Kontrola i regulacja wspornika kierownicy

Wspornik kierownicy ma ważne zadanie. To element łączący, który mocuje kierownicę do rury sterowej roweru, która jest przymocowana do widelca. Bez tego kluczowego połączenia nie byłoby możliwe wykonywanie ruchów przednim kołem i wybór kierunku jazdy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Niewłaściwie wyregulowany lub dokręcony wspornik kierownicy może spowodować utratę kontroli i upadek. Upewnij się, że wspornik kierownicy jest odpowiednio ustawiony i dokręcony przed jazdą na rowerze.

Nieprawidłowy montaż wspornika kierownicy na rurze sterowej z włókna węglowego może spowodować uszkodzenia rury sterowej. Uszkodzona rura sterowa może nagle pęknąć, powodując wypadek skutkujący obrażeniami lub śmiercią. Skonsultuj się ze swoim sklepem rowerowym, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Rodzaje wsporników kierownicy

Wsporniki mocowane bezpośrednio zaciskane są od zewnętrznej strony rury sterowej widelca.

Wsporniki wpuszczane mają rurę, która utrzymywana jest wewnątrz rury sterowej widelca za pomocą klina rozporowego.

Kontrola wspornika kierownicy

Wszystkie śruby muszą być dobrze dokręcone. Właściwa siła dokręcenia zależy od rodzaju wspornika kierownicy zastosowanego w rowerze. Ważne jest przestrzeganie wskazanego momentu dokręcania (zazwyczaj podanego na wsporniku kierownicy). Jeśli nie wiesz w jakiego rodzaju wspornik wyposażony jest rower, zwróć się o pomoc do sklepu rowerowego.

Wsporniki mocowane bezpośrednio: Pod wspornikiem kierownicy musi znajdować się co najmniej jedna podkładka dystansowa 5 mm. W przypadku rur sterowych z włókna węglowego wymagana jest jedna podkładka dystansowa nad i pod wspornikiem kierownicy. Jeśli masz pytania dotyczące wspornika kierownicy lub rury sterowej, skontaktuj się ze swoim sklepem rowerowym.

UWAGA: Nie nakładać smaru ani pasty montażowej na wspornik kierownicy lub rurę sterową. Może to przedostać się do łożysk sterów i rury sterowej, powodując poślizg lub uszkodzenie.

Regulacja kąta kierownicy na wsporniku mocowanym bezpośrednio

1. Poluzować śrubę(-y) zaciskowe obejmy kierownicy na wsporniku tak, aby możliwe było obrócenie kierownicy.
2. Ustawić kierownicę pod pożądanym kątem, dbając o jej wyśrodkowanie względem wspornika kierownicy.
3. Dokręcić śruby. Optymalne jest stopniowe dokręcanie śrub w układzie krzyżowym: prawa górna, lewa dolna, lewa górna, prawa dolna. Działanie powtarzać.
4. Wszystkie śruby zaciskowe dokręcić z momentem wskazanym na wsporniku kierownicy lub sprawdzić specyfikację momentu dokręcania.

Regulacja wpuszczanego wspornika kierownicy

Regulacja kąta kierownicy

1. Poluzować śrubę(-y) zaciskowe obejmy kierownicy na wsporniku tak, aby możliwe było obrócenie kierownicy.
2. Ustawić kierownicę pod pożądanym kątem, dbając o jej wyśrodkowanie względem wspornika kierownicy.
3. Dokręcić śruby zaciskowe z momentem wskazanym na wsporniku kierownicy lub sprawdzić specyfikację momentu dokręcania.

Uwaga: Należy zadbać o równomierne dokręcenie śrub zaciskowych w celu uzyskania idealnego dopasowania.

Regulacja wysokości kierownicy

1. W razie potrzeby, poluzować śrubę regulacji kąta, aby uzyskać dostęp do śruby rozporowej mostka.
2. Poluzować śrubę rozporową o 2–3 obroty.
3. Uderzyć lekko wierzch śruby rozporowej za pomocą drewnianego, gumowego lub plastikowego młotka w celu poluzowania klina wspornika.
4. Ustawić kierownicę na pożądanej wysokości, dbając o to, by linia wskazująca maksymalne wysunięcie znajdowała się wewnątrz ramy.
5. Ustawić wspornik w jednej linii z rurą górną roweru.
6. Dokręcić śrubę rozporową z właściwym momentem dokręcania.
7. Jeśli zgodnie z krokiem 1 luzowana była również śruba regulacji kąta, należy ją również dokręcić z właściwym momentem dokręcania.

Smarowanie wpuszczanego wspornika kierownicy

1. Poluzować śrubę rozporową wspornika kierownicy i wyjąć go z ramy.
2. Wytrzeć stary smar i dokładnie oczyścić wspornik.
3. Nałożyć cienką warstwę smaru rowerowego na część wspornika wprowadzaną do ramy, również na klin.
4. Wprowadzić wspornik kierownicy do ramy na odpowiednią głębokość, aby linia wskazująca maksymalne wysunięcie znajdowała się w ramie.
5. Ustawić wspornik w jednej linii z rurą górną roweru.
6. Dokręcić śrubę rozporową z właściwym momentem dokręcania.

Polska / Polskie
You’re looking at the Polska / Polskie Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.