Velkommen til begyndelsen

Det giver god mening, at et cykelfirma passer på miljøet. Vi fremstiller et produkt, der er en løsning på mange af verdens vanskeligste problemer lige fra trængsel og folkesundhed til klimaforandringer. Men cykling har alt for længe været "miljøgodkendt" baseret på denne antagelse. Selv produkter, der er gavnlige for mennesker og planeten, efterlader et aftryk. Og det er et aftryk på verden, som vi må forholde os til.

I 2020 foretog vi den første gennemgang af Treks udledning for at få et bedre overblik over vores klimapåvirkning og lægge en plan for at blive en mere bevidst og bæredygtig verdensborger. Af denne rapport fremgår vores resultater, forklares de tiltag, vi har truffet for at mindske vores klimaaftryk, beskrives vores mål udførligt og opstilles vores vision for forandringer.

Dette er de første trin i en proces, som vi har forpligtet os på at gennemføre. Vi vil løbende udgive rapporter og opdateringer om status for processen og om vores erfaringer og resultater, så vi om ti år fra nu kan se tilbage med stolthed på de fremskridt, vi har gjort.

10. Mindre afhængighed af luftfragt

Hvad enten det er til lands, til vands eller i luften, er produkttransport vores største CO2-post. Luftfragt har et CO2-aftryk, der er 84 gange større end søtransport. Vi er i gang med at forbedre vores processer sammen med hele vores forsyningskæde for at reducere antallet af kilometer luftfragt med 75% senest i 2024.

9. Konsolideret levering til forhandlerne

For at tackle udledningen fra landbaseret forsendelse anvender vores europæiske forhandlere en sammenlagt forsendelsesstrategi, der i markant grad har reduceret antallet af kilometer til at transportere produkter fra distribution til forhandlere. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en samlet forsendelsesstrategi på globalt plan til senest i 2024.

8. Øget anvendelse af vedvarende energi

Treks globale hovedsæde er i dag baseret på et energimiks bestående af 60,6% vind, 33,3% biogas og 6,1% solenergi. Vores distributionscenter i Californien er baseret udelukkende på vedvarende energi, og vores center i New Jersey er gået i gang i 2021. Senest i 2023 vil alle Trek-ejede anlæg i verden være baseret udelukkende på vedvarende energi.

7. Færre firmarejser

Firmarejser står for blot 7% af vores samlede driftsudledning, og vi har lært af pandemien, at vi kan rejse mindre og stadig drive virksomhed effektivt. I 2021 har vi rejst 50% mindre end før pandemien, og vi vil fortsat rejse mindre med fly fremover.

6. Øget anvendelse af alternative materialer

Vi har som målsætning at anvende alternative materialer, såvel genvundne og genanvendelige som renoverede, og så vidt muligt altid projektere med henblik på cirkularitet. I dag fremstiller vi 15 produkter udelukkende af genvundne materialer og har planer om mange flere i den nærmeste fremtid.

5. Etablering af produktionsanlæg med nul affald

I 2020 begyndte vi at tage skridt til at forstå og reducere mængden af affald fra vores eget produktionsanlæg i USA. Nu har vi nye sorteringssystemer til at etablere processer, som vi kan overføre erfaringerne fra til vores distributionscentre, forhandlere og produktionsanlægget i Tyskland med det mål at blive affaldsfri senest i 2024.

4. Anlæg og beskyttelse af nye stier og spor

For at få flere ud at cykle skal der være steder i verden, hvor mennesker kan cykle. Trek Foundation blev etableret i 2021 med det formål at yde økonomisk støtte til anlæg af stier, spor og infrastruktur til cykling for offentligheden samt beskyttelse af arealer mod udstykning.

3. Ud med plastaffald

I 2020 begyndte vi at transportere Treks mest populære cykelmodel, nemlig Marlin, i en helt ny emballage, der halverer antallet af ikke-genanvendelige emballagedele. Vi har udvidet dette til tilsvarende emballage til vores øvrige cykler og tilbehørsprodukter og har afskaffet næsten 200 ton plast på blot et år.

2. Større adgang til cykeldeling

Siden 2009 har den Trek-ejede delecykelordning BCycle reduceret trafiktrængsel og CO2-udledning fra transport som et sundere og mere bæredygtigt transportalternativ i 35 amerikanske byer. Vi fortsætter med at udbygge dette alternativ fremover.

1. Øget andel af cykling som transportform

Cykler er effektive forandringsfaktorer, og det mest effektive, vi kan gøre, er også det enkleste, nemlig at få flere ud at cykle. Vi støtter interesseorganisationer, der arbejder for cykling, stiller økonomiske incitamenter til rådighed for byer og mennesker til bæredygtig transport og til at opbygge bedre cykelinfrastruktur.

De forandringer, verden har brug for, kræver os alle.
Se, hvordan du kan gøre en forskel.

Produktsammenligning af cykelstativ

Start sammenligning
Danmark / Dansk
You’re looking at the Danmark / Dansk Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.