Bæredygtighed

Bedre forretning, bedre planet

Det giver god mening, at et cykelfirma passer på miljøet. Vi fremstiller et produkt, der er en løsning på mange af verdens vanskeligste problemer – lige fra trængsel og folkesundhed til klimaforandringer. Men cykling har alt for længe været "miljøgodkendt". Selv produkter, der gavner mennesker og planeten, har en påvirkning. Og det er en påvirkning, vi er nødt til at have fokus på.

I 2021 gennemførte vi den første gennemgang af vores udledning for at få et dybere indblik i vores fodaftryk. Vi udgav en rapport om vores resultater og en plan for at blive en mere bæredygtig verdensborger. I 2023 fulgte vi op med en undersøgelse af vores udledninger, der gik endnu dybere, mål for reduktion af kulstofudledning for hele virksomheden og nye forretningsmetoder.

I dag indgår vores klimaaftryk i alle samtaler hos Trek. Se nærmere på vores bæredygtighedsrapport for at finde ud af mere om vores udledninger, virksomhedsmål og de måder, vi ændrer vores virksomhed på for at skabe en bedre planet.

Treks forpligtende indsats for CO2-reduktion

Vi har forpligtet sig på ambitiøse mål for udledningsreducering på kort sigt. Denne indsats forpligter hele virksomheden og i overensstemmelse med Science Based Targets initiative (SBTi). Vi har til hensigt at færdiggøre processen for godkendelse af vores mål med SBTi senest ved udgangen af 2023.

Reducering af absolut scope 1- og 2-drivhusgasudledning med 68% senest i 2032*

Tilvejebringelse af al elektricitet fra vedvarende energikilder senest i 2030

Reducering af absolut scope 3-drivhusgasudledning med 30% senest i 2032*

* med 2021 som basisår

Sådan ændrer vi vores forretning inden for cykler

Vedvarende energi

Treks hovedkvarter og produktionsanlæg i USA forsynes udelukkende af vedvarende energi fra validerede Renewable Energy Credits (REC). I 2030 vil vi have købt og udfaset REC'er for hvert af Treks egne anlæg globalt.

Reduktion af plastemballageaffald

Vi har omdesignet vores cykel- og eftersalgsemballage for en markant reduktion af engangsplast. Siden 2020 har vores nye design hjulpet os med reducere mængden af plastemballage med ca. 241.500 kg årligt.

Genvundet plast

Vi fortsætter med at finde mange nye muligheder for at bruge genvundet plast til cykler og udstyr. I dag indeholder 38 af vores produkter, herunder flaskeholdere, håndtagskerner, tekstiler og hjelme, en procentdel genvundet plast.

Trådning med let hånd

Treks landevejs- og mountainbiketøj indeholder tekstiler fremstillet af genbrugsflasker eller tekstilaffald, hvilket har været med til at fjerne 54.945 kg materiale fra lossepladserne.

Vi bygger en verden i forandring

Vi er af den overbevisning, at cykler kan være med til at ændre verden, så vi samarbejder med mange organisationer, der bruger cykler til gavn for vores planet og mennesker. Gennem vores støtte til PeopleForBikes, World Bicycle Relief, NICA og andre arbejder vi for at skabe meningsfulde forandringer rundt om i verden.

Danmark / Dansk
You’re looking at the Danmark / Dansk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.