Använda smörjmedel och gänglåsningar

Din cykel är en maskin, och maskiner behöver smörjas för att de ska fungera felfritt. Genom att se till att rätt komponenter smörjs korrekt, kan du göra så att cykeln fungerar perfekt i många år framöver.

Smörjning (med fett)

För de flesta gängade fästelement (förutom fästelement med gänglåsning) är det fördelaktigt att lägga på ett lätt, cykelanpassat smörjmedel. Det förebygger korrosion och nötning, och ger också en mer åtsittande passform vid ett visst vridmoment. Därmed är det bra att smörja i princip alla gängade fästelement, men i synnerhet följande fästelement och kontaktytor mellan komponenter. De behöver verkligen smörjning för att fungera korrekt.

När du smörjer komponenter som ska monteras behöver du bara använda ett tunt lager smörjmedel. Allt överflödigt smörjmedel måste avlägsnas, annars drar det till sig smuts.
• Kontaktytan mellan sadelstolpen och sadelröret
• På ramar i (endast) aluminium och stål, smörj sadelstolpen där du för in den i ramen. • Vevlagergängor
• Vi rekommenderar att smörja alla kontaktytor mellan vevlagret och ramen, samt kontaktytorna mellan lager och lagerskålar. Detta förebygger korrosion och eliminerar i princip förekomsten av gnissel, något som användare av kapslade vevlager ofta klagar på. • Kontaktytan mellan styrstam och styrrör
• Smörj Quill-stammar där de förs in i styrhuvudet. För direktanslutna styrstammar rekommenderas en lätt olja för styrrör i metall och kolfiber, i och med att fett kan göra det svårare att fästa den här typen av styrstam ordentligt i styrröret. • Klämbultar för styrstam/styre/styrände
• För användarens säkerhet är det viktigt att alla bultar sitter ordentligt fast. Lägg en liten mängd fett på gängorna när du spänner klämbultarna.

Undvik smörjmedel på kolfiberkomponenter

För alla kontaktytor med en kolfiberkomponent, undvik fett och andra smörjmedel på klämda ytor, som mellan styrstammen och styret eller på sadelstolpen inuti ramen.
• Kolfiberkomponenten kan monteras i rent, torrt tillstånd. Innan du monterar en kolfiberkomponent, rengör både komponenten och dess kontaktyta med isopropanol och en ren trasa; rengör tills trasan inte längre missfärgas.
• Smörj inte styrrör i kolfiber när du monterar en styrstam.
• Sätt inte monteringspasta för kolfiber mellan styrstammen och ett styrrör i kolfiber. Gravitationen, i kombination med värme och vibrationer, gör att monteringspastan glider ner i styrröret och in i styrlagrets distanser. Monteringspastan kan då nöta ner styrlagret, och försvaga styrrörets och gaffelns hållfasthet. Om den här metoden inte räcker för att hålla en komponent på plats, besök din lokala cykelverkstad.
• När det gäller kontaktytan mellan vevlagret och vevarmen, är det bäst att höra efter vad din cykelverkstad rekommenderar.

Användning av gänglåsning

Gänglåsning är ett fästmedel som förhindrar fästelement från att lossna med tiden. Trek använder gänglåsningsprodukter (Loctite® eller liknande) i flera olika sammanhang vid tillverkningen och monteringen av våra cyklar.

⚠ VARNING: Iakttag försiktighet vid användning av gänglåsning, och följ instruktionerna på förpackningen. Undvik hudkontakt och undvik inandning av ångorna. Gänglåsning innehåller ett känt karcinogent ämne, vilket ibland också anges på förpackningen.

Behov av ny gänglåsning

När du lossar ett gängat fästelement med gänglåsning, slutar fästmedlet att verka. När du sätter tillbaka fästelementet behöver du därmed också sätta på ny gänglåsning.

För att gänglåsningen ska fungera korrekt måste komponenterna och/eller fästelementen vara rena och torra utan spår av fett, olja eller smuts innan gänglåsningen appliceras.

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.