Eettisten asioiden raportointi

Ilmoita eettisestä rikkomuksesta!

Trekin ilmiantojärjestelmä/valitusmenettely on suunniteltu yritysperiaatteidemme ja sovellettavien lakien (esim. Whistleblower Protection Act, Supply Chain Due Diligence Act jne.) rikkomusten raportointiin. Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä lakeja Trekin käytännesäännöillä ja ihmisoikeusperiaatteita koskevalla julkilausumalla.

Rikkomukset on tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimme reagoida niihin. Tietoja (uhkaavista) rikkomuksista voi ilmoittaa meille sähköpostitse: [email protected]

Tietosi auttavat meitä – tämä on ainoa tapa reagoida rikkomuksiin varhaisessa vaiheessa. Tämä on tärkeää, jotta voimme minimoida yrityksellemme sekä työntekijöille ja liikekumppaneille aiheutuvat vahingot. .

Oikeudellisesta ja sääntöjen noudattamisesta vastaavan osaston nimetty jäsen käsittelee ilmoitukset ehdottoman luottamuksellisesti. .

Trekin sisäisen ilmiantojärjestelmän lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä myös ulkoisille ilmoituslaitoksille, kuten liittovaltion hallituksen, osavaltioiden ja paikallisviranomaisten ulkoiselle ilmoituslaitokselle. .

Kiitos avusta.