Etisk rapportering

Indberet et brud på etikken!

Treks whistleblowersystem/klageprocedure har til formål at indberette overtrædelser af vores virksomhedsprincipper og gældende love (f.eks. Whistleblower Protection Act, Supply Chain Due Diligence Act osv.), som vi har forpligtet os til at overholde gennem Treks Code of Conduct og Human Rights Policy Statement.

For at kunne respondere hensigtsmæssigt på overtrædelser, er vi nødt til at opdage dem så tidligt som muligt. Du kan indberette oplysninger om (forestående) overtrædelser til os via e-mail: [email protected]

Dine oplysninger er en hjælp for os – det er den eneste måde, vi kan respondere tidligt på overtrædelser. Det er vigtigt, så vi kan minimere skaderne på vores virksomhed samt på medarbejdere og forretningspartnere.

Indsendte indberetninger behandles strengt fortroligt af et udpeget medlem af Legal & Compliance-afdelingen.

Ud over Treks interne whistleblowersystem kan man også indsende indberetninger til eksterne indberetningskontorer, herunder indberetningskontor for den føderale regering, delstaterne og de lokale myndigheder.

Tak for din hjælp.