheng

Denne garantien gjelder fra 2011-modeller og nyere sykler, og dekker kun produkter fra Trek og Bontrager. Alle andre originale deler eller komponenter skal dekkes av originalprodusentens garanti. Alle produkter som ikke er inkludert over, er herved unntatt.

For en 2010-modell eller eldre sykkel, vennligst se din brukermanual’eller kontakt oss eller en autorisert forhandler for aktuell garanti.

Denne garantien vil bli fullstendig ugyldig ved modifikasjoner på rammen, gaffelen, eller komponenter. Denne garantien er uttrykkelig begrenset til reparasjon eller utskifting av defekte deler, og garantien omfatter kun slike reparasjoner eller utskiftinger. Denne garantien gjelder fra kjøpsdato, tilbys kun opprinnelig kunde og kan ikke overføres. Denne garantien gjelder kun for Trek-sykler kjøpt gjennom en autorisert forhandler eller distributør. Trek Bicycle Corporation er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Noen stater tillater ikke at uforvarende skader eller følgeskader unntas fra garanti, så den ovenstående unntakelsen gjelder kanskje ikke i ditt tilfelle. Ethvert garantikrav må rettes til en autorisert forhandler eller distributør. Kjøpsbevis kreves. Sykkelen må være registrert hos Trek Bicycle Corporation før et eventuelt garantikrav kan behandles. For krav som rettes fra et annet land enn i det sykkelen ble kjøpt, kan det tilkomme avgifter og øvrige begrensninger. Garantiperiode og -detaljer kan være forskjellig avhengig av rammetype og/eller land. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og disse rettighetene kan variere fra sted til sted. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Det er den engelske versjonen av garantien som har forrang.


For produkter kjøpt før 2012, vennligst kontakt oss direkte for garantidekning.

Produktsammenligningsstativ

Begynn sammenligning
Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.